Підручник з Астрономії. 11 клас. Сиротюк - Нова програма

Сонце – найближча зоря

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

4.1. Сонце називають жовтою зорею, тоді як для більшості людей воно має білий колір. Як пояснити це протиріччя?

4.2*. За допомогою третього узагальненого закону Кеплера визначте масу Сонця.

4.3*. На скільки зменшується за 1 рік маса Сонця внаслідок термоядерних реакцій?

4.4 Що знижує температуру всередині сонячних плям?

4.5 Яке явище астрономи називають сонячною активністю?

4.6. Які процеси на Сонці можуть суттєво впливати на стан земної атмосфери?

4.7. Чому Сонце на горизонті, коли воно сходить і заходить, має червоний колір?

4.8. Коли Сонце заходить, його яскравість зменшується і тоді неозброєним оком можна побачити сонячні плями. Обчисліть мінімальний діаметр плями, яку ще можна побачити без оптичних приладів.

4.9. Як земна атмосфера впливає на проходження різних видів сонячного випромінювання до поверхні Землі?

4.10. Чому на Землі часто спостерігається порушення зв’язку на коротких радіохвилях?

4.11. Яка роль озонового шару в атмосфері Землі? Як активність Сонця може впливати на товщину озонового шару Землі?

4.12. Що таке сонячний вітер? Як він виникає?

4.13. Що називають магнітосферою Землі? Який вплив на неї робить сонячний вітер?

4.14. Яка природа коронального викидання маси і які наслідки при цьому виникають?

4.15. Які причини походження полярних сяйв? Чому на території України ми не можемо спостерігати полярні сяйва?

4.16. Наведіть приклади використання сонячної енергії. Які переваги має сонячна енергія порівняно з іншими видами енергії?

4.17. При яких процесах на Сонці виникають корпускулярні потоки й космічні промені?

4.18. Які причини й наслідки магнітних бур на Землі? Як вони впливають на живі організми?

ПЕРЕВІР СВОЮ ΚΟΜПЕТЕНТНІСТЬ

Контрольні запитання

1. Що є джерелом енергії Сонця?

2. Опишіть будову Сонця.

3. Схарактеризуйте температурний режим Сонця.

4. Які процеси на Сонці можуть суттєво впливати на стан земної атмосфери?

Що я знаю і вмію робити

• Я вмію розв’язувати астрономічні задачі

1. Горизонтальний кут, який виміряли під час сходу Сонця, дорівнював 120. Визначте, коли зійшло та зайшло Сонце і яка тривалість дня.

2. Визначте час сходу та заходу Сонця і тривалість дня, якщо горизонтальний кут, який було виміряно під час сходу Сонця, становив 80°.

3. Визначте, о котрій годині зійшло та зайшло Сонце, якщо день тривав 12 год 20 хв.

• Я вмію проводити астрономічні спостереження

4. Підрахуйте загальну кількість сонячних плям та намалюйте їхнє розміщення на диску Сонця. Зверніть увагу, що плями часто з’являються парами. Через кілька днів повторіть спостереження, і ви помітите обертання Сонця навколо осі - плями змістилися. Кількість плям за цей час теж може змінитися. Увага! Спостерігаючи Сонце, не можна дивитися на диск Сонця неозброєним оком і в телескоп без спеціального світлофільтра!

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Сонячна стала визначає...

А кількість енергії, що випромінює Сонце за рік

Б кількість енергії, що випромінює Сонце за 1 с

В температуру Сонця

Г кількість енергії, яку отримує вся поверхня Землі за одиницю часу

Д енергію, яку отримує 1 м2 поверхні Землі за 1 с, якщо сонячні промені падають перпендикулярно до поверхні

2. Для визначення світності Сонця потрібно знати...

А радіус Сонця

Б радіус Землі

В відстань від Землі до Сонця

Г температуру на поверхні Землі

Д температуру на поверхні Сонця

3. Які із цих хімічних елементів найпоширеніші на Сонці?

А Оксиген і Ферум

Б Гідроген і Гелій

В Гідроген і Оксиген

Г Нітроген і Оксиген

Д Ферум і Нітроген

4. У результаті якого процесу виділяється енергія в надрах Сонця?

А ядерної реакції

Б гравітаційного стиснення

В термоядерної реакції

Г горіння водню

Д падіння метеоритів

5. Грануляція у фотосфері утворюється в результаті того, що...

A корона дуже гаряча

Б енергія передається конвекцією

B плями дуже холодні

Г випромінюються нейтрино

Д на поверхні Сонця є хвилі

6. Сонце називають жовтою зорею, тоді як для більшості людей воно має білий колір. Як пояснити це?

7. Що знижує температуру всередині сонячних плям?

8. Яке явище астрономи називають сонячною активністю?

9. Які процеси на Сонці можуть суттєво впливати на стан земної атмосфери?

10. Що є джерелом енергії Сонця?

11. Обчисліть, яку сонячну енергію зміг би поглинати за 1 год дах вашого будинку опівдні.

12. Які екологічно чисті джерела енергії можна запропонувати для використання в населеному пункті, де розташовано ваш навчальний заклад?