Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки. Романський стиль

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть одну правильну відповідь:

1. Основними типами будівель романського стилю були:

а) культові споруди;

б) лицарський замок, монастирський ансамбль і храм;

в) громадські будівлі та споруди.

2. Функціональне призначення споруд визначає їх:

а) архітектурну форму;

б) національні особливості;

в) художню цінність.

3. Хто придумав і ввів у музичну практику систему навчання співу, в якій установив складову систему найменування звуків (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі):

а) Феодосій Печерський;

б) Людвіг ван Бетховен;

в) Гвідо д’Ареццо.

ІІ. Дайте короткі відповіді на запитання:

1. Вкажіть характерні ознаки, що притаманні романській архітектурі.

2. Назвіть особливості скульптури романського періоду.

3. Що впливало на розвиток живопису в романський період?

4. Оберіть, на ваш розсуд, будь-який твір живопису чи скульптури, виконаний у романський період, та охарактеризуйте його за планом:

  • 1. Характерні ознаки романського стилю в цьому творі.
  • 2. Ваше особисте враження від даного твору.
  • 3. Назвіть твори цього стилю, що вам сподобалися. Чому?

ІII. Дайте розгорнуті відповіді на запитання:

1. Що в основному зображували майстри романського періоду на фресках і книжкових мініатюрах? Чому?

2. Як, на вашу думку, витвори романського мистецтва впливали на внутрішній світ людини? Наведіть приклади.

IV. Поміркуйте...

Порівняйте твори живопису, мозаїки та книжкової мініатюри різних стилів: візантійського та романського. Що в них спільного і чим вони відрізняються? Завдяки яким ознакам ви б одразу впізнали твори цих стилів?

V. Творче практичне завдання

1. Продовжте речення: «Під час вивчення цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

2. Групова робота

1. Підготуйте доповідь на тему: «Розвиток зодчества в середньовіковій Україні (X-ХІІ ст.)».

2. Об’єднайтесь у 2 групи. Разом з учителями музичного мистецтва, учнями 7-х класів підготуйте театральний вечір на тему: «Музика в епоху романського стилю: григоріанський хорал як традиційний спів католицької церкви і східнослов’янський богослужбовий спів — знаменний спів». Використовуйте музику романського періоду.

3. Колективна робота

3.1. Зробіть у класі виставку ваших замальовок архітектурних споруд романського періоду.

3.2. Підготуйте та проведіть конференцію на тему: «Характерні ознаки музики в епоху романського стилю.

VI. Протягом першого півріччя виконуйте мистецький проект

Враховуючи власні уподобання й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Романський стиль» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом І півріччя.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.