Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Андрусишин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Юридична відповідальність та її види

1. Юридична відповідальність

Юридична відповідальність — це застосування до винної особи заходів державного примусу за вчинене нею правопорушення.

Появі юридичної відповідальності передує неправомірна поведінка. Саме в ній знаходить відбиття негативне ставлення держави до правопорушення й людини, яка його скоїла. Тому головною підставою для юридичної відповідальності є вчинення особою правопорушення.

Юридична відповідальність має свої ознаки:

 • Спирається на державний примус, який реалізується через діяльність спеціальних державних органів, уповноважених на цю діяльність державою, наприклад, поліція.
 • Тягне за собою певні негативні наслідки для правопорушника, які виражаються в особистих обмеженнях або майнових стягненнях, наприклад, позбавлення волі, конфіскація майна тощо.
 • Застосовується тільки за винне протиправне діяння і за умови наявності складу правопорушення. Таким чином думки чи бажання вчинити правопорушення без відповідних протиправних дій не можуть бути підставою для притягнення особи до юридичної відповідальності.
 • Має процесуальну форму втілення. Тобто юридична відповідальність реалізується компетентним органом держави в суворій відповідності до встановленої законом процедури.

Головною метою юридичної відповідальності є охорона суспільного порядку.

Завдання.

Проаналізуйте статті 58, 61, 62 Конституції України та визначте основні принципи юридичної відповідальності

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх учинення не визнавалися законом як правопорушення.

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

2. Види і принципи юридичної відповідальності

Будь-який відступ від норм, що прийняті в суспільстві, зустрічає явний чи прихований осуд. Особа, яка здійснила аморальний вчинок, засуджується людьми. Будь-яке правопорушення передбачає певну юридичну відповідальність.

Залежно від видів правопорушень розрізняють такі види юридичної відповідальності:

Вид відповідальності

Підстави застосування

Юридичні наслідки

конституційна

застосовується за порушення норм Конституції;

суб’єктами можуть бути службові особи, органи держави, громадяни

відставка посадових осіб чи всього державного органу; визнання неконституційними актів законодавства

кримінальна

настає за вчинення злочинів, перелік яких закріплено Кримінальним кодексом України

довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешт, виправні роботи, штраф та ін.

адміністративна

накладається за адміністративні правопорушення.

Наприклад, водій порушив правила дорожнього руху

заходами відповідальності є адміністративні стягнення, серед яких: штраф, позбавлення спеціальних прав (права водіння автомобіля), конфіскація знарядь правопорушення, адміністративний арешт та ін.

цивільно-правова

настає у випадку вчинення цивільно-правових проступків

заходами відповідальності є відшкодування заподіяної шкоди, сплати штрафу, пені, недотримки тощо

дисциплінарна

застосовується за порушення дисципліни; накладається адміністрацією підприємства, установи, організації

заходами є дисциплінарні стягнення, а саме: догана або звільнення з роботи

матеріальна

застосовується за шкоду, заподіяну працівником своєму підприємству;

притягує до відповідальності адміністрація підприємства

полягає у відшкодуванні заподіяних збитків

Завдання.

Запишіть до таблиці види юридичної відповідальності, яка настає у пропонованих ситуаціях.

Ситуація

Вид юридичної відповідальності

Крадіжка державного майна

Несплата комунальних послуг

Безквитковий проїзд у транспорті

Невчасна поставка хліба до магазину

Пошкодження парти у школі

3. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх

Юридичну відповідальність за правопорушення несуть не тільки дорослі, а й неповнолітні. Відповідно до чинного законодавства України неповнолітніми особами є ті, які не досягли віку 18 років. Але в різних галузях права відповідальність за правопорушення настає з різного віку, що і зумовлює особливості юридичної відповідальності неповнолітніх. При цьому потрібно наголосити, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

У кримінальному праві за загальним правилом відповідальність настає з 16 років, але за окремі види злочинів з 14.

До їхнього переліку належать:

 • усі види вбивства;
 • умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я;
 • зґвалтування;
 • крадіжка, грабіж, розбій;
 • злісне та особливо злісне хуліганство;
 • умисне знищення або пошкодження державного майна, що спричинило тяжкі наслідки;
 • незаконне заволодіння транспортним засобом.

Дискусія.

На перерві ви почули розмову двох семикласників. Один із них розповідав, що бачив, як його одноліток намагався викрасти з магазину коштовний телефон, але був затриманий. Семикласники були переконані, що дії малолітнього крадія залишаються безкарними. Чи згодні ви з ними?

