Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Укажіть науку, яка забезпечує використання біологічних об'єктів і процесів їхньої життєдіяльності в промисловому виробництві, сільському господарстві, енергетиці та медицині.

 • А біоніка
 • Б біосистематика
 • В біоінформатика
 • Г біотехнологія

2. Одним з методів селекції є

 • А електронна мікроскопія
 • Б світлова мікроскопія
 • В природний добір
 • Г гібридизація

3. Який продукт виробляють, використовуючи молочнокислі бактерії?

4. Рекомбінантні РНК або ДНК отримують за допомогою методів

 • А клітинної інженерії
 • Б генетичної інженерії
 • В вивчення спадковості
 • Г цитологічних досліджень

5. Відкриття й застосування яких речовин дало змогу зменшити смертність, спричинену інфікуванням хвороботворними бактеріями?

 • А ферментів
 • Б гормонів
 • В вітамінів
 • Г антибіотиків

6. Які організми використовують для промислового одержання гормонів, інтерферону?

 • А віруси
 • Б бактерії
 • В водорості
 • Г одноклітинні тварини

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Є спадкові захворювання, які виявляють за допомогою цитологічних методів. Яке захворювання можна виявити за допомогою світлової мікроскопії?

 • А синдром Дауна
 • Б гемофілію
 • В дальтонізм
 • Г грип

8. Прочитайте опис: «Трансгенні організми отримують методом (1). Одним з векторів, за допомогою якого спадкову інформацію переносять в іншу клітину, є (2).». Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант.

 • А 1 - гібридизації,
 • Б 1 - генетичної інженерії,
 • В 1 - штучного добору,
 • Г 1 - гібридизації,
 • 2 - віруси
 • 2 - плазміди
 • 2 - плазміди
 • 2 - одноклітинні паразити

9. Учень та учениця на уроці біології обговорювали біотехнологію. Учень зазначив, що основою сучасного біотехнологічного виробництва є синтез різноманітних речовин за допомогою мікроорганізмів. Учениця зауважила, що для синтезу інсуліну використовують бактерії. Чи має хтось із них рацію?

 • А лише учень
 • Б лише учениця
 • В обидва мають рацію
 • Г обидва помиляються

Тестове завдання з коротким описом (1,5 бала)

10. Ознайомтеся з картою різноманітності та походження культурних рослин, на якій цифрами позначено центри. Оберіть правильні твердження.

Із центру, який позначено цифрою VII, походять

 • 1 капуста й олива
 • 2 кава й тверда пшениця
 • 3 картопля й томати

Кукурудза походить з

 • 1 Абісінського центру
 • 2 Південноазійського центру
 • 3 Південноамериканського центру

Цукровий буряк, капуста й олива виникли в центрі, який позначено цифрою

 • 1 ІІІ
 • 2 IV
 • 3 VI

11. Укажіть значення біологічної науки для людини.

Зниження рівня смертності, спричиненої інфікуванням бактеріями, відбулося внаслідок відкриття

 • 1 гормонів
 • 2 ферментів
 • 3 антибіотиків

Розвиток генетики вможливив пояснення причин

 • 1 забруднення середовища
 • 2 інфекційних захворювань
 • 3 спадкових захворювань

Виявлення мутацій стало можливим завдяки

 • 1 секвенуванню молекул ДНК
 • 2 розвитку світлової мікроскопії
 • 3 відкриттю бактерій та вірусів

Виконайте обране завдання в письмовій формі (3 бали)

1. Оцініть можливі позитивні й негативні наслідки застосування сучасної біотехнології.

2. Оцініть можливі позитивні й негативні наслідки використання генетично модифікованих організмів.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст