Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. Практичне заняття: Працевлаштування неповнолітніх

1. Право на працю.

Вже зовсім скоро ви отримаєте змогу офіційно працювати і стати повноцінним учасником трудових відносин. Опрацювавши цей параграф, ти зможеш дізнатися, якими документами регулюється право на працю в Україні, навіщо потрібно укладати трудовий договір і куди необхідно звернутися, щоб влаштуватися на роботу.

Завдання.

Проаналізуйте ст. 43 Конституції України та визначіть:

  • хто має право на працю?
  • як держава допомагає громадянам у здійсненні їхніх прав на працю?
  • використання якої праці забороняється?

Стаття 43.

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Право на працю регулюється окремою галуззю — трудовим правом.

Основним документом у трудовому праві є Кодекс законів про працю. В ньому закріплено не тільки трудові права громадян, а й їх гарантії.

До них належать:

— вільний вибір виду діяльності. Тобто кожен чи кожна може обрати ту роботу, яка йому підходить і подобається;

— безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні, відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;

— надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до попередньо поданих ними заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладів. Отже, завершивши навчання після університету, ви зможете отримати направлення на роботу, але за тим фахом, який ви отримали;

— безплатне навчання безробітних новим професіям, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії;

— компенсацію матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

— правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Поміркуйте: Які шляхи пошуку роботи ви знаєте?

2. Як знайти роботу

Популярним способом пошуку роботи є розміщення в Інтернеті власного резюме. Саме воно формує перше враження про претендента на робоче місце. Роботодавець, ознайомившись із ним, зможе відібрати необхідного йому кандидата та запросить його на співбесіду для подальшого обговорення умов працевлаштування. Потрібно зазначити, що неповнолітнім у пошуку роботи варто ходити на співбесіду разом з батьками, це дозволить уникнути непорозумінь із роботодавцем щодо майбутнього працевлаштування.

Резюме — коротка інформація про ваші знання, досвід роботи й можливості, тобто своєрідна візитка, що засвідчує важливу інформацію про шукача роботи. Воно має бути чітким і бажано обсягом не більше сторінки.

У резюме необхідно зазначити:

Прізвище, ім’я та по батькові.

Трудовий досвід: посади, що обіймали до цього часу, із зазначенням місця і часу роботи.

Службову, домашню адресу, телефон, email.

Інформацію про освіту (навчальні заклади, що їх ви закінчили, та фах, який ви отримали).

Професійні досягнення (наукові публікації, премії, перемоги в конкурсах та на олімпіадах, різноманітні нагороди, тощо).

Наявність професійних навичок і досвіду роботи в цій галузі.

Інші навички, а саме: володіння комп’ютером, наявність посвідчення водія тощо.

Рівень володіння іноземними мовами.

На яку посаду ви претендуєте.

Для кандидатів без досвіду чи з мінімальним досвідом роботи може мати значення набір особистих якостей, таких як комунікабельність, пунктуальність, здатність і бажання вчитись новому. За наявності інших навичок можна про них згадати в резюме.

Зразок резюме

ПІБ: П’яточкин Петро Іванович

Адреса: 61010 м. Київ пр., С. Бандери 39

контактний тел. 700-77-77

E-mail: Pyatka@ukr.net

Мета: працевлаштування

Освіта:

09.2016 — дотепер — Київський національний педагогічний університет імені Μ. П. Драгоманова

Напрямок — інформаційні системи. Спеціальність — програміст, учитель інформатики.

Наразі здобуваю Вищу освіту.

2005-2016 Гімназія № 777 м. Київ

Досягнення: отримую президентську стипендію за досягнення у фізиці та програмуванні.

Навички: досвід роботи в середовищі Windows 7/8/10/ХР, MS Office, Adobe Photoshop, C+/C++

Мови: українська — рідна, англійська — середній рівень (достатньо для спілкування та роботи з літературою).

Особисті дані: народився 23.05.1999 р.

Сімейний стан: неодружений.

