Підручник з Астрономії. 11 клас. Сиротюк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Життя у Всесвіті

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

8.1. Яку роль відіграють космічні катастрофи в еволюції життя на Землі?

8.2. Які існують підстави для пошуків життя за межами Сонячної системи?

8.3 Скільки часу сучасні космічні кораблі летіли б до найближчої зорі?

8.4. Чи можна за допомогою сучасних радіотелескопів установити контакт з позаземними цивілізаціями?

8.5. Що означає вислів «звичайне життя»? Які інші форми життя могли б існувати у Всесвіті?

8.6. Чому пілотовані космічні кораблі для міжпланетних польотів треба будувати в космічному просторі за межами земної атмосфери?

8.7*. Скільки часу летітиме космічний корабель на Марс по еліпсу з найменшою витратою енергії?

8.8*. Під час тривалих космічних польотів виникає проблема невагомості та створення штучного тяжіння. З яким періодом має обертатися навколо осі станція діаметром 2 км, щоб створити земне тяжіння?

8.9*. На небі з’явився диск НЛО, який за кутовими розмірами такий, як Місяць. Які вимірювання слід провести додатково, щоб визначити висоту НЛО над поверхнею Землі та його лінійний діаметр у метрах?

8.10*. Чи можуть існувати паралельні світи?

ПЕРЕВІР СВОЮ ΚΟΜПЕТЕНТНІСТЬ

Контрольні запитання

1. Що потрібно для виникнення розумного життя?

2. Як з’явилося життя на Землі?

3. Чи є життя в Сонячній системі?

4. Назвіть умови, потрібні для життя в космосі?

Що я знаю і вмію робити

• Я знаю і вмію розв’язувати задачі з астрономії

1. Яка ваша думка щодо можливості існування комп’ютерної цивілізації?

2. Часто з’являються повідомлення про невизначені літаючі об’єкти (НЛО) на доказ відвідування Землі космічними кораблями інших цивілізацій. Якщо ви колись спостерігали незвичайне небесне явище, яке не було схоже на відомі космічні світила (зорі, планети, комети, боліди тощо), то опишіть його. Укажіть дату й час його спостереження, яскравість порівняно із зорями або планетами, швидкість переміщення по небосхилу.

3. Поясніть, чому в астрономії з’явилася гіпотеза про існування інших всесвітів?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Синергетика - це нова наука, що вивчає...

А космічне право

Б еволюцію складних систем

В світову економіку

Г світову екологію

Д екологію космосу

2. Контакти з інопланетними цивілізаціями визначають...

А зоряні війни із чужими цивілізаціями

Б обмін інформацією

В спортивні змагання з інопланетянами

Г торгівлю з інопланетянами

Д передачу інформації інопланетянами

3. Як розшифровується абревіатура НЛО?

A нелітаючі легкі об’єкти

Б невизначені легкі об’єкти

B невизначені літаючі об’єкти

Г нові літаючі об’єкти

Д наднові літаючі об’єкти

4. Над якою проблемою працює міжнародна організація SETI?

А пошуки життя у Всесвіті

Б пошуки життя за межами Всесвіту

В пошуки радіосигналів від інших цивілізацій

Г пошуки інопланетних космічних кораблів

Д пошуки марсіан

5. Що означає термін «антропний принцип»?

А усе в космосі існує для того, щоб на Землі жили люди

Б необхідною умовою виникнення розумного життя є певні фізичні властивості Всесвіту

В у космосі можуть бути розумні істоти, які схожі на людей

Г з усіх розумних істот у Всесвіті найрозумнішими є люди на Землі

Д перші розумні істоти у Всесвіті з’явилися тільки на Землі

6. Як розшифровується абревіатура ДНК?

А демографічна невизначеність космосу

Б дихлофосонуклеїнова кислота

В добровільна народна команда

Г дезоксирибонуклеїнова кислота

Д диксонуклеїнова кислота

7. Які речовини є основою всіх живих організмів на Землі?

А водень

Б кисень

В кремній

Г вода

Д вуглець

8. Який об’єм інформації передає людина своїм нащадкам за допомогою генів?

А 10 Гбайт

Б 1023 байт

В 1020 Кбайт

Г 1023 Мбайт

Д 1033 байт

9. Які з подій можна вважати контактами з позаземними цивілізаціями третього типу?

А обмін інформацією з позаземною цивілізацією за допомогою електромагнітних хвиль

Б міжпланетні спортивні змагання з марсіанами

В обмін студентами з інопланетянами для навчання в галактичному університеті

Г космічна війна із чужими цивілізаціями

Д обмін інформацією з інопланетянами за допомогою роботів

10. На яку відстань від Землі вже поширились у космос «розумні сигнали» наших радіостанцій?

А 100 св. р.

Б 1000 св. р.

В 200 св. р.

Г 50 св. р.

Д 10 св. р.