Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки. Реалізм

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть одну правильну відповідь:

1. 1. Діячі мистецтва, які працювали у стилі реалізму, намагалися у своїх творах...

а) відтворити життя в його об’єктивні сутності, показати закономірності розвитку і буття людини, суспільства, світу;

б) показати самоцінність духовно-творчого життя особистості (культ почуттів, а не розуму; увага до особистості, її індивідуальних рис);

в) зберегти, в основному, тільки релігійну тематику.

1. 2. Видатний художник французького живопису, один із засновників реалізму в живопису —

а) О. Дом’є;

б) Г. Курбе;

в) Ф. Гойя.

1. 3. Творчість українських композиторів другої половині XIX ст...

а) була повністю підпорядкована релігійному світоглядові;

б) потрапила під сильний вплив західноєвропейської культури;

в) сприяла зростанню національної самосвідомості, становленню української нації.

II. Дайте короткі відповіді на запитання:

1. Перерахуйте характерні риси, що притаманні архітектурі реалізму.

2. Назвіть характерні особливості жанру опери в період другої половині ХІХ ст. — початку XX ст.

3. Назвіть провідних майстрів музичного мистецтва цього періоду, дайте коротку характеристику їхньої творчості.

4. Оберіть, на ваш розсуд, будь-який твір живопису, скульптури чи музики, виконаний у період реалізму, й охарактеризуйте його за планом:

1. Характерні ознаки реалізму в цьому творі.

2. Ваше особисте враження від даного твору.

3. Інші твори цього стилю, що вам сподобалися. Чому?

III. Дайте розгорнуті відповіді на запитання:

1. Розкажіть про розвиток живопису другої половили XIX — початку XX ст. Назвіть провідних майстрів, дайте коротку характеристику їхньої творчості.

2. Поясніть причини своєрідності творчості Огюста Родена. Обґрунтуйте взаємозв’язок творчості видатного скульптора з історичним розвитком епохи, в яку він жив.

IV. Поміркуйте...

Проведіть порівняльний аналіз характерних рис, що притаманні романтизму і реалізму. Наведіть приклади. Чи є у них спільні риси і чим вони відрізняються? Завдяки яким ознакам ви б одразу розпізнали твори цих стилів?

V. Творче практичне завдання

1. Продовжте речення: «Під час вивчення цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

2. Групова робота. Підготуйте доповідь на тему: «Розвиток музичного мистецтва в Україні другої половини XIX — початку XX ст.».

Об’єднайтесь у 2 групи. Разом з учителем музичного мистецтва підготуйте музичний вечір на тему: «Всесвітньо відомі опери другої половини XIX — початку XX ст.». Використовуйте музику цього періоду.

3. Колективна робота

1. Зробіть у класі виставку власних замальовок на тему: «Як я бачу навколишній світ».

2. Підготуйте і проведіть конференцію на тему: «Роль мистецтва у житті людини».

VI. Протягом другого півріччя виконуйте мистецький проект.

Враховуючи власні інтереси й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Реалізм» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом II півріччя.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.