Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Біологічні основи здорового способу життя»

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Наука, яка вивчає спадкові захворювання людини - це

 • А гігієна
 • Б психологія
 • В антропологія
 • Г медична генетика

2. Відкриття та застосування яких речовин дозволило зменшити смертність, викликану інфікуванням хвороботворними бактеріями?

 • А ферментів
 • Б гормонів
 • В вітамінів
 • Г антибіотиків

3. Є спадкові захворювання, які можна виявити цитологічними методами. Яке захворювання можна виявити за допомогою світлової мікроскопії?

 • А синдром Дауна
 • Б гемофілію
 • В дальтонізм
 • Г грип

4. Вчасна вакцинація дозволяє знизити ризик захворіти на

 • А СНІД
 • Б гемофілію
 • В туберкульоз
 • Г фенолкетонурію

5. Специфічний гуморальний імунітет зумовлений дією

 • А фагоцитів
 • Б лізоциму
 • В інтерферонів
 • Г імуноглобулінів

6. Статевим шляхом може передаватися

 • А грип
 • Б малярія
 • В гепатит В
 • Г сонна хвороба

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Проаналізуйте твердження щодо неспецифічного гуморального імунітету.

I. Його забезпечують хімічні речовини, яким притаманна протимікробна та противірусна дія.

II. Пов'язаний з виділенням антитіл, або імуноглобулінів.

Чи є поміж них правильні?

 • А правильне лише І
 • Б правильне лише ІІ
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

8. Учень та учениця обговорювали енергетичну цінність фруктів, уміст речовин у яких наведено. Учень зазначив, що найбільшу енергетичну цінність має інжир, який містить більше жирів і білків. Учениця зазначила, що найменшу енергетичну цінність має виноград.

Чи має хтось рацію?

 • А лише учень
 • Б лише учениця
 • В обидва мають рацію
 • Г обидва помиляються

Фрукти

Уміст у 100 г продукту

Білки

Жири

Вуглеводи

Інжир

2,8

0,9

57,8

Фініки

2,1

0,6

72,3

Виноград

0,1

0

17,3

9. Для обговорення впливу різних чинників на ріст і розвиток організму людини клас поділили на дві групи. Перша група зауважила, що поміж ознак організму людини є ті, що успадковуються і не змінюються в онтогенезі, зокрема група крові. Друга група зазначила, що до деяких захворювань людина може мати схильність, але під впливом умов середовища вони не розвиваються. Яка група висловила правильне судження?

 • А лише перша
 • Б лише друга
 • В обидві групи
 • Г жодна із груп

Тестове завдання з коротким описом (1,5 бала)

10. Схарактеризуйте білки за наведеними ознаками й укажіть речовину, яка належить до цієї групи органічних речовин.

Мономерами білків є

 • 1 жирні кислоти
 • 2 амінокислоти
 • 3 нуклеотиди

Функція білків у клітині

 • 1 каталітична
 • 2 теплоізоляційна
 • 3 збереження спадкової інформації

До білків належить

 • 1 хітин
 • 2 глікоген
 • 3 інтерферон

11. Назвіть відкриття, які зумовили розвиток певного напряму медицини.

Удосконалення профілактики інфекційних захворювань стало можливим унаслідок

 • 1 відкриття антибіотиків
 • 2 винайдення томографів
 • 3 розроблення системи водопостачання будинків

Імпульс розвитку генетики й молекулярної біології надало

 • 1 використання вакцин
 • 2 винайдення анестезії
 • 3 використання рентгенівських променів

Розвиток хірургії зумовлений

 • 1 винайденням анестезії
 • 2 підвищенням якості питної води
 • 3 розробленням системи водопостачання будинків

Виконайте обране завдання в письмовій формі (3 бали)

1. Доведіть чи спростуйте твердження: «Стан здоров'я людини зумовлений переважно функціонуванням її генів».

2. Чи зможе людство в ближній перспективі повністю здолати інфекційні хвороби? Обґрунтуйте власне судження.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.