Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки. Бароко

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть одну правильну відповідь:

1. Що означає термін «бароко»?

а) відродження;

б) зразковий;

в) перлина неправильної форми.

2. Для архітектури бароко характерні:

а) просторовий розмах, грандіозність, пишність, сильні контрасти масштабів і ритмів, матеріалів і фактур, світла і тіні тощо;

б) храми суворі та прості, позбавлені прикрас;

в) вертикальність композиції, арки із загостреним верхом, вузькі й високі вежі та колони тощо.

3. Визначте, про музику якого стилю йде мова: «Головним у цій музиці був вираз емоцій і віра в музику як потужний інструмент спілкування, в те, що вона здатна доторкнутися до життя людей — назавжди змінивши його».

а) Ренесансу;

б) бароко;

в) готики.

II. Дайте короткі відповіді:

1. У чому полягають особливості проявів стилю бароко в скульптурі?

2. Які архітектурні споруди стилю бароко існують у вашій місцевості, нашій країні?

3. Визначте характерні риси бароко як стилю мистецтва.

4. Оберіть, на ваш розсуд, будь-який твір архітектури, живопису, скульптури чи музики, створений у період бароко, й охарактеризуйте його за планом:

1. Назвіть автора і назву твору.

2. Характерні ознаки бароко в цьому творі.

3. Засоби виразності, що використав автор.

4. Ваше особисте враження від даного твору.

5. Інші твори цього стилю, що вам сподобалися. Чому?

III. Дайте розгорнуті відповіді:

1. Які види мистецтва розквітли в період бароко. Розкажіть про розвиток живопису або музики цього періоду.

2. Назвіть, на вашу думку, кращого архітектора, скульптора, живописця, композитора епохи бароко. Обґрунтуйте правомірність цього визначення для кожного з них.

IV. Поміркуйте...

Проведіть порівняльний аналіз різних стилів: бароко і Ренесансу. Чи є у них спільні риси і чим вони відрізняються? Завдяки яким ознакам ви б одразу впізнали твори цих стилів?

V. Творче практичне завдання

1. Продовжте речення: «Під час вивчення цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

2. Групова робота

2. 1. Підготуйте доповідь на одну з тем: «Версаль — чарівний палац французьких королів» або «Цвінгер — найголовніший пам’ятник дрезденського періоду розквіту німецького бароко».

2. 2. Об’єднайтесь у 2 групи. Разом з учителями музичного мистецтва підготуйте театральний вечір на тему: «Музика бароко». Використовуйте музику цього періоду.

3. Колективна робота

3. 1. Зробіть у класі виставку ваших замальовок на тему: «Архітектурні споруди епохи українського бароко».

3. 2. Підготуйте та проведіть конференцію на тему: «Характерні риси українського бароко в мистецтві».

VI. Протягом другого півріччя виконуйте мистецький проект

Враховуючи власні уподобання й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Бароко» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом ІІ півріччя.

Фонтан закоханих на площі Треві в Римі. Італія (арх. Лоренцо Берніні, Карло Фонтану, Нікола Сальви)Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.