Підручник з Астрономії. 11 клас. Сиротюк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Астрономії. 11 клас. Сиротюк - Нова програма

В 11-му класі ви вивчатимете астрономічні об’єкти, основні закономірності перебігу астрономічних явищ, дізнаєтеся про будову Всесвіту, методи його пізнання та дослідження. Теоретичний матеріал цього підручника допоможе вам зрозуміти й пояснити відповідні процеси та явища, закони і теорії.

Вступ

§ 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії

Розділ 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері

§ 2. Небесні світила та небесна сфера. Зорі. Зоряні величини

§ 3. Небесні координати

§ 4. Астрономія та визначення часу. Типи календарів

§ 5. Видимий рух планет

§ 6. Видимий рух Сонця та Місяця

§ 7. Закони Кеплера

§ 8. Визначення розмірів, мас небесних тіл і відстаней до них у Сонячній системі

Практична робота № 1. Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба

Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері. Задачі та вправи. Перевір свою компетентність. Тестові завдання

Розділ 2. Методи та засоби астрономічних досліджень

§ 9. Дослідження електромагнітного випромінювання небесних тіл

§ 10. Сучасні наземні телескопи. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино і гравітаційних хвиль

§ 11. Спектральний аналіз в астрономії. Методи астрономічних досліджень

Методи та засоби астрономічних досліджень. Задачі та вправи. Перевір свою компетентність. Тестові завдання

Розділ 3. Наша планетна система

§ 12. Земля і Місяць

§ 13. Планети земної групи

§ 14. Планети-гіганти

§ 15. Супутники планет

§ 16. Карликові планети та малі тіла Сонячної системи

§ 17. Дослідження тіл Сонячної системи та Всесвіту за допомогою космічних апаратів

§ 18. Гіпотези і теорії формування Сонячної системи

Наша планетна система. Задачі та вправи. Перевір свою компетентність. Тестові завдання

Розділ 4. Сонце – найближча зоря

§ 19. Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії

§ 20. Будова сонячної атмосфери

§ 21. Прояви сонячної активності та їхній вплив на Землю

Практична робота № 2. Візуально-телескопічні спостереження Сонця

Сонце – найближча зоря. Задачі та вправи. Перевір свою компетентність. Тестові завдання

Розділ 5. Зорі. Еволюція зір

§ 22. Основні характеристики зір

§ 23. Температура та розміри зір. Зорі та їхня класифікація. Звичайні зорі

§ 24. Подвійні зорі. Маса зір. Планетні системи інших зір

§ 25. Еволюція зір. Білі карлики

§ 26. Фізично-змінні зорі. Нейтронні зорі. Чорні діри

Зорі. Еволюція зір. Задачі та вправи. Перевір свою компетентність. Тестові завдання

Розділ 6. Наша Галактика

§ 27. Наша Галактика. Молочний Шлях. Місце Сонячної системи в Галактиці

Наша Галактика. Задачі та вправи. Перевір свою компетентність

Розділ 7. Будова і еволюція Всесвіту

§ 28. Зоряні системи — галактики. Світ галактик

§ 29. Всесвіт. Походження та еволюція Всесвіту. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Спостережні основи космології

Будова і еволюція Всесвіту. Задачі та вправи. Перевір свою компетентність. Тестові завдання

Розділ 8. Життя у Всесвіті

§ 30. Людина у Всесвіті. Пошук життя за межами Землі

Життя у Всесвіті. Задачі та вправи. Перевір свою компетентність. Тестові завдання

Відповіді до задач