Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Індивідуальне завдання. Сучасна терапія онкологічних захворювань

Ознайомтеся з інформацією:

Джеймс Еллісон

Тасуку Хондзьо

«Нобелівська премія в галузі фізіології або медицини 2018 року була вручена Джеймсу Еллісону й Тасуку Хондзьо за відкриття терапії раку, що полягає в гальмуванні негативної імунної регуляції. Відкритий нобеліантами механізм можна спрощено пояснити на такому прикладі.

Т-лімфоцити (ТЛ) мають у складі своїх мембран білок PD-1 (відкритий та досліджений Тасуку Хондзьо). У разі активації цей білок ініціює програмовану загибель клітин, або апоптоз. Це зумовлює назву білка Programmed Cell Death 1. У нормі цей механізм потрібен для обмеження імунної відповіді та запобігання розвитку аутоімунних реакцій. Відомо, що деякі ракові клітини (РК) синтезують білок PD-L1, який активує PD-1. Відтак ракові клітини знижують активність Т-ліфмоцитів, які гірше атакують ракові клітини (пунктирна стрілка на рисунку). Це один з механізмів, через які імунна система дає змогу розвинутися раку. Дослідники припустили, що виключення активності білка PD-1 може спричинити протилежний ефект. Вони розробили антитіла до обох зазначених білків (Anti-PD-1 та Anti-PD-L1). Виявилося, що введення в організм таких антитіл супроводжує підвищення активності Т-клітин, які інтенсивніше атакують ракові (неперервна стрілка на рисунку), що призводить до їх знищення та руйнування пухлин.»

Завдання 1. Яке з поданих тверджень можна сформулювати на основі аналізу наведеної інформації?

  • А запрограмовану загибель клітин називають мітозом
  • Б білок PD-1 виконує рецепторну функцію
  • В більшість ракових клітин виробляють антитіла проти PD-1
  • Г білки в клітинах синтезуються за участі рибосом

Завдання 2. Дві групи учнів обговорювали описаний механізм лікування раку. Перша група зазначила, що він є прикладом імунотерапії. Друга група висловила судження, що введення в організм Anti-PD-1 є різновидом вакцинації. Яка група має рацію?

  • А лише перша
  • Б лише друга
  • В обидві мають рацію
  • Г обидві помиляються

Завдання 3. Схарактеризуйте причини виникнення онкологічних хвороб людини. Висловіть власне судження стосовно необхідності розроблення протиракових ліків і терапії.