Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Екологія»

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Укажіть абіотичний чинник середовища.

 • А забруднення повітря викидами автотранспорту
 • Б сезонні коливання чисельності популяції хижака
 • В підвищення вологості повітря після дощу
 • Г виділення фітонцидів у повітря

2. Дослідники виявили вплив біотичного чинника на зниження чисельності популяції Вивірки звичайної. Про який чинник ідеться?

 • А вирубування дерев у лісі
 • Б зменшення кількості опадів
 • В збільшення популяції куниці
 • Г пониження температури повітря

3. Укажіть сукупність організмів, які пов'язані між собою трофічними зв'язками.

 • А вид
 • Б зграя
 • В популяція
 • Г ланцюг живлення

4. До трофічної групи продуцентів належить

 • А ялина зелена
 • Б коник зелений
 • В жаба зелена
 • Г чапля біла

5. Унаслідок якого процесу кисень повертається в атмосферу?

 • А транспірації
 • Б гліколізу
 • В хемосинтезу
 • Г фотосинтезу

6. Укажіть організми, які забезпечують засвоєння атмосферного азоту.

 • А азотобактерії
 • Б нітрифікувальні бактерії
 • В денітрифікувальні бактерії
 • Г бактерії гниття

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Укажіть правильну послідовність ланок трофічного ланцюга, який становлять наведені організми.

8. На уроці біології для обговорення трофічних зв'язків між організмами клас поділили на дві групи. Перша група зазначила, що на першому трофічному рівні перебувають рослиноїдні тварини. Друга група вважала, що на другому трофічному рівні перебувають хижаки. Яка група висловила правильне судження?

 • А лише перша
 • Б лише друга
 • В обидві групи
 • Г жодна з груп

9. Проаналізуйте графіки коливання чисельності популяції жертви та хижака впродовж певного часу.

І. Графіки відображають залежність коливання чисельності популяції зайця та беркута.

ІІ. Максимальне збільшення чисельності популяції хижака менше за максимальне збільшення чисельності популяції жертви.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише ІІ
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

Тестове завдання з коротким описом (1,5 бала)

10.Ознайомтеся зі схемою трофічної сітки (стрілки напрямлені в бік споживача). Схарактеризуйте її за наведеними ознаками.

Літерою А позначено

 • 1 продуцент
 • 2 консумент
 • 3 редуцент

На третьому трофічному рівні перебувають об'єкти, позначені літерою

 • 1 лише А
 • 2 лише Г
 • 3 лише Б, В

Літерою Г позначено

 • 1 рослину
 • 2 рослиноїдну тварину
 • 3 хижака

11. Схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками.

Взаємодія джмеля та рослини є прикладом

 • 1 хижацтва
 • 2 мутуалізму
 • 3 коменсалізму

Належить до трофічної групи

 • 1 продуцентів
 • 2 консументів
 • 3 редуцентів

Займає в трофічному ланцюгу

 • 1 перший трофічний рівень
 • 2 другий трофічний рівень
 • 3 третій трофічний рівень

Виконайте обране завдання в письмовій формі (3 бали)

1. Обґрунтуйте заходи щодо охорони природи вашого місця проживання на основі набутих знань.

2. Які чинники ви будете враховувати, визначаючи свою поведінку в навколишньому середовищі?