Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

§ 6. Адаптивна радіація

Що Чарлз Роберт Дарвін уважав рушійною силою еволюції?

Що таке гомологічні органи?

Що таке дивергенція?

Сучасна синтетична теорія еволюції містить положення про дивергентний характер еволюційних змін, за якого відбувається розходження ознак споріднених груп організмів унаслідок адаптації до різних умов існування.

Дивергентний характер еволюції. Дивергентний характер еволюційних змін згадував у своїй праці «Походження видів шляхом природного добору, або Збереження сприятливих порід у боротьбі за життя» Ч. Р. Дарвін: «Природний добір веде також до розходження ознак, бо чим більше органічні істоти різняться будовою, внутрішнім складом і звичками, тим більше їх число може проіснувати на даній площі...» Як приклад він описав 13 видів в'юрків, які мешкали на Галапагоських островах. Усі в'юрки походять від спільного предка, який потрапив туди з материкової частини Південної Америки. Їжі, що її вживали птахи вихідної групи, на островах було замало. Переваг у боротьбі за існування набували ті птахи, у яких будова дзьоба була зміненою, що давало їм змогу вживати іншу їжу (поміркуйте, яка це форма боротьби за існування) (рис. 23).

Поняття про адаптивну радіацію. Унаслідок подальших досліджень накопичуються факти, які дозволяють розширити наші уявлення про механізми адаптації організмів.

Розвиток популяційної генетики та молекулярної біології вможливив розуміння еволюційних процесів у популяціях, значущості мутацій як матеріалу для природного добору, сутності різних форм видоутворення. Велику роль відіграло встановлення гомології органів у різних груп організмів (наведіть приклади гомологічних органів організмів). Науковці сформували поняття адаптивної радіації як результату надбання організмами спеціальних пристосувань - адаптацій.

Рис. 23. Дивергенція в'юрків Галапагоських островів

Від вихідної групи, яка живилася насінням, виникли три групи птахів: земляні в'юрки, які живляться насінням, комахоїдні деревні в'юрки і славкові в'юрки, які також живляться дрібним насінням.

За нових умов діяла рушійна форма природного добору, що спричинило розходження ознак між спорідненими групами птахів унаслідок адаптації до різних умов існування і, як наслідок, утворення нових видів.

Підготуйте повідомлення про приклади дивергенції, використовуючи наукову літературу й інтернет-джерела.

Адаптивна радіація - утворення різноманітних форм організмів у межах виду або групи споріднених видів, що є результатом пристосування до різних умов середовища існування.

Схожість форм пояснюють спільним походженням, а відмінності - пристосуванням до різних умов існування. Наявність у еволюційно старших організмів будь-яких структур або фізіологічних функцій, які є у видозміненій формі у більш пізніх форм, можна вважати аргументом на користь походження одних від інших.

Дослідження адаптивної радіації в комах з використанням палеонтологічних знахідок вимерлих форм і порівнянням їх із сучасними видами за допомогою мікроскопічної техніки проводять в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. У 2006 році український ентомолог Сергій Сімутнік знайшов у рівненському бурштині викопні рештки вимерлого виду перетинчастокрилої комахи (мешкала в еоцені близько 40 млн років тому). Учений уперше описав тварину і назвав на честь свого шкільного вчителя біології Анатолія Вихренка, заслуженого вчителя України. Високий ступінь адаптивної радіації, вірогідно, зумовлений наявністю в цієї групи таких особливостей будови, які забезпечили їм адаптацію до різноманітних умов існування (назвіть особливості будови, які вирізняють серед інших членистоногих) (рис. 24).

Значення адаптивної радіації полягає в тому, що вона вказує на можливість дивергентної еволюції, заснованої на видозміні гомологічних структур.

Рис. 24. Адаптивна радіація в комах

У центрі розташоване зображення Eocencnemus vichrenkoi - викопного виду, максимально наближеного до предка сучасних енцертид. Зображена адаптивна радіація від викопної форми до сучасних високоспеціалізованих видів.

Знайдіть на рисунку гомологічні структури організму, які зазнали адаптацій у сучасних видів.

  • 1. Дайте означення поняття адаптивна радіація.
  • 2. Наведіть приклади адаптивної радіації.
  • 3. Винесіть судження про значення адаптивної радіації в пристосуванні організмів до умов існування.