Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Що таке сім’я і шлюб

1. Що таке сім’я і шлюб.

Сім'я є головним осередком суспільства. До її складу належать особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Але бувають такі випадки, коли дружина та чоловік, у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками чи дітьми не проживають спільно. За таких обставин вони все одно будуть уважатися сім'єю. Так само, якщо ви поїдете до бабусі на канікули і протягом декількох місяців будете жити окремо від батьків, ви все одно будете однією сім'єю.

Сім'я створюється за таких підстав:

Завдання:

Проаналізуйте статті 21, 22 Сімейного кодексу та визначіть:

1. Що таке шлюб?

2. Де він повинен бути зареєстрований?

3. З якого віку настає шлюбний вік?

Стаття 21. Поняття шлюбу

1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.

2. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.

3. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Стаття 22. Шлюбний вік

1. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.

2. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Характерними ознаками шлюбу є:

Добровільність. Тобто шлюб укладається виключно за взаємною згодою чоловіка та жінки, тому не допускається будь-який примус чи вплив на волю осіб, які його укладають.

Рівноправність — чоловік та жінка мають рівні права та обов’язки у шлюбі.

Державна реєстрація — тільки зареєстрований шлюб в органах реєстрації цивільного стану (ОРАЦС) встановлює для подружжя права та обов’язки.

Одношлюбність — можна одночасно перебувати тільки в одному шлюбі. Повторний шлюб можна укладати тільки після розірвання попереднього.

2. Як укласти шлюб

Для того, щоб оформити шлюб, потрібно виконати умови, необхідні для його укладання.

Умови укладення шлюбу — передбачені законом вимоги до осіб та їх волевиявлення, які забезпечують дійсність їхнього шлюбу.

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Потрібно пам'ятати, що заява подається особисто. Якщо такої можливості немає, то можна подати нотаріально засвідчену заяву через свого представника, повноваження якого так само повинні бути нотаріально засвідчені.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити наречених з їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.

За загальним правилом шлюб укладається після спливу одного місяця від часу подання заяви. Проте у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви.

Якщо заяву про укладання шлюбу можна подати і через представника, то укладення шлюбу може відбуватися тільки за умови особистої присутності, як нареченого, так і нареченої.

Місцем реєстрації шлюбу є приміщення органу державної реєстрації актів цивільного стану. Крім того, за заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці.

Центрацьний РАЦС м. Київ

Приміщення для урочистих заходів

Наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я. Їм також можуть запропонувати пройти медогляд, але відбувається він тільки за власною згодою. Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим. Важливо знати, що приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком чого може стати порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.

Молодята мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Також вони мають право приєднати до свого прізвища прізвище свого нареченого або нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися.

Складення більше двох прізвищ не допускається. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої або нареченого вже є подвійним, то вони мають право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище іншого.

Підтвердженням державної реєстрації шлюбу є свідоцтво про шлюб.

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей.

Шлюб є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя.

Запитання для обговорення.

Чому після подання заяви про укладання шлюбу повинен пройти місяць до моменту його реєстрації?

Іноді трапляються випадки, коли шлюб хочуть укласти особи, які не досягли шлюбного віку.

Як бути в цьому випадку?

За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Такими випадками можуть бути ситуації, коли фактично вже склалися шлюбні відносини, настала вагітність або народилася дитина.

Реєстрація шлюбу осіб, яким знижено шлюбний вік, проходить на загальних підставах, але при подачі заяви про укладення шлюбу необхідно пред’явити рішення державної адміністрації чи виконкому про зниження шлюбного віку.

Завдання.

Напишіть заяву про реєстрацію шлюбу

Проаналізуйте ст. 39 Сімейного кодексу та визначте, за яких обставин шлюб визнається недійсним.

Стаття 39. Шлюб, який є недійсним

1. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.

2. Недійсним є шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою.

3. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною.

4. За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з особами, зазначеними у частинах першій - третій цієї статті.

5. Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу.

6. Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб (частини перша — третя цієї статті), а також розірвання цього шлюбу.

За рішенням суду шлюб може бути визнаним недійсним, якщо він був укладений без вільної згоди особи, або вона перебувала у стані, коли не могла усвідомлювати свої дії. Також недійсним буде фіктивний шлюб, тобто такий, який не має на меті утворення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя.

3. Які особисті немайнові та майнові права і обов’язки мають подружжя.

Реєстрація шлюбу призводить до виникнення прав та обов’язків подружжя. У шлюбі та сім’ї кожен із подружжя має рівні права і обов’язки: кожен наділений рівними особистими і майновими правами і не має переваги перед іншим. Права та обов’язки подружжя є взаємними і поділяються на особисті немайнові та майнові.

До особистих немайнових прав подружжя належать

право дружини на материнство і право чоловіка на батьківство. Наприклад, небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до зачаття дитини, так само як відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини, може бути причиною розірвання шлюбу;

обов'язок подружжя піклуватися про сім'ю — не тільки матеріально, а насамперед через побудову сімейних відносин на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги, відповідальності за свою поведінку;

право дружини та чоловіка на: повагу до своєї індивідуальності, фізичний та духовний розвиток, зміну прізвища, розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї, особисту свободу. Ці права включають можливість дружини і чоловіка визначити місце свого проживання, здобувати освіту, піклуватися про власних дітей.

