Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Життєві форми рослинних і тваринних організмів як адаптації до середовища мешкання

Які життєві форми рослинних організмів вам відомі?

Поміж пристосувань організмів особливе значення мають морфологічні адаптації, тобто зміни в зовнішній будові, що забезпечують функціонування організму в певних умовах середовища існування.

Поняття життєвої форми. Організми, далекі за систематичним положенням і, отже, за походженням, мешкаючи в схожих умовах, нерідко мають подібні ознаки зовнішньої будови. До такої групи організмів застосовують назву «життєва форма». Термін «життєва форма» вперше було вжито 1884 року данським ботаніком Еугеніусом Вармінгом, який розумів під цим «форму, в котрій вегетативне тіло рослини перебуває в гармонії із зовнішнім середовищем протягом усього життя, від колиски до домовини, від насіння до відмирання».

Життєва форма - морфологічна будова організму, що є результатом еволюційних змін і відображає пристосування їх до середовища мешкання.

Життєві форми рослинних і тваринних організмів. Для класифікації життєвих форм данський ботанік Крістен Раункієр ураховував положення бруньок відновлення щодо поверхні ґрунту, а для виділення екологічних груп, менших за обсягом, такі ознаки, як ступінь захищеності бруньок відновлення, наявність або відсутність листків. Основними поміж таких життєвих форм є фанерофіти, хамефіти, гемікриптофіти, криптофіти, терофіти, котрі своєю чергою поділяються на підгрупи (рис. 25).

Рис. 25. Життєві форми за класифікацією К. Раункієра: 1 - фанерофіти, 2-3 - хамефіти, 4 - гемікриптофіти, 5-9 - криптофіти (5-6 - геофіти; 7 - геліофіти; 8-9 - гідрофіти)

Фанерофіти - бруньки відновлення розташовані над поверхнею ґрунту високо - вище ніж 30 см. Хамефіти - бруньки відновлення біля поверхні ґрунту або не вище ніж 20-30 см. Гемікриптофіти - бруньки відновлення на поверхні ґрунту або в поверхневому шарі, часто вкритому підстилкою.

Криптофіти - бруньки відновлення заховані в ґрунті (геофіти) або під водою (геліофіти і гідрофіти).

Терофіти - рослини, що відновлюються після несприятливого періоду лише насінням. Примітка. Чорним показано зимуючі бруньки відновлення.

Наведіть приклади рослин, які належать до різних життєвих форм, використовуючи рисунок.

Підготуйте повідомлення про життєві форми рослин, які ростуть поблизу вашої школи.

Ботанік Іван Серебряков розробив (1952, 1964) систему, в основу якої поклав зовнішній вигляд рослини, тісно пов'язаний з ритмом її розвитку та тривалістю життя всієї рослини. Під життєвою формою вчений розумів своєрідність тих чи інших груп рослин, що еволюційно виникла в певних ґрунтово-кліматичних умовах і відображає пристосованість рослин до цих умов. Він виокремив такі життєві форми рослин: деревні рослини (дерева, чагарники, чагарнички), напівдеревні рослини (напівчагарники, напівчагарнички), наземні трави, полікарпічні трави (багаторічні трави, що квітнуть багато разів), монокарпічні трави (живуть кілька років, квітнуть один раз і відмирають), водні трави, земноводні трави, плаваючі і підводні трави. Відмінність між формами полягає, окрім різного ступеня здерев'яніння їхніх стебел, у тривалості життя й характері зміни скелетних пагонів.

Класифікації життєвих форм тварин досить різноманітні залежно від принципів, покладених у їхню основу. Найбільше значення має характер переміщення тварин у різних середовищах. Науковці в галузі морфології тварин виокремлюють такі життєві форми тварин: наземні, підземні, деревні, повітряні, водні. У межах кожної форми, зважаючи на особливості поступального руху й способу життя, формують більш специфічні пристосувальні форми, тому часто виокремлюють ще й перехідні форми. Наприклад, наземні ссавці пересуваються переважно за допомогою ходьби, бігу, стрибків, що позначається на їхньому зовнішньому вигляді (рис. 26). У зовнішньому вигляді птахів здебільшого проступає приналежність їх до певних середовищ мешкання і характер переміщення за різних способів добуванні їжі (рис. 27).

Отже, життєва форма є характерною для групи організмів, зумовлена комплексом адаптацій до існування в певному середовищі.

Рис. 26. Життєві форми тварин. Наземні ссавці

Складіть схему комплексу адаптацій, що характеризують наземних ссавців.

Рис. 27. Життєві форми тварин. Птахи

Поясніть пристосування зображених птахів, зумовлені особливостями способу добування їжі.

  • 1. Дайте означення поняття життєва форма.
  • 2. Схарактеризуйте різні підходи до класифікації життєвих форм рослинних організмів.
  • 3. Які життєві форми тваринних організмів вирізняють науковці?
  • 4. Розпізнайте життєву форму наведених рослин: Сосна звичайна, Малина лісова, Лілія лісова, Сальвінія плаваюча за різними класифікаціями.
  • 5. Складіть схему комплексу адаптацій водних ссавців.