Якщо неповнолітній уперше вчинив злочин невеликої тяжкості і його виправлення можливе без застосування покарання, він може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

У таких випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру:

— застереження; обмеження дозвілля;

— зобов’язання привселюдно чи в іншій формі вибачитись перед потерпілим;

— передання неповнолітнього під нагляд батьків чи під нагляд педагогічного колективу;

— відшкодування неповнолітнім, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, заподіяних майнових збитків.

До дітей, які вчинили суспільно небезпечні діяння до настання віку, з якого настає кримінальна відповідальність, починаючи з 11 років, за рішенням суду можуть бути застосовані заходи виховного характеру. Одним з них є направлення дитини до спеціальних установ - спеціальних шкіл та спеціальних професійно-технічних училищ терміном до 3 років.

Необхідно зауважити, що примусові заходи виховного характеру не є покаранням і не спричинюють характерних для покарання негативних наслідків, насамперед судимості. Але якщо ці заходи не мали на порушника належного впливу, суд може вжити до нього суворіші примусові заходи аж до направлення у спеціальні заклади чи засудити до передбаченого законодавством покарання.

У разі скоєння неповнолітнім адміністративного проступку він нестиме відповідальність з 16 років (наприклад, за порушення правил дорожнього руху, за образливе чіпляння до перехожих, за порушення громадського порядку і спокою, розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях). Але якщо правопорушення було скоєно у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, то це буде обтяжливою обставиною у визначенні міри юридичної відповідальності.

Завдання

Проаналізуйте 1179 ст. Цивільного кодексу та визначте:

1. З якого віку особа несе відповідальність за завдану шкоду?

2. Хто відшкодовує збитки, якщо неповнолітній не має змоги це зробити самостійно?

3. За яких умов припиняється обов’язок батьків відшкодовувати завдану шкоду їхніми дітьми?

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодування шкоди припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.

Вирішіть юридичні задачі

1. Учениця 9-го класу Петренко М. звинувачується в тому, що під час руху поїздів підкладала на залізничну колію різноманітні предмети. Петренко М. заявила, що вона не підозрювала, що своїми діями створювала загрозу залізничному руху і її дії взагалі є злочином.

Чи буде вона нести юридичну відповідальність за свої дії?

2. Учень 7-го класу Івасюк П. Є. замість того, щоб піти до школи, пішов на територію місцевого сільгосппідприємства і пошкодив там два двигуни з метою заволодіння кольоровим металом.

Хто буде відповідальним за це правопорушення?

3. 17-ти річний громадянин Петров звинувачується в незаконному заволодінні автомобілем і втечі на ньому від правоохоронців. Після затримання виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння. На суді він вимагав звільнити його від відповідальності, бо в момент скоєння злочину він не міг усвідомлювати свої дії через вплив алкоголю.

Чи правомірні його вимоги?

Чи задовольнить їх суд?

4. Неповнолітні Ольга (16 р.) та Сергій (17 р.) під час перегляду фільму у кінотеатрі випили пляшку вина і під впливом алкоголю почали чіплятися до громадян, що сиділи перед ними, вживаючи нецензурну лексику.

Як слід кваліфікувати їх дії?

Які стягнення можуть бути застосовані до них?

5. 16-річна учениця Ірина вчинила крадіжку майна. Рішенням суду її було звільнено від покарання із застосуванням до неї примусових заходів виховного характеру, таких як застереження, покладання обов’язку повертатися додому не пізніше 21 години щоденно та відшкодувати потерпілому майнові збитки, заподіяні злочином.

За яких підстав неповнолітня особа, яка вчинила злочин, звільняється від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру?

Чи є правомірним, на вашу думку, рішення суду?

Відповідь обґрунтуйте.

Завдання.

Дискусія. Опрацюйте приведені висловлювання. Чи погоджуєтеся ви з ними? Поміркуйте, чи відповідає наведеним принципам система юридичної відповідальності, передбачена в нашому законодавстві.

Платон

Давньогрецький філософ

Чезаре Беккаріа

Італійський філософ

Запитання для повторення та обговорення

1. Які існують види юридичної відповідальності?

2. Назвіть принципи юридичної відповідальності.

3. Якою є мета юридичної відповідальності?

4. Чим крайня необхідність відрізняється від необхідної оборони?

5. В чому полягають особливості юридичної відповідальності неповнолітніх?

Словник

Юридична відповідальність — застосування до винної особи заходів державного примусу за вчинене нею правопорушення.