Кожен з членів подружжя окрім немайнових прав, має ще право особистої приватної власності. Його особливістю є те, що володіння та користування таким майном визначають не спільно дружина та чоловік, а той з подружжя, хто є власником/власницею майна. Важливо знати, що при користуванні та розпорядженні таким майном мають враховуватися в першу чергу інтереси сім'ї, насамперед дітей.

До особистого майна членів подружжя належить:

  • майно, набуте ним до шлюбу;
  • майно, набуте ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування, або за кошти, які належали йому особисто;
  • речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;
  • премії, нагороди, які дружина, чоловік одержали за особисті заслуги; кошти, одержані як відшкодування за втрату речі, яка їй належала, а також на відшкодування завданої їй (йому) моральної шкоди; страхові суми.

У подружжя також існує право спільної сумісної власності. Воно полягає в тому, що і чоловік, і дружина є співвласниками певного майна.

Це — те майно, яке було придбано спільно або набуте під час шлюбу. Вони мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання цим майном.

Завдання

Вирішіть ситуаційні задачі

1. Під час реєстрації шлюбу наречений і наречена наполягали на збереженні своїх прізвищ.

Чи мають право органи реєстрації шлюбу оформити шлюб, залишивши їхні попередні прізвища?

2. Юнак віком 21 рік і дівчина віком 16 років подали заяву до РАГСу. Їм було відмовлено в реєстрації шлюбу. Чи правомірні дії РАГСу?

3. Громадянин Семеренко звернувся до суду із заявою про розірвання шлюбу. Причиною цього, як вказано у заяві, був вступ дружини до університету без згоди чоловіка.

Чи буде задоволено позов?

4. 20-річний Антон повідомив батьків, що має намір укласти шлюб з Ольгою. Батьки заперечили, мотивуючи тим, що Ольга молода, до того ж лише півроку тому отримала паспорт.

Чи можуть Антон та Ольга, зваживши на вік, укласти офіційно шлюб?

Які юридичні дії необхідно виконати Антону та Ользі для укладення шлюбу?

5. Семенова звернулася до суду з позовом про визнання її шлюбу з Сорокіним недійсним. Вона пояснила, що відповідач у минулому році вступив з нею в шлюб з метою отримати міську прописку, а сама вона погодилася на реєстрацію шлюбу, бо не хотіла виходити заміж за Грибанова, на шлюбі з яким наполягали її батьки. Сорокін проти позову заперечував і пояснив, що він вступив у шлюб із Семеновою, бажаючи створити сім’ю, підозри Семенової вважає необґрунтованими і припускає, що вони підказані її матір’ю, з якою у Сорокіна склалися кепські стосунки.

6. До РАЦС звернувся громадянин Петров із проханням не реєструвати шлюбу його сина з громадянкою Красненко. Петров уважає, що його син діє поспішно, незважаючи на те, що наречена старша за нього на чотири роки і що вони знайомі дуже короткий час.

Цікаво знати

У різних країнах існують власні весільні традиції та обряди. Наприклад, в Індії у штаті Пенджаб, можна одружитися з деревом. Це відбувається у випадку, якщо молодший брат хоче одружитися, але старший брат іще не одружений. Тому він, щоб допомогти брату, одружується з деревом і таким чином дає дозвіл брату укласти шлюб. Розлучення відбувається у спосіб вирубки дерева.

У Кенії чоловік перед одруженням повинен протягом години ходити в жіночому одязі. Це робиться для того, щоб він краще розумів свою дружину та з повагою ставився до неї.

На Нікобарських островах чоловік, який робить пропозицію дівчині одружитися, на цілий рік стає прислугою в її будинку. Протягом цього часу наречена до нього приглядається, дивиться, наскільки він працьовитий та здібний.

В Нігерії дівчину перед одруженням закривають в окремому приміщенні та годують тільки пиріжками і калорійною їжею, щоб вона набирала вагу. Такий обряд може тривати від декількох місяців до року. Вважається, що тільки жінка з великою вагою є найгарнішою та може бути гарною дружиною.

Запитання для підсумку та обговорення

1. Що таке сім’я? Яка основна підстава утворення сім’ї?

2. Які умови необхідні для укладання шлюбу?

3. Чому шлюбний вік настає у 18 років?

4. Поясніть, за яких обставин неповнолітній може укласти шлюб.

5. Наведіть приклад майнових і немайнових прав та обов’язків подружжя.

Словник

Сім’я — об’єднання людей на основі шлюбу або кровної спорідненості, які зв'язані між собою спільністю побуту та взаємною відповідальністю.

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Умови укладення шлюбу — передбачені законом вимоги до осіб та їх волевиявлення, які забезпечують дійсність їхнього шлюбу.

Фіктивний шлюб — шлюб, який не має на меті утворення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя.