Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

§ 40. Екологічна політика в Україні

Що таке охорона природи?

Як здійснюють охорону біорізноманіття?

З метою визначення порядку й умов охорони природи, прав та обов'язків природокористувачів, їхньої відповідальності за порушення природоохоронних норм і правил створюють природоохоронні законодавчі акти.

Екологічна політика в Україні. Основний законодавчий акт у галузі охорони природи в нашій державі - Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.). Також до важливих документів належать кодекси України: земельний, водний, лісовий, про надра. Створені закони «Про природно-заповідний фонд України», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про охорону атмосферного повітря» тощо. На підставі цих документів відповідні відомства створюють підзаконні акти, у яких установлюють конкретні вимоги щодо користування природними ресурсами.

Закони та кодекси вимагають здійснення заходів щодо охорони, відтворення і науково обґрунтованого, невиснажливого використання рослинного й тваринного світу. Зокрема, Закон України «Про тваринний світ» регулює використання тварин у мисливстві, рибальстві, висуває вимоги до користувачів тваринним світом, створює підґрунтя для роботи природоохоронних установ (рис. 191).

Відносини в галузі лісокористування - заготівлю деревини, живиці, сіна, випасання худоби, збирання ягід і лікарських рослин, використання лісів у культурно-оздоровчих, рекреаційних та інших цілях - регулює Лісовий кодекс.

Рис. 191. Зоопарк - природоохоронна, науково-дослідницька та культурно-освітня установа

Миколаївський зоопарк. Україна

Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин. «Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.»

З огляду на стан довкілля в Україні, а також на необхідність адаптації вітчизняного екологічного законодавства до європейського, наприкінці 2010 р. був прийнятий Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». У ньому вміщено офіційний перелік основних принципів національної екологічної політики, поміж яких - забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

Екологічне законодавство України можна розділити на три основні напрями. Перший напрям - закони, що охороняють людину, її права на безпечне довкілля, другий - закони, що охороняють природу як єдине ціле, третій - закони, що регулюють використання природних ресурсів на території держави.

Міжнародні угоди в галузі природокористування й охорони навколишнього природного середовища, у яких бере участь Україна, є для нашої країни джерелами національного екологічного права. Прикладом міжнародно-правового акту як джерела екологічного права є Декларація Ріо з навколишнього середовища і розвитку. Вона була ухвалена на Конференції ООН 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). У ній сформульовані найважливіші 27 принципів екологічної поведінки держав, якими вони мають керуватися. В екологічному законодавстві України частка міжнародно-правових угод є досить вагомою і з кожним роком зростає.

Збереження видового різноманіття. Для збереження видового різноманіття вчені Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) розробили Всесвітню стратегію охорони природи (1980 р.).

До цієї стратегії приєдналася й Україна. Для обліку рідкісних і зникомих видів створено Міжнародну Червону книгу (1-ше видання - 1966 р.). Червону книгу України започатковано 1980 року. Червона книга України -

Рис. 192. Види рослин, занесені до Червоної книги України

Тис ягідний

Підсніжник білосніжний

Рис. 193. Види тварин, занесені до Червоної книги України

Орлан-білохвіст

Рись звичайна

Наведіть приклади рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, використовуючи інтернет-ресурси та додаткову літературу.

Створіть просвітницький проект для школярів початкових класів «Я зберігаю живу природу», «Тварини Червоної книги України моєї області», «Рослини Червоної книги України моєї області».

основний документ, у якому узагальнено дослідження щодо сучасного стану рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів організмів. На підставі цього документа науковці розробляють наукові й практичні заходи, спрямовані на охорону, відтворення й раціональне використання видів організмів. Нині до Червоної книги України внесено 826 видів зникомих рослин і грибів, поміж яких Підсніжник білосніжний, Сон розкритий, Тюльпан двоквітковий, Лілія лісова тощо (рис. 192). Також у ній представлено 542 види рідкісних тварин, поміж яких Мідянка звичайна, Лелека чорний, Ведмідь бурий, Кіт лісовий, Кінь дикий, Заєць білий тощо (рис. 193).

В Україні вперше у світі розробили Зелену книгу, до якої заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угруповання, що потребують установлення особливого режиму їх використання.

На жаль, існує й «чорний список» - міжнародний перелік видів рослин і тварин, які зникли, починаючи з 1600 р. Підставою для внесення певного виду до цього списку є відсутність достовірних відомостей про його існування принаймні впродовж останніх 50 років. За даними МСОП на 2008 рік, за останні 500 років повністю вимерли 844 види тварин і рослин, поміж яких Дронт маврикійський, Орел Хааста, Моа тощо (рис. 194).

Види організмів охороняють і відновлюють на різноманітних природоохоронних територіях. В Україні створено національні біосферні та природні заповідники, природні парки, заказники, пам'ятки природи, а також регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, ботанічні сади, зоологічні парки, дендрологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Загальна площа природно-заповідного фонду України становить 2,8 млн га.

В Україні засновано п'ять біосферних заповідників: «Асканія-Нова», Карпатський, Чорноморський, Дунайський і Чорнобильський радіаційно-екологічний. Вони мають міжнародне значення, їх створено з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та проведення екологічного моніторингу. «Асканія-Нова» - найдавніший в Україні біосферний заповідник, де збереглись унікальні ландшафти степів (рис. 195).

Рис. 194. Види тварин, занесені до «чорного списку»

Дронт маврикійський (Додо) - нелітаючий птах, що був поширений на острові Маврикій. Мав близько метра в довжину й важив близько 20 кг. Уперше описаний голландською експедицією (1598 р.). До середини XVII століття птахи цього виду вже були знищені й через активне полювання, й через розорення гнізд завезеними на острів свиньми й собаками. Вимирання цього виду вперше спонукало до думки, що діяльність людини може викликати вимирання тварин.

Орел Хааста атакує новозеландського Моа

Орел Хааста — найбільший хижий птах історичної епохи, що важив від 10 до 14 кг і мав розмах крил до 2,6 м. Мешкав у Новій Зеландії й полював, головним чином, на різні види Моа (страусоподібні вимерлі птахи), поміж яких два найбільші види досягали близько 3,6 м у висоту та важили близько 230 кг. Орел Хааста й Моа вимерли (приблизно 1400 р.) незабаром після заселення Нової Зеландії маорі.

Природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення. Їх створюють з метою збереження в природному стані типових для цієї місцевості або унікальних природних комплексів. На території України вони розміщені в усіх природних зонах. Наприклад, у лісостеповій зоні - «Медобори» (рис. 196), у степовій - Український степовий.

Природні парки - природоохоронні, науково-дослідні та культурно-просвітницькі установи. До них належить, наприклад, парк «Подільські Товтри».

З метою збереження й відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів створюють заказники.

Окремі унікальні природні утворення, що мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення, називають пам'ятками природи. Прикладом є унікальне озеро Синевир.

Ботанічні сади створюють з метою вивчення, збереження, акліматизації рідкісних видів місцевої та світової флори, а також для проведення освітньо-виховної роботи. Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка НАН України в Києві посідає провідне місце поміж ботанічних садів Європи (рис. 197).

В Україні працюють 13 зоологічних парків, створених з метою збереження представників світової фауни. Найбільші з них - Київський і Миколаївський.

Рис. 195. Біосферний заповідник

«Асканія-Нова»

Рис. 196. Природний заповідник

«Медобори»

Рис. 197. Ботанічний сад ім. М. Гришка

Підготуйте повідомлення про природоохоронну територію України або світу, використовуючи інтернет-джерела та наукову літературу.

  • 1. Дайте означення поняття природоохоронне законодавство.
  • 2. Назвіть основні напрями охорони природи в Україні та світі.
  • 3. Що таке Червона книга?
  • 4. Які природоохоронні території ви знаєте?
  • 5. Наведіть приклади природоохоронних територій України.