Українська література. 5 клас. Архипова

Прислів’я та приказки

Вислови припущення, як слово пов'язане з темою.

Багатющий життєвий досвід наших предків збережений у фольклорі, тобто в усній народній творчості. Вона передає звичаї, мораль, життя і побут нашого народу, його історію.

Фольклор, або усна народна творчість — це твори, які виникли в давнину й передавалися в усній формі з покоління в покоління.

Запам’ятай, що словосполучення народний фольклор містить помилку: тому кажи або фольклор, або усна народна творчість.

Прислів’я та приказки, а також загадки - це жанри фольклору. Або їх ще називають малими фольклорними формами. Їх використовують, щоб щось порадити, від чогось застерегти, коротко та влучно сказати про те, що наш народ знає вже багато років.

Прислів’я — це короткий вислів про вчинки та поведінку людей, який має повчальний зміст.

Приказка — це образний вислів, що коротко і влучно характеризує людину, предмет, явище.

Прислів’я та приказки люди вживають у багатьох країнах світу. Вони мають глибокий зміст і зазвичай переносне значення. Їхній справжній сенс прихований. Знати прислів’я і приказки означає бути дотепним, цікавим співрозмовником!

ЛАЙФГАК

Де різниця між прислів’ям і приказкою?

Пригадую вивчене

Ти вже знаєш багато прислів’їв та приказок. Запиши в зошит 5-6 прикладів та прокоментуй їхній зміст. У яких життєвих ситуаціях їх можна доречно використати?

Працюю над текстом

Прочитай прислів’я. Поділи їх на тематичні групи.

• Бджола мала, а й та працює.

Ранні пташки росу п'ють, а пізні — слізки ллють.

Маленька праця краща за велике безділля.

Не одежа красить людину, а добрі діла.

• Життя прожити — не поле перейти.

Вік звікувати — не в гостях побувати.

День довгий, а вік короткий.

В добрім житті кучері в'ються, в поганім — січуться.

• Вік живи — вік учись.

Книга вчить, як на світі жить.

Дивиться рідко, та густо бачить.

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

• Земля-трудівниця аж парує, та людям хліб готує.

На чорній землі білий хліб родить.

На добрій землі що не посієш, те й вродить.

Не питає добрий жнець, чи широкий загонець.

Мистецька скринька

Погодься, що українські приказки часто є дотепними та кумедними. Сьогодні для створення таких влучних виразів компанії наймають професіоналів. Вони розробляють заголовки, рекламні гасла, лозунги. І нерідко у своїй роботі використовують приказки. Подумай, для реклами яких продуктів згодяться наступні вислови.

Не по кишені.

На городі бузина, а в Києві дядько.

Голодній кумі хліб на умі.

Косо, криво, аби живо.

Чує дзвін, та не знає, звідки він.

Рот не город — не загородиш.

На злодієві шапка горить.

Я знаю, що...

1. Фольклор також можна назвати:

  • народними піснями;
  • усною народною творчістю;
  • народним фольклором.

2. Малі фольклорні форми — це:

  • прислів’я і приказки;
  • прислів’я, приказки, вірші;
  • прислів’я, приказки, загадки.

3. Прислів’я та приказки зазвичай мають:

  • пряме значення;
  • переносне значення;
  • важко визначити.

Працюю над текстом

4. Розкажи своїми словами, що таке прислів’я.

5. Чого навчають ці народні вислови?

6. Чим прислів’я відрізняються від приказок?

7. Які прислів’я чи приказки ти вивчив/вивчила б напам’ять? Чому?

8. З’єднай частини прислів’їв. До якої тематичної групи їх можна зарахувати? У якій життєвій ситуації ти зміг/змогла б використати ці прислів’я?

1. Слово — не горобець,

2. Слово — не стріла,

3. Наймогутніша зброя —

4. Слова як мед,

5. Не вартий і

6. Зловив

7. Де слова масні,

там пироги пісні.

а діла як полин.

доброго слова.

вилетить — не спіймаєш.

на слові.

слово.

а глибоко ранить

Працюємо разом

9. Розкажіть одне одному, для чого людині треба знати прислів’я та приказки.

Виконую складне завдання

10. Напиши есе про те, у яких випадках люди вживають прислів’я та приказки. У творі використай 3-4 прислів’я.

Виконую домашнє завдання

11. Переглянь мультсеріал «Дивосвіт», створений за мотивами художніх образів Марії Примаченко. Уважно послухай діалоги героїв. Які народні вислови вони використали? Чи завжди головні герої правильно вживають звертання?