Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Індивідуальне завдання. Перспективи вироблення біогазу

Ознайомтеся з інформацією:

«Найбільш ефективним і універсальним енергоносієм з усіх біологічних видів палива є біогаз, який отримують з відновлюваної сировини й органічних відходів. Біогаз можна застосовувати на місці його виробництва для отримання електроенергії й тепла або після очищення й збагачення подавати в загальну газотранспортну мережу.

Основним компонентом біогазу є горючий газ метан, уміст якого залежить від типу сировини й процесу бродіння. Біогаз утворюється внаслідок природного процесу мікробного розкладання органічної маси у вологому середовищі в анаеробних умовах. Сировиною для біогазових установок є насамперед сільськогосподарські субстрати, такі як рідкий та стійловий гній або енергетичні культури (цукровий буряк, кукурудза, цукрове сорго тощо). Найбільш перспективним сільськогосподарськими культурами, сировину яких можна використовувати для отримання біогазу в Україні, є цукрове сорго, кукурудза на силос, цукрові та кормові буряки. Традиційною культурою для виробництва біогазу у світі є кукурудза на силос, потенціал якої в Україні також є значним. Для вибору сировини вчені визначають економічні переваги (тис. грн/га) виробництва біометану (рис.)».

Завдання 1. Виробництво біогазу є прикладом перспективного напряму розвитку

 • А біоніки
 • Б біофізики
 • В біотехнології
 • Г біоінформатики

Завдання 2. Організми, унаслідок життєдіяльності яких утворюється біогаз, в екосистемах належать до

 • А продуцентів
 • Б редуцентів
 • В консументів

Завдання 3. Учень та учениця аналізували графік економічних переваг (тис. грн/га) виробництва біометану. Учень зазначив, що вирощування кукурудзи як сировини для виробництва біометану економічно вигідніше за вирощування кукурудзи на зерно. Учениця зауважила, що цукрові буряки вигідніше вирощувати для реалізації сировини.

Чи має хтось рацію?

 • А лише учень
 • Б лише учениця
 • В обидва мають рацію
 • Г обидва помиляються