Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Назаренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки. Візантійський стиль

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть одну правильну відповідь:

1. Який характер мало візантійське мистецтво?

а) світський;

б) релігійний;

в) національний.

2. Основним завданням візантійського мистецтва було:

а) розкрити внутрішній світ гармонійно розвиненої людини-громадянина, воїна й патріота;

б) показати національні особливості культури Візантійської імперії;

в) втілити в художніх образах божественні ідеї і красу людського духу.

3. Характерною ознакою візантійської музики є:

а) використання елементів народної музики;

б) використання елементів народної музики;

в) єдність із іншими мистецтвами: поезією, танцем, театральним дійством (синкретизм);

г) залежність від установлених церквою канонів.

II. Дайте короткі відповіді:

1. Перерахуйте характерні ознаки, притаманні візантійській архітектурі.

2. Назвіть особливості візантійської церковної музики.

3. Які народи впливали на розвиток музичної культури Візантії?

4. Оберіть, на ваш розсуд, будь-який твір візантійського живопису й охарактеризуйте його за планом:

4.1. Як визначилися характерні ознаки візантійського стилю в цьому творі?

4.2. Яке ваше особисте враження від даного твору?

4.3. Які ще твори живопису цього стилю вам сподобалися? Чому?

III. Дайте розгорнуті відповіді:

1. Який вплив справило візантійське мистецтво на православний світ?

2. Як, на вашу думку, витвори візантійського мистецтва впливали на внутрішній світ людини? Наведіть приклади.

3. Які характерні ознаки і художні ідеали властиві візантійському мистецтву?

IV. Поміркуйте...

Що спільного і чим відрізняються архітектура і скульптура античності та Візантії? Порівняйте їхні характерні особливості. Завдяки яким ознакам ви б одразу впізнали твори цих стилів?

V. Творче практичне завдання

1. Продовжте речення: «Під час вивчення цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

2. Групова робота

2. 1. На основі візантійської школи складалися жанри монументального живопису (фреска і мозаїка), а також іконопис Київської Русі. Підготуйте доповідь на тему: «Вплив візантійської школи на іконопис Київської Русі».

2. 2. Об’єднайтесь у 2 групи. Разом з учителями музичного мистецтва підготуйте театральний вечір на тему: «Роль музики в суспільному та особистому житті візантійців». Використовуйте музику візантійців.

3. Колективна робота

3. 1. Зробіть у класі виставку ваших замальовок архітектурних споруд візантійського періоду.

3. 2. Підготуйте і проведіть конференцію на тему: «Візантійська церковна музика як основа східнослов’янської, зокрема української церковної музики».

VI. Протягом першого півріччя виконуйте мистецький проект

Враховуючи власні уподобання й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Візантійський стиль» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом І півріччя.

Юстіниан і Феодора. Мозаїка Собор Святого ВіталеПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.