Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки. Готичний стиль

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть одну правильну відповідь:

1. Походження якого терміна пов’язане з назвою варварського племені, що зруйнувало Рим?

а) романіка;

б) готи;

в) вікінги.

2. Чи вірним є твердження, що поняття Середні вікі увійшло в історію в епоху античності?

а) вірно;

б) не вірно;

в) не знаю.

3. Набір уставлених у віконний отвір скла, що становить орнаментальний візерунок або зображення, — це ...

а) мозаїка;

б) орнамент;

в) вітраж.

II. Дайте короткі відповіді:

1. Перерахуйте характерні ознаки, що притаманні архітектурі готичного стилю.

2. Назвіть особливості скульптури готичного періоду.

3. Чому саме мистецтво вітражу мало такий успіх в період готики?

4. Оберіть, на ваш розсуд, будь-який твір живопису чи скульптури, виконаний у готичний період, та охарактеризуйте його за планом:

1. Характерні ознаки романського стилю в цьому творі.

2. Ваше особисте враження від даного твору.

3. Інші твори цього стилю, що вам сподобалися. Чому?

III. Дайте розгорнуті відповіді:

1. Яке місце в житті людини посідають твори музичного мистецтва. З чим це пов’язано?

2. Як, на вашу думку, витвори готичного мистецтва впливали на внутрішній світ людини? Наведіть приклади.

IV. Поміркуйте...

Порівняйте твори живопису, мозаїки та мініатюри різних стилів: візантійського та готичного. Що в них спільного і чим вони відрізняються? Завдяки яким ознакам ви б одразу впізнали твори цих стилів?

V. Творче практичне завдання

1. Продовжте речення: «Під час вивчення цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

2. Групова робота

2. 1. Підготуйте доповідь на тему: «Розвиток зодчества в Україні в ХІІ—XV ст».

2. 2. Об’єднайтесь у 2 групи. Разом з учителями музичного мистецтва, учнями 7-х класів підготуйте театральний вечір на тему: «Театр у період готики». Використовуйте музику цього періоду.

3. Колективна робота

3. 1. Зробіть у класі виставку ваших замальовок готичних архітектурних споруд.

3. 2. Підготуйте та проведіть конференцію на тему: «Характерні риси музики в епоху готики».

VI. Протягом першого півріччя виконуйте мистецький проект

Враховуючи власні уподобання й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Готичний стиль» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом І півріччя.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.