Підручник з Астрономії. 11 клас. Сиротюк - Нова програма

Будова і еволюція Всесвіту

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

7.1. Скільки разів за час свого існування Сонце обернулося навколо центра Галактики?

7.2. Визначте просторову швидкість руху зорі, якщо модулі променевої та тангенціальної складових відповідно рівні 30 й 25 км/с. Зробіть креслення.

7.3 Які зорі входять у плоску складову Галактики?

7.4 Які структури мають галактики?

7.5. Як за допомогою закону Габбла можна виміряти відстань до Галактики?

7.6 Чи можуть відбуватися зіткнення галактик?

7.7. Що таке галактичний рік і який вік Сонця в галактичних роках?

7.8. На зоряному небі спостерігаємо темні туманності. Завдяки чому ми їх бачимо, адже такі туманності не випромінюють видимого світла?

7.9. Як за допомогою спектрів можна визначити відстань до далеких квазарів?

7.10. Як можна виміряти відстань до галактик за допомогою спалахів наднових зір?

7.11. Що таке реліктове фонове випромінювання?

7.12. Які промені з космосу можна бачити із закритими очами?

7.13. Яке випромінювання з космосу свідчить про Великий Вибух?

7.14. Якою є доля закритого Всесвіту?

7.15. Що чекає в майбутньому на відкритий Всесвіт?

7.16. З якої події почалося розширення Всесвіту?

7.17. Про що свідчить реліктове випромінювання Всесвіту?

7.18*. Галактика перебуває на відстані 100 млн пк. Обчисліть, скільки років летить світло від неї до Землі.

7.19*. Чому утворення важких хімічних елементів не відбувалося спочатку в молодому Всесвіті, а відбувається тепер у надрах зір?

7.20*. З якою швидкістю віддаляється від нас галактика, яка перебуває на відстані 109 св. років від Землі?

ПЕРЕВІР СВОЮ ΚΟΜПЕТЕНТНІСТЬ

Контрольні запитання

1. Яких хімічних елементів найбільше у Всесвіті і коли вони утворилися?

2. Чи однорідний Всесвіт?

3. Скінченний чи нескінченний Всесвіт?

4. Який вік Всесвіту?

5. Які органічні речовини виявлено в космосі?

Що я знаю і вмію робити

• Я вмію розв’язувати задачі з астрономії

1. Нині наслідком Великого Вибуху є спостережний факт - розбігання галактик. Чому не розбігаються також зорі в межах однієї, цілком конкретної галактики?

2. У спектрі дуже віддаленої галактики спостерігають яскраві лінії в синьому діапазоні електромагнітного спектра, які в земних лабораторіях у цьому діапазоні довжин хвиль не спостерігають. Поясніть, про що це свідчить?

• Я знаю, що відбувається у Всесвіті

3. Якому «космічному прибульцеві» встановлено єдиний у світі пам’ятник і який посланець із космосу сам є своєрідним пам’ятником?

4. Коли у Всесвіті не буде галактик?

5. Чи зворотний процес еволюції речовини у Всесвіті?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Слово «галактика» в перекладі з грецької означає...

А Чумацький Шлях

Б сріблястий шлях

В чорний шлях

Г велика дорога

Д Молочний Шлях

2. Що міститься в центрі Галактики?

А зоряне скупчення

Б чорна діра

В червоний гігант

Г білий карлик

Д чорна хмара

3. Галактичний рік визначає...

А період обертання Галактики навколо осі

Б період обертання Сонця навколо центра Галактики

В відстань, що пролітає світло до галактики в Андромеді

Г період обертання Галактики навколо центра світу

Д період обертання зір сферичної складової навколо центра Галактики

4. Термін «Велика Стіна» в астрономії означає...

A зародження нових зір та планетних систем

Б величезне скупчення галактик у напрямку сузір’їв Діви і Волосся Вероніки

B оборонні споруди, які створили галактичні цивілізації

Г скупчення газу і пилу в міжгалактичному просторі

Д скупчення невідомої темної речовини, яка поглинає світло далеких галактик

5. Згідно із законом Габбла всі галактики розлітаються у різних напрямках. Що розміщено в центрі цього розширення?

А Земля

Б наша Галактика

В Галактика М31 в сузір’ї Андромеди

Г скупчення галактик у сузір’ї Діви

Д центра не існує, бо в безмежному Всесвіті відсутні центр та околиці

6. Що означає в астрономії термін «Великий Вибух»?

А вибух нової зорі

Б вибух ядра галактики

В зіткнення галактик

Г момент, коли почалося розширення космічного простору

Д момент, коли утворилися галактики

7. Коли стався Великий Вибух?

А 10 років тому

Б 2003 роки тому

В 1 000 000 років до н. е.

Г 1 млрд років до н. е.

Д 15 000 000 000 років до н. е.

8. Коли утворилася Сонячна система?

А 6000 років до н. е.

Б 100 000 років до н. е.

В 1 000 000 років до н. е.

Г 5 млрд років до н. е.

Д 15 млрд років до н. е.

9. У якому місці космосу стався Великий Вибух?

А у центрі Всесвіту

Б у ядрі нашої Галактики

В у скупченні галактик у сузір’ї Діви

Г скрізь, бо галактики не летять відносно Всесвіту

Д в іншому вимірі за межами нашого Всесвіту

10. Укажіть середню температуру Всесвіту.

А 0 °С

Б 0 К

В -270 °С

Г 2,7 К

Д -300 °С

Е 300 К