Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Музичне мистецтво. Театр

Музика — джерело радості мудрих людей, вона здатна викликати в народу хороші думки, вона глибоко проникає в його свідомість і легко змінює звичаї і традиції.

Сюнь-цзи, один з найбільших філософів Стародавнього Китаю

Міні-диспут

Уважно прочитайте епіграф. Якщо ви з ним згодні, аргументуйте правоту висловлювання філософа. Якщо ви вважаєте, що Сюнь-цзи помиляється, доведіть власними переконаннями.

Складно охарактеризувати період бароко, в якому існувало безліч композиторських стилів. Не просто знайти загальні риси в різноманітній музиці таких гігантів, як Георг Фрідріх Гендель (композитор німецького походження, який жив у Великій Британії), Антоніо Вівальді (італійський композитор, скрипаль-віртуоз, педагог, диригент, католицький священик) і Йоганн Себастьян Бах (німецький композитор, органіст і скрипаль). І все-таки загальні риси є — їх музика наповнена почуттями, благозвучна і гармонійна. Вона створювалася в нових історичних умовах і новій соціальній атмосфері, в нових межах світогляду. Цю музику нащадки назвуть музикою епохи бароко.

Музика бароко — це стиль європейської класичної музики в період приблизно від 1600 до 1750 рр. Головним у цій музиці був вираз емоцій і віра в музику як потужний інструмент спілкування, в те, що вона здатна доторкнутися до життя людей — назавжди змінивши його.

Зробіть порівняльний аналіз характерних особливостей музики епохи Ренесансу та бароко. Прокоментуйте їх.

Музиці епохи Ренесансу було властиво:

 • поширення світських жанрів: мадригалів, французьких «шансонів», англійських і німецьких багатоголосних пісень тощо;
 • нові реалістичні тенденції в музиці: нові сюжети, образи, відповідні гуманістичним поглядам і, як наслідок, — нові засоби музичної виразності;
 • народна мелодика в якості ведучого початку музичного твору. Мелодика стає більш плавною, гнучкою, співучої, тому що є виразником людських переживань;
 • потужний розвиток поліфонічної музики, що орієнтована на вокально-хорове виконання;
 • формування нового типу музиканта — професіонала, який одержував всебічне спеціальну музичну освіту. Вперше з’явилося поняття «композитор»;
 • формування національних музичних шкіл (англійська, нідерландська, італійська, німецька та інші);
 • поява перших виконавців на лютні, віолі, скрипці, клавесині, органі; розквіт аматорського музикування;
 • поява нотодрукування.

Відмінності стилю бароко від Ренесансу в музиці:

 • більш високий рівень емоційної наповненості;
 • музика часто писалася для віртуозних співаків і музикантів і зазвичай була більш складною для виконання;
 • обов’язковим стало використання музичних доповнень, які зазвичай виконувалися музикантом у вигляді імпровізації;
 • поступова поява чистого інструментального стилю, захоплення інструментальною музикою;
 • парадність, урочистість, пишність, динамічність, життєстверджуючий характер;
 • високого рівня досягла вокальна та вокально-інструментальна музика.

Характерні ознаки стилю: поліфонія досягла своїх вершин. Одною з головних ознак музики бароко стала контрастність. Відмінності між тихим і гучним, між сольним і груповим виконанням, а також між різними інструментами і тембрами. Інтерес до музики як форми спілкування спричинив розвиток нових жанрів, зокрема опери, ораторії і кантати у вокальній музиці. При цьому бажання створити великомасштабні форми породило концерт, сонату і сюїту тощо.

Опера, що з’явилася в період пізнього Ренесансу, була однією з головних барокових музичних форм. У ній замість поліфонії композитори використовували гомофонію, в якій лише один голос є головним, а інші його супроводжують. Видатним оперним композитором був Клаудіо Монтеверді, який поглибив драматичний зміст нового жанру, збагатив поліфонічною традицією, засобами музики показав розмаїття людських характерів. Композитор включив в оперу симфонічні епізоди (увертюри), детально розробляв оркестровку. Він вважав, що музика повинна не розважати, а спонукати людину шукати відповіді на складні життєві питання.

Розвивався вокальний жанр ораторії. Головним принципом ораторії стало розкриття виключно музичними засобами драматичного змісту. Сольний спів витіснявся хоровим. Текст ораторії зблизилися з оперним лібрето. Ораторія поширилася у багатьох країнах Європи.