Особисті якості: цілеспрямований, комунікабельний, швидко навчаюсь, креативний.

Інтереси: комп’ютерні системи, електроніка, інтернет, програмування, безпека, література, спорт.

Завдання.

Складіть власне резюме, використовуючи запропонований зразок.

Якщо роботу не щастить знайти самостійно, то в такому випадку можна звернутися до Державної служби зайнятості. Державна служба зайнятості — централізована система державних установ, які на безоплатній основі надають послуги із пошуку роботи, а також соціальні послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття та здійснюють виплату матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи. Вони зможуть запропонувати вам роботу за фахом (за умови наявності відповідних вакансій), або відправити на курси, які допоможуть вам отримати нову кваліфікацію і працевлаштуватися.

3. Трудовий договір

Відносини, що виникають у процесі праці, називаються трудовими. Підставою для їх виникнення є укладання трудового договору між працівником і роботодавцем.

Трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну платню і забезпечувати всі умови, передбачені законодавством про працю та домовленістю сторін.

При прийманні на роботу та укладанні трудового договору необхідно звертати увагу на чіткість формулювання його положень. Наприклад, часто можна зустріти оголошення, де пропонують гідні умови та високу оплату праці, але при цьому не дається уточнення, скільки ви будете заробляти та які умови на робочому місці будуть для вас створені. Тому при укладанні трудового договору чітко обговорюйте суму заробітньої плати, час її виплати та умови праці, які повинні відповідати нормам трудового законодавства.

Поміркуйте: Чи можна укласти трудовий договір в усній формі?

Завдання.

Проаналізуйте витяг із Кодексу законів про працю України та визначте:

1. В якій формі укладається трудовий договір?

2. Які документи подаються для укладання трудового договору?

Стаття 24. Укладення трудового договору

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Зверніть увагу, що закон забороняє вимагати від осіб, які стають до роботи, відомостей про їхню партійну і національну належність, походження та документів, подання яких не передбачено законодавством. Інколи роботодавець вимагає подання довідок про навчання, про попередню роботу, про забезпеченість житловою площею та наявність прописки, про склад сім'ї, про роботу за сумісництвом тощо. Такі вимоги є незаконними.

При укладенні трудового договору сторонами може бути обумовлено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Термін випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках — шести місяців.

Крім того, до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов'язаний:

— роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці;

— ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

— визначити робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

— проінструктувати працівника з правил техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Щодо строку укладення договору, трудовий договір може бути:

  • безстроковим, що укладається на невизначений строк;
  • на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
  • таким, що укладається на час виконання певної роботи.

При цьому строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру подальшої роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Трудові правовідносини виникають із моменту прийняття працівника на роботу.

Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.

Роботодавець може відмовити в прийнятті на роботу лише у таких випадках:

— відсутність вакантних місць;

— обмеження, встановлені законодавством щодо прийому на роботу окремих категорій працівників;

— вік, стан здоров'я, важкі та шкідливі умови праці (щодо неповнолітніх і жінок);

— недостатність або відсутність належної кваліфікації у працівника, що наймається на роботу.

Ситуативне завдання.

До вас, як до юрисконсульта, звернулися двоє неповнолітніх: Наталія 15 років та Микола 16 років. Їх цікавить, чи мають вони право на працю та як вони можуть знайти роботу і влаштуватися на неї.

Поясніть їм, які трудові права вони мають, та дайте поради, які допоможуть неповнолітнім у пошуку роботи.

Дискусія.

Опрацюйте приведені висловлювання. Чому праця — це не тільки право, а й обов'язок? Наскільки важливим для вас є можливість реалізації права на працю?

Словник

Резюме — вид документа, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

Трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну платню і забезпечувати всі умови, передбачені законодавством про працю та домовленістю сторін.

Державна служба зайнятості — централізована система державних установ, які на безоплатній основі надають послуги з пошуку роботи, а також соціальні послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття та здійснюють виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою роботи.