Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Сучасний прогрес у боротьбі з хворобами

Пригадайте, які біологічні відкриття зумовили розвиток медицини.

Хвороби забирають час і якість повноцінного життя, тому їх подолання є однією з найбільш актуальних завдань, що стоять перед людством.

Успіхи медицини. Медицина має кількатисячолітню історію, протягом якої накопичено численні відомості стосовно способів лікування різних хвороб. Кілька років тому редакція одного з найстаріших і найвпливовіших медичних журналів «British Medical Journal» назвала ключові віхи в розвитку медицини. До них віднесли розуміння бактеріальної причини багатьох хвороб і відкриття антибіотиків, що спричинили революцію в подоланні інфекцій. Винайдення вакцинації та її масове впровадження вможливили профілактику небезпечниххвороб, що істотно зменшило зумовлену ними смертність (рис. 93). Винайдення анестезії (наркозу) викликало революцію в хірургії, зменшивши біль і страждання пацієнтів. Запровадженням цієї практики у вітчизняну хірургію завдячуємо видатному лікарю Миколі Пирогову. Істотне покращення діагностики хвороб забезпечили успіхи у фізиці, завдяки яким ми маємо томографи - пристрої, здатні показати лікарю найменші деталі будови організму. Використання рентгенівських променів також уможливило одне з найбільш вагомих відкриттів ХХ століття - структури молекули ДНК, що дало імпульс розвиткові генетики та молекулярної біології, зокрема призвівши до розуміння глибинних, молекулярних причин розвитку патологій і шляхів їх корекції (рис. 94).

Рис. 93. Віріони натуральної віспи

У 1980 р. ВООЗ оголосила про повне знищення цього збудника, нині він існує лише як зразок у двох лабораторіях.

Чи можливо так само подолати вірус грипу?

Рис. 94. Використання рентгенівського випромінювання в біології та медицині

Зліва: перший рентгенівський знімок. Справа: рентгенограма молекули ДНК, яка демонструє наявність в її будові регулярності, що стало ключовим поштовхом до розуміння її структури.

Поясніть роль рентгенівських променів у сучасній медицині.

Обґрунтуйте значення відкриття ДНК для розвитку біології та медицини.

Українські вчені внесли вагомий внесок у розвиток медицини, зокрема видатний кардіохірург Микола Амосов. У 1958 році він почав співпрацювати з Інститутом кібернетики, унаслідок чого створив протез мітрального клапана. Він стояв у витоків створення Київського науково-дослідного інституту серцевої хірургії. Щороку в інституті проводиться близько 3 000 операцій на серці, в тому числі близько 2 000 зі штучним кровообігом.

Краще не лікувати, а попереджувати. У переліку номінацій редколегії «British Medical Journal» були й інші важливі медичні та наукові інновації, проте найбільше голосів отримала так звана «санітарна революція» у Великій Британії. Індустріалізацію країн Європи XIX століття супроводжувало стрімке зростання щільності міського населення, через що нерідкими були епідемії інфекційних хвороб, у тому числі кишкових, через забруднені воду та їжу (рис. 95). Для їх подолання було розроблено подібну до сучасної систему водопостачання будинків і відведення стічних вод. Цей крок істотно покращив епідеміологічну ситуацію та стан здоров'я населення.

Наведений приклад ілюструє необхідність не лише власне лікування, а й запобіжних заходів - профілактики. За сучасними оцінками, здоров'я та довголіття залежить від активних медичних дій лише на 10 %. Більш істотними є чинники, які піддаються контролю та змінам (рис. 96). Вчасна вакцинація шляхом щеплення захищає від ризику захворіти на найбільш небезпечні хвороби: гепатит В, туберкульоз, дифтерію, правець, коклюш, поліомієліт, кір. Важливою передумовою збереження здоров'я та профілактики хвороб є створення здорового середовища існування, найважливіше значення в якому мають якість повітря та води. І нарешті, істотним чинником є поведінка людини. У наступних параграфах детальніше йтиметься про здоровий спосіб життя - такий, що сприяє збільшенню його тривалості та підвищенню якості.

Рис. 95. Гумористична карикатура, журнал «Панч», 1858 р.

Подібні до Лондона проблