Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Індивідуальне завдання. ГМО

Ознайомтеся з інформацією.

«Генетично модифікованими організмами називають такі, що мають генотипи, штучно змінені за допомогою методів генетичної інженерії. Генетична модифікація, тобто зміни, супроводжує і природні процеси - наприклад еволюцію. Проте, на відміну від природної, штучна генетична модифікація організмів є цілеспрямованою. Завдячуючи успіхам біологічної науки, дослідники та біотехнологи мають чимало інформації щодо структури генів та їхньої ролі у функціонування різних організмів. Історія ГМО налічує багато десятиліть. Так, вперше було створено модифіковану бактерію у 1973 році, тварину - у 1974, рослину - у 1983. Найбільш просто змінювати геном прокаріотичних клітин. Саме тому ГМО бактерії є поширеним об'єктом біотехнологій. За допомогою таких організмів продукується істотна частина необхідного для терапії діабету інсуліну, факторів згортання крові для лікування гемофілії, гормону росту, інтерферонів та інших важливих для медицини сполук. Існує чимало комерційних ГМО, що є об'єктами рослинництва або тваринництва. Усі вони проходять чимало етапів контролю біобезпеки на шляху до вільного використання. У суспільстві трапляються уявлення про небезпеку вживання в їжу ГМО, проте вони не мають наукового обґрунтування. Супротивники використання ГМО часто посилаються на статтю 2012 року Жиль-Еріка Сераліні (Gilles-Eric Seralini), у якій було показано негативний вплив на здоров’я щурів від уживання в їжу ГМ кукурудзи. Ця публікація не витримала наукової критики і була відкликана редакцією журналу "Food and Chemical Toxicology".»

Завдання 1. Яке з поданих тверджень можна сформулювати на основі аналізу наведеної інформації?

  • А Небезпека ГМО полягає в тому, що гени, які містяться в їжі, можуть вбудуватися в геном людини, яка з'їла продукти, що містять ГМО.
  • Б Частка продукованого за допомогою генетично модифікованих бактерій інсуліну є незначною, і людство може легко відмовитися від цього способу вироблення гормону.
  • В Природний процес еволюції ніколи не супроводжується зміною геному організмів.
  • Г Першим генетично модифікованим організмом був прокаріотичний.

Завдання 2. Дві групи учнів обговорювали перспективи використання генетично модифікованих організмів. Перша група зауважила, що такі організми можуть використовуватися в якості джерела харчових продуктів. Друга група зазначила, що генетична модифікація людини за сучасних технічних досягнень людства є неможливою. Чи має хтось рацію?

  • А лише перша група
  • Б лише друга група
  • В обидві мають рацію
  • Г обидві помиляються

Завдання 3. Використовуючи додаткові джерела, ознайомтеся з історією публікації, про яку йде мова. Пригадайте принципи критичного мислення. Сформулюйте та обґрунтуйте власне ставлення до шкоди ГМО.