Розвинулися такі віртуозні форми, як токати і фуги. Інструментальні сонати і сюїти писалися як для окремих інструментів, так і для камерних оркестрів. Поступово визначилися різновиди кантат: лірична (камерна), святкова (масштабна).

Концерт вийшов за межі церковної музики і став головним у музичному мистецтві. Більше уваги приділялося інструментальній музиці. Формувалися перші оркестри. Але, безсумнівно, основний інструмент бароко — клавесин. Історія інструментальної музики XVII ст. — це історія створення інструментальних ансамблів із провідною роллю скрипки. Поступово визначилися провідні типи ансамблів (тріо).

В епоху бароко були створені такі геніальні твори, як фуги Й. С. Баха, його «Бранденбурзькі концертні кантати»; хор «Алілуя» з ораторії «Месія», «Музика на воді» Г. Ф. Генделя; «Пори року», «Чотири сезони» А. Вівальді; «Вечірня», опери «Орфей», «Аріадна», «Коронація Помпеї» та інші, інтермедії «Балет невдячних», «Музичні жарти» К. Монтеверді; перша національна англійська опера «Дідона і Еней» Г. Перселла.

Йоганн Себастьян Бах

Антоніо Вівальді

Клаудіо Монтеверді

Для допитливих

Внесок композиторів епохи барокко в історію світової музики

За своє життя Йоганн Себастьян Бах (1685—1750 рр.) написав понад тисячу творів. У його творчості представлені усі значущі жанри минулого, крім одного з провідних жанрів — опери. Він узагальнив досягнення музичного мистецтва періоду бароко. У музиці композитор розмірковує про найважливіші, вічні питання людського життя — призначення людини, її моральний обов’язок, життя і смерть. Й. С. Бах — неперевершений майстер поліфонії, геніальний новатор, який відкрив для розвитку світової музичної культури нові перспективи.

Антоніо Вівальді (1678—1741 рр.) — геніальніший представник італійського скрипкового мистецтва XVIII ст. Він створив жанр сольного інструментального концерту, вплинув на розвиток віртуозної скрипкової техніки. Майстер ансамблево-оркестрового концерту А. Вівальді встановив для concerto grosso 3-частину циклічну форму, виділив віртуозну партію соліста. Він є автором 90 опер, понад 500 концертів, більше 100 сонат для різних інструментів із супроводом, світських кантат, серенад, симфоній.

Клаудіо Монтеверді (1567—1643 рр.) — видатний італійський оперний композитор. Він поглибив драматичний зміст нового жанру, збагатив поліфонічною традицією, засобами музики показав розмаїття людських характерів. В основу опер композитора покладена драматична мелодія (concitato — схвильований стиль), що поєднувала мовні інтонації, декламацію і вокал. К. Монтеверді включив в оперу симфонічні епізоди (увертюри), детально розробив оркестровку, ввів нові технічні прийоми для більшої виразності. Композитор був сміливим новатором, який далеко випередив сучасне йому музичне мистецтво.

Ізабелла Леонарда

Ізабелла Леонарда (1620—1704 рр.) — італійська композиторка, абатиса. У 16 років вона вступила до монастиря в обитель урсулинок — Колегію Святої Урсули, де залишалася все життя. Тут вона навчилася музиці. У своєму рідному місті абатису дуже поважали як композиторку, але її музика була мало відома в інших частинах Італії. За своє життя Ізабелла Леонарда написала понад 120 мотетів, 18 духовних концертів, 17 мес, 12 сонат, 11 псалмів. Майже всі створені нею численні композиції мають духовну спрямованість. Також відомі кілька сольних пісень на народні тексти. Найбільшим історичним досягненням є її сонати. 1-11 сонати створені для двох скрипок, віоли та органу. У половині з них кожен інструмент має хоча б один сольний прохід. Частина сонат виключно інструментальні, частина з вокальним доповненням. Найвідоміша сольна 12 соната, розділена на сім частин з двома повільними речитативними проходами і багатим орнаментом. Однією з особливостей її музики, що мала вплив на розвиток поліфонічної музики в Сант’Орсоле, було складне використання гармоній, що дозволяло легку імпровізацію або музичне прикрашення. Ізабелла Леонарда вважається однією з найпродуктивніших композиторок у музиці свого часу.

Ніколя Ланкре. «Танцівниця Камарго»

Початок підйому театрального мистецтва в Європі в епоху бароко збігався в часі з розквітом придворного побуту та загальної схильності до патетики і зовнішньої показності, властивим суспільству того часу. Основна мета театру бароко — викликати емоції, використовуючи символіку і велич, залишаючи при цьому розповідь досить простою.

У театрі були зібрані усі види мистецтва в єдине ціле: архітектура, скульптура, живопис — усе це використовувалося для створення декорацій.

Весь простір оформляли, приховуючи все обладнання, щоб глядач бачив тільки певну частину сцени. За лічені секунди сцена перетворювалася з романтичного саду в розкішний палац.

Костюми були більш складними, ніж в епоху Ренесансу. З’явилися актори-жінки. Героїні носили пишні спідниці, яскраві кольорові пір’я та костюми, прикрашені блискітками і стразами, щоб усе це виблискувало на світлі. Більшість театральних технологій, які використовуються у наш час, були винайдені саме в цю епоху.

І головне — жанр опери стає домінуючим, затьмаривши драматичний театр. Перший оперний театр бароко побудований у Венеції в 1637 році. А великий шедевр Жана Батіста Моль’єра «Тартюф» уперше був поставлений у розкішних садах Версаля, де після успішного виступу його негайно заборонили на п’ять років.

Чимало складових музики бароко стало основою музичної освіти. Вплив барокового стилю зберігся і після відходу бароко як виконавського та композиторського стилю. Музика бароко збільшила розмір, діапазон і складність музичного виконавства. Безліч музичних термінів і понять, що з’явилися в ту епоху, використовуються і донині.

Бажано подивитися і послухати (за вибором учителя)

За допомогою Інтернет-ресурсу знайдіть наступні твори:

Георг Фрідріх Гендель. «Оратория «Мессия»», «Sarabanda».

Антоніо Вівальді. «(Пори року) Осінь. Зима. Весна. Літо», «Шторм».

Йоганн Себастьян Бах. «Токата і фуга ре мінор», «Прелюдія фа-мінор», «Страсті по Матфею».

Ізабелла Леонарда. Сонати.

Робота у групах

Які, на вашу думку, емоції хотіли викликати композитори бароко своїми творами?

Які засоби музичної виразності використовували майстри епохи бароко?

Які з музичних творів вам сподобалися найбільше? Чому?

Яких живописців, скульпторів, музикантів епохи бароко в Україні ви вже знаєте?

Таким чином, бароко як стиль поєднав у собі мистецтво готики і Відродження. Як і мистецтво Відродження, він був гуманістичним за своєю суттю. Але, на відміну від цього стилю, художники епохи бароко сприймали світ трагічно, песимістично, з розчаруванням.

Це художній стиль, який у першу чергу прославляв могутність знаті і церкви. Стиль бароко — втілення тієї епохи, в якій він з’явився. В ньому об’єдналися два поняття, а саме: стиль і спосіб життя, в який прорвався дух свободи, чуттєвість і самовідчуття людини як діяча і творця.

Основними відмінними рисами стилю бароко були:

 • церковний догматизм, який призвів до посилення релігійності;
 • збільшення ролі держави, світськості;
 • контрастність, напруженість, динамічність образів;
 • прагнення до величі, пишності та парадності;
 • поєднання реальності та ілюзії; екстравагантний орнамент;
 • декоративна театральність тощо.

В архітектурі бароко досяг величного розмаху в міських і садибних ансамблях. У образотворчому мистецтві, що звільнилося від середньовічних релігійних пут, митці звернулися до світських суспільних тем, до образу людини-діяча. Найбільш значними подіями в музиці були буйний розквіт світського музичного мистецтва, зародження жанру опери, інтенсивний розвиток інструментальної музики, поліфонічне багатоголосся змінюється гомофонно-гармонійної системою, що призводить до розквіту культури імпровізації тощо.

Епоху бароко прийнято вважати початком тріумфальної ходи «західної цивілізації». Цей стиль повсюдно еволюціонував до граціозної легкості стилю рококо, співіснував і переплітався з ним, а у другої половині XVIII ст. витіснився класицизмом.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.