Підручник з Астрономії. 11 клас. Сиротюк - Нова програма

Зорі. Еволюція зір

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

5.1. Які зорі мають найвищу температуру на поверхні і до якого спектрального класу вони належать?

5.2 У чому полягає відмінність між видимою та абсолютною зоряними величинами?

5.3 Якого кольору зорі мають найвищу температуру на поверхні? Якого - найменшу?

5.4. Чи існують зорі, маса яких менша від маси Землі? Радіус яких менший від радіуса Землі?

5.5*. Визначте радіус однієї з яскравих зір, яку видно увечері у ваш день народження. Який вигляд мала б ця зоря на нашому небі, якби вона світила на місці Сонця?

5.6*. Річний паралакс Веги (α Ліри) дорівнює 0,12". Яка відстань до неї у парсеках та світлових роках?

5.7*. Визначте, у скільки разів зоря Капелла (0m) яскравіша за Полярну (+2m).

5.8*. Скільки зір 5-ї зоряної величини мають таку саму яскравість, як зоря Вега (0m)?

5.9*. Обчисліть радіус зорі Антарес, якщо вона має світність у 6300 разів більшу від Сонця і температуру поверхні 3000 К.

5.10*. Визначте відстань (у парсеках і світлових роках) до зорі, що має річний паралакс 0,5".

5.12*. Паралакс Проціона (α М. Пса) 0,286". Скільки часу йде світло від цієї зорі до Землі?

5.11*. У скільки разів зоря Арктур (α Волопаса) більша за Сонце, якщо її світність більша у 100 разів від сонячної, а температура на поверхні - 4500 К?

5.12*. Яка температура зорі порівняно із Сонцем, якщо її розмір такий самий, як і Сонця, а світність у 16 разів більша?

5.13*. Якби замість Землі навколо Сонця оберталася зоря така сама, як Сонце, то який був би період її обертання?

5.14*. Коли параметри зорі залишаються сталими?

5.15*. Які зорі світять найдовше?

5.16*. Як гинуть зорі великої маси?

5.17*. Чи може зоря червоний карлик перетворитися на білого карлика?

5.18*. Чому пульсари періодично змінюють інтенсивність випромінювання?

5.19**. Визначте густину білого карлика, який має діаметр 1000 км, а його маса дорівнює 1030 кг.

5.20**. Визначте густину зорі Бетельгейзе, якщо її радіус у 400 разів більший від радіуса Сонця, а маса приблизно дорівнює масі Сонця.

5.21**. Якою буде світність Сонця, якщо воно в майбутньому перетвориться на червоний гігант радіусом у 10 разів більшим від сучасного і з температурою 5000 К?

5.22**. У центрі Сонця температура сягає 15 000 000 К, а в ядрі білих карликів температура понад 30 000 000 К. Чому на Сонці відбуваються термоядерні реакції, а в надрах білих карликів - ні?

5.23**. З яким періодом пульсувало б Сонце, якби воно перетворилося на цефеїду?

ПЕРЕВІР СВОЮ ΚΟΜПЕТЕНТНІСТЬ

Контрольні запитання

1. У чому відмінність між видимою та абсолютною зоряними величинами?

2. Як астрономи вимірюють температуру зір?

3. Чи може червоний карлик перетворитися на білий карлик?

4. Чому пульсари періодично змінюють інтенсивність випромінювання?

Що я знаю і вмію робити

• Я вмію розв’язувати астрономічні задачі

1. Поясніть, як за кольором зорі можна наближено визначити її температуру.

2. Паралакс Сіріуса дорівнює 0,37", а паралакс Веги - 0,12". Виразіть відстань до цих зір у парсеках, у світлових роках, в астрономічних одиницях та в кілометрах.

3. Видима зоряна величина зорі становить +5m. Якою буде видима зоряна величина цієї самої зорі, якщо відстань до неї збільшиться в 10 разів?

• Я знаю як користуватися картою зоряного неба

4. Самостійно відшукайте на небі яскраві зорі, які позначено на карті зоряного неба. Намалюйте яскраві зорі на небосхилі відносно орієнтирів на поверхні Землі - дерев або будинків. Порівняйте ваші малюнки з картою зоряного неба. До яких сузір’їв належать ці яскраві зорі?

5. Відшукайте на карті зоряного неба якусь яскраву зорю. За допомогою накладного круга до карти виміряйте моменти, коли сходить, заходить та кульмінує ця зоря.

6. За допомогою карти зоряного неба знайдіть зорі різних спектральних класів О, B, A, F, G, K, M. Порівняйте колір цих зір щодо температури на їхній поверхні.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Які одиниці відстані до зір використовують астрономи?

А кілометр

Б астрономічну одиницю

В паралакс

Г світловий рік

Д парсек

2. Видима зоряна величина визначає...

А світність зорі

Б радіус зорі

В яскравість зорі

Г освітленість, яку створює зоря на Землі

Д температуру зорі

3. На якій відстані абсолютна та видима зоряні величини мають однакове значення?

А 1 а. о.

Б 10 а. о.

В 1 св. рік

Г 10 св. років

Д 1 пк

Е 10 пк

4. Які з наведених спектральних класів зір мають на поверхні найвищу температуру?

А А

Б В

В F

Г G

Д K

Е М

Є О

5. Укажіть температуру на поверхні зорі та спектральний клас, до якого належить Сонце.

А А; +10 000 °С

Б В; +10 000 °С

В С; +6000 °С

Г G; +6000 °С

Д М; +3000 °С

Е О; +3000 °С

6. Які із цих зір світять найдовше?

А гіганти спектрального класу О

Б білі зорі спектрального класу А

В Сонце

Г червоні гіганти спектрального класу М

Д червоні карлики спектрального класу М

7. Зорі якого спектрального класу мають найкоротше життя?

А А

Б В

В F

Г G

Д K

Е М

8. Який космічний об’єкт називають пульсаром?

А подвійну зорю, коли одна зоря затуляє іншу

Б нейтронну зорю

В білого карлика

Г пульсуючу зорю

Д гіганта

9. Термін «нова зоря» означає...

А у космосі утворилася молода зоря

Б вибухнула стара зоря

В періодично збільшується яскравість зорі

Г відбуваються зіткнення зір

Д космічні катастрофи з невідомим джерелом енергії

10. У майбутньому Сонце може перетворитися на...

А чорну діру

Б нейтронну зорю

В пульсар

Г червоного гіганта

Д червоного карлика

Е білого карлика

11. Чому пульсари періодично змінюють інтенсивність випромінювання?

12. Чи зможе вижити в Сонячній системі наша цивілізація, якщо Сонце перетвориться на червоного гіганта?