Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 6. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

Ви вже знайомі з поняттям соціальних норм із попередніх параграфів. Тому це практичне заняття буде присвячене виконанню завдань, які допоможуть вам зрозуміти вплив соціальних норм на суспільне життя та його організацію.

Соціальні норми — це правила поведінки людей та їх об'єднань, що покликані врегульовувати життя суспільства з метою забезпечення в ньому порядку і стабільності.

Призначення соціальних норм полягає в упорядкуванні поведінки суб'єктів, що забезпечує системність і певне передбачення розвитку суспільних відносин. На їх основі можна прогнозувати свою поведінку та поведінку інших суб'єктів у ситуаціях, передбачених конкретними соціальними нормами.

Всі соціальні норми, залежно від їх ролі й місця в системі соціального регулювання, поділяються на:

1) правові, тобто норми, що встановлені державою і забезпечені її примусовою силою; регулюють найважливіші аспекти суспільних відносин;

2) морально-етичні, що сформувалися стихійно, існують у свідомості людей і виступають критеріями у ставленні людей одне до одного і до суспільства;

3) релігійні, які регулюють відправлення релігійних культів, ставлення людей до Бога і навколишнього світу;

4) корпоративні, тобто правила поведінки, що встановлюються та забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та іншими об'єднаннями людей;

5) політичні, які регулюють відносини між різними суб'єктами політичної діяльності та являють собою політичні програми, заяви, декларації тощо;

6) естетичні, що відображають ставлення людей до порядку оформлення та оцінювання предметів духовної чи матеріальної культури з позицій краси, гармонії, якості тощо;

7) звичаї, тобто правила поведінки, які склалися внаслідок історично тривалого повторення людьми певних дій, що закріпилися як стійкі звички;

8) традиції, різновид звичаїв, що вказує на епізодичне правило, стиль поведінки.

Завдання 1. Заповніть таблицю за запропонованим зразком.

Вид соціальних норм

Характеристика соціальних норм

Приклад

правові

морально-етичні

релігійні

корпоративні

політичні

естетичні

звичаї

традиції

Завдання 2. Про які види соціальних норм йдеться, охарактеризуйте їх.

• На день народження друзям обов’язково слід дарувати дарунки.

• Діти повинні поважати та слухати своїх батьків.

• Католицькі священики повинні дотримуватись целібату (обов’язок не вступати у шлюб).

• Невиконання батьками чи особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

• За статутом організації «Чисте довкілля» до неї мають право вступати особи, які люблять природу та брали участь у заходах, присвячених її збереженню.

• Голова партійної організації звернувся до її членів з приводу сплати партійних внесків.

• В Україні весіллю обов'язково передує сватання.

• На честь Дня працівників освіти в школі відбувся святковий концерт.

• Святковий стіл необхідно застилати чистою скатертиною.

• Під час виборчої кампанії політичні партії підписали кодекс поведінки.

• Підліток не поступився місцем у тролейбусі літній людині.

• Пасажир не сплатив за проїзд у тролейбусі.

Дія соціальних норм забезпечує порядок у суспільстві. Для того, щоб суспільство могло існувати, люди повинні продовжувати свій рід, добувати продукти харчування, дотримуватися елементарних заборон. Створення відповідних правил поведінки («не вбий», «не вкради») є свідомою вольовою діяльністю людей. Без регулювання відносин людство було би приречене на зникнення. Саме тому реалізація соціальних норм, тобто втілення їх у життя, забезпечується перш за все свідомістю людей. У ситуації ж, коли сама людина не усвідомлює необхідності діяти правомірно, виконувати відповідні правила поведінки її змушують це робити ті організації та соціальні групи, інтереси яких ці правила відображають.

Творче завдання.

Уявіть, що ви потрапили на невідомий острів. Місцеве населення обрало вас своїм правителем, але з вимогою, що ви допоможете організувати їхнє суспільне життя. Використовуючи свої знання соціальних норм та їх видів, допоможіть місцевому населенню забезпечити порядок і стабільність на острові. Які дії ви будете робити першочергово? Чому?