Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Практична робота. Оцінка екологічного стану свого регіону

Мета: з'ясувати екологічний стан свого регіону

1. Ознайомтеся з інформацією.

«Рівень забруднення навколишнього середовища залежить від багатьох факторів. Це кількість автотранспорту й інтенсивність його руху, кількість підприємств, що розташовані на території міста або регіону тощо. Всі ці та багато інших чинників негативно впливають на здоров'я людини. З метою проведення комплексного спостереження, оцінки й прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропічних чинників упроваджують екологічний моніторинг.

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Забруднення атмосферного повітря

Викиди в повітря

Якість повітря в населених пунктах

Використання озоноруйнівних речовин

Зміна клімату

Температура повітря

Атмосферні опади

Викиди парникових газів

Водні ресурси

Відновлювальні ресурси прісних вод

Побутове водовикористання у розрахунку на душу населення

Втрати води

Повторне і оборотне використання прісної води

Якість питної води

Біогенні речовини в прісній воді

Забруднені стічні води

Біорізноманіття та ліси

Природні території, що підлягають особливій охороні

Ліси

Види, що знаходяться під загрозою зникнення, і види, що охороняються

Тенденції зміни чисельності й розповсюдження окремих видів

Земельні ресурси та ґрунти

Вилучення земель із продуктивного обороту

Райони, що зазнають ерозії ґрунтів

Сільське господарство

Внесення мінеральних та органічних добрив

Внесення пестицидів

Відходи

Утворення відходів

Транскордонні перевезення небезпечних відходів

Переробка та вторинне використання відходів

Кінцеве видалення відходів

2. Об'єднайтесь у групи й визначте напрям дослідження для кожної групи.

3. З'ясуйте стан навколишнього природного середовища вашого регіону за обраним показником, використовуючи додаткову літературу та інтернет-джерела.

4. Складіть звіт (у довільній формі) про дію антропічних чинників з напряму обраного вами дослідження.

5. Сформулюйте та обґрунтуйте висновки щодо екологічного стану свого регіону.