Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки. Класицизм

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть одну правильну відповідь:

1. Видатним шедевром архітектури, що з’єднав класицизм і бароко в єдиний урочистий стиль, був палацово-парковий ансамбль...

а) Храм Зевса в Афінах;

б) Версаль;

в) Замок Тауер у Лондоні.

2. Хронологічні рамки класицизму:

а) XVII — початок XIX ст.;

б) XIV — кінець XVI ст.;

в) V—XIV ст..

3. Яскравішими композиторами класицизму були:

а) Гвідо д’Ареццо і Г. де Машо;

б) Й. С. Бах, Г. Ф. Гендель;

в) Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен.

4. Уперше основні принципи класицизму в театральному мистецтві сформулював французький драматург, театрознавець Франсуа д’Обіньяк — це ...

а) вистава, в якої обов’язково повинна бути мораль, тобто повчальність;

б) єдність місця, єдність часу, єдність дії;

в) обов’язково літургійна драма на сюжети зі Священного писання, яка розігрується в храмі.

II. Дайте короткі відповіді:

1. Визначте характерні ознаки архітектури класицизму.

2. Назвіть особливості театрального мистецтва класицизму.

3. Дайте визначення класицизму як стилю мистецтва.

4. Оберіть, на ваш розсуд, будь-який твір живопису, скульптури чи музики, виконаний у період класицизму, й охарактеризуйте його за планом:

1. Визначення характерних ознак класицизму в цьому творі.

2. Ваше особисте враження від даного твору.

3. Інші твори цього стилю, що вам сподобалися. Чому?

III. Дайте розгорнуті відповіді:

1. Яке місце в житті людини посідає музика? Із чим це пов’язано?

2. Охарактеризуйте особливості музики класицизму. Наведіть приклади.

IV. Поміркуйте...

Порівняйте архітектурні споруди античного стилю і класицизму. Чи є у них спільні риси і чим вони відрізняються? Завдяки яким ознакам ви б одразу розпізнали твори цих стилів?

V. Творче практичне завдання

1. Продовжте речення: «Під час вивчення цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

2. Групова робота

2.1. Підготуйте доповідь на тему: «Розвиток музичного мистецтва в Україні в XVII—XVIII ст.».

2.2. Об’єднайтесь у 2 групи. Разом з учителями музичного мистецтва і літератури підготуйте театральний вечір на тему: «Театр у період класицизму». Використовуйте музику цього періоду. Або поставте одну з п’єс Ж. Б. Мольєра.

3. Колективна робота

3.1. Зробіть у класі виставку власних замальовок на тему: «Мода XVII—XVIII ст.».

3.2. Підготуйте і проведіть конференцію на тему: «Характерні ознаки класицизму в мистецтві України».

VI. Протягом першого півріччя виконуйте мистецький проект

Враховуючи власні уподобання й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Класицизм» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом II півріччя.

Площа Зірки в Парижі - унікальна в світовому містобудуванні площа, увінчана класичної Тріумфальною аркоюПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.