Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 15. Практичне заняття: Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їхніх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Завдання.

Проаналізуйте ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» та визначте види звернень, передбачених законодавством.

Стаття 3. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їхньої діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Вимоги до звернення.

Звернення адресуються органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення — викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення — надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція.

У зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  • письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати;
  • в електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
  • застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Дуже важливо дотримуватися зазначених вище вимог, бо звернення, оформлене без них, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

Завдання.

Напишіть за зразком:

Скаргу щодо надання неякісних послуг;

Заяву щодо зарахування вас до спортивної секції;

Звернення до органів місцевого самоврядування з пропозицією створити дитячий майданчик біля вашого будинку.

Зразок заяви-претензії при поверненні товару належної якості

Директору (магазину, фірми) або приватному підприємцю

____ Π.І.П (підприємця)

назва магазину ____

адреса магазину ____

від ____ П.І.П (споживача)

що мешкає за адресою: ____

тел. ____

ЗАЯВА

Я, ____ П.І.П. споживача ____, «____» ____ 20____ року придбав у Вашому магазині (на торгівельному місці) ____ повна назва товару ____, який коштував ____грн., що підтверджує копія ____ (чека, квитанції або будь-якого іншого документа, що засвідчить факт купівлі-продажу), в присутності свідків ____ П.І.П. ____.

Після більш детального огляду я зрозумів, що цей товар не задовольняє мене ____ за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин ____ і не може бути мною використаний за призначенням.

Хочу зазначити, що ____ повна назва товару ____ мною не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий разом з проданим товаром також вищезазначений товар не входить до Переліку товарів, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005

Тому відповідно до ст. 9 ЗУ «Про захист прав споживачів» я прошу:

1. Обміняти товар на товар аналогічної якості.

2. За умови, якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, — згодна:

- придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості,

- розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару,

- здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж (при виборі даної вимоги продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару).

У разі відмови з Вашого боку у позитивному вирішенні мого питання стосовно товару, я буду вимушений звернутися до суду згідно зі ст. 22 ЗУ „Про захист прав споживачів” або до Державної інспекції з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області.

Письмову відповідь у термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», прошу надати мені на адресу: ____.

Додатки:

1. Копія касового чека.

2. Копія гарантійного талона.

3. Копія акту експертизи від 13 січня 2017 р.

«____» ____ 20____

____(підпис)/ П.І.П споживача /