Підручник з Астрономії. 11 клас. Сиротюк - Нова програма

Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

1.1. Як за допомогою сузір’я Велика Ведмедиця знайти Північний полюс світу? Відповідь проілюструйте малюнком.

1.2. Як змінилася б карта зоряного неба, якби Міжнародний астрономічний союз у 1922 р. вирішив зберегти не 88 сузір’їв, а лише 44?

1.3. Яка зоря яскравіша: зоря 1-ї зоряної величини чи зоря 6-ї зоряної величини?

1.4 Видима зоряна величина зорі становить 0m. Поясніть, якою була б її видима зоряна величина: від’ємною чи додатною, - якщо відстань до зорі була б більша.

1.5. Випишіть із зоряного каталогу по п’ять світил, які на вашій широті: ніколи не заходять, сходять і заходять, ніколи не сходять.

1.6. Визначте схилення зір, доступних спостереженню на широті вашого населеного пункту.

1.7. Чи можна користуватися картою земного зоряного неба на поверхні інших планет Сонячної системи? Під час міжпланетних польотів? На планетах, які обертаються навколо інших зір?

1.8. Визначте за зоряною картою, скільки приблизно часу сузір’я Оріона буде проходити через небесний меридіан.

1.9 У який день Сонце сходить на сході й заходить на заході?

1.10. В Україні за давньою традицією зустрічають так званий старий Новий рік - 14 січня. Звідки походить ця традиція?

1.11. Поясніть за допомогою малюнка явище видимого петлеподібного руху планет.

1.12. У якій з конфігурацій найкраще спостерігати Марс? Відповідь поясніть малюнком.

1.13. Планету видно на кутовій відстані 55° від Сонця. Яка це планета - верхня чи нижня?

1.14. Через які інтервали часу повторюється протистояння Марса, якщо зоряний період його обертання навколо Сонця становить 1,88 року?

1.15. Визначте зоряний період обертання Венери навколо Сонця, якщо положення повторюється через 1,6 року.

1.16. Чому Місяць добре видно під час повного місячного затемнення, а Сонця не видно під час повного сонячного затемнення?

1.17. Коли Місяць ближче до Сонця: під час сонячного затемнення чи під час місячного? Відповідь поясніть за допомогою малюнка.

1.18. Поясніть за допомогою малюнка, чому Місяць у фазі першої чверті видно звечора.

1.19. Як може орієнтуватися на поверхні Місяця космонавт, якщо на Землі ми орієнтуємося за допомогою компаса?

1.20. Більшим чи меншим за діаметр Місяця є розмір кругової тіні від Місяця на поверхні Землі під час повного сонячного затемнення? Відповідь поясніть.

1.21. Перелічіть способи визначення відстаней до тіл Сонячної системи, які ви знаєте.

1.22. Радіосигнал, відправлений до Марса, повернувся на Землю через 522,6 с. На якій відстані від Землі містився в той момент Марс?

1.23. Які параметри слід виміряти для того, щоб обчислити, у скільки разів Сонце більше за Місяць?

1.24. Горизонтальний паралакс планети дорівнює 0,3". Визначте відстань до неї в астрономічних одиницях.

1.25. Визначте кутовий радіус Марса в протистоянні, якщо його лінійний радіус 3398 км, а горизонтальний паралакс 18".

1.26. Поясніть, чи не суперечить першому закону Кеплера рух тіла навколо Сонця по коловій орбіті.

1.27. Який із законів визначає зміну швидкості руху тіла по еліптичній орбіті на різних відстанях від Сонця?

1.28*. За допомогою якого закону і як можна довести, що період обертання Венери навколо Сонця менший, ніж період обертання Марса?

1.29*. Чи близько Меркурій підходить до Сонця, якщо більша піввісь його орбіти 58,34 млн км, а ексцентриситет 0,206?

1.30*. Два тіла з різними масами обертаються навколо Сонця по орбітах з однаковими за значеннями великими півосями. Період обертання якого з тіл більший? Чи, можливо, ці періоди однакові?

1.31*. Обчисліть, як змінився б період обертання Землі навколо Сонця, якби маса Землі була вдвічі більшою, ніж тепер, а середня відстань від Сонця - такою самою.

ПЕРЕВІР СВОЮ ΚΟΜПΕΤΕНТІСТЬ

Контрольні запитання

1. Що розуміють під сузір’ям?

2. На яку кількість сузір’їв розділено небесну сферу?

3. Як сузір’я одержали свої назви? Наведіть приклади назв сузір’їв.

4. Яка відмінність між геоцентричною та геліоцентричною системами світу?

5. Чому в астрономії використовують різні системи координат? У чому полягає принципова відмінність між різними системами небесних координат?

6. Як називають точки перетину небесної сфери з віссю обертання Землі, що продовжена в космос?

Що я знаю і вмію робити

• Я вмію розв’язувати задачі

1. Скільки (приблизно) сузір’їв на небесній сфері над горизонтом удень?

2. Назви яких астрономічних інструментів, приладів та механізмів можна побачити на карті зоряного неба у вигляді сузір’їв?

3. У деякому пункті спостереження найменша висота зорі становить 0°, а найбільша - 50°. На якій широті міститься цей пункт, яким є схилення зорі?

• Я вмію проводити астрономічні спостереження

4. Виконайте спостереження заходу або сходу Сонця в день рівнодення - 23 вересня або 21 березня. Сонце в ці дні сходить у точці сходу та заходить у точці заходу. Намалюйте положення цих точок відносно вашого будинку.

• Я знаю, як потрібно користуватися астрономічним календарем

5. Визначте за допомогою астрономічного календаря, яка планета Сонячної системи перебуває найближче до Землі в день вашого народження. У якому сузір’ї її можна побачити сьогодні вночі?

6. За допомогою астрономічного календаря відшукайте на небі Юпітер та Сатурн і визначте, у якому сузір’ї спостерігаються ці планети.

ТЕСТОВІ ЗΑΒДАННЯ

1. Яке тіло розміщене в центрі геоцентричної системи світу?

А Сонце

Б Юпітер

В Сатурн

Г Земля

Д Венера

2. Яку планету відкрив Міколай Коперник?

А Марс

Б Сатурн

В Уран

Г Землю

Д Юпітер

3. Як перекладається з грецької мови слово «планета»?

А волохата зоря

Б хвостата зоря

В блукаюча зоря

Г туманність

Д холодне тіло

4. Північний полюс світу міститься...

А в Арктиці

Б в Антарктиці

В у сузір’ї Оріон

Г у сузір’ї Велика Ведмедиця

Д поблизу Полярної зорі

5. Момент, коли світило перебуває найвище над горизонтом, називають...

А прямим сходженням

Б верхньою кульмінацією

В нижньою кульмінацією

Г верхньою культивацією

Д нижньою культивацією

6. Тропіки - це така географічна широта, де...

А ростуть пальми

Б Сонце ніколи не заходить

В під час сонцестояння Сонце кульмінує в зеніті

Г під час рівнодення Сонце кульмінує в зеніті

Д ніколи не випадає дощ

7. Полярне коло - це така географічна широта, де...

А весь рік не тане сніг

Б живуть білі ведмеді

В півроку триває ніч, а півроку - день

Г під час рівнодення Сонце кульмінує в зеніті

Д у день зимового сонцестояння Сонце не сходить

8. Який кут між площинами екватора та екліптики?

А 0°

Б 23,5°

В 45°

Г 66,5°

Д 90°

9. Як називають точку орбіти, де планета перебуває найближче до Сонця?

А перигелій

Б перигей

В апогей

Г афелій

Д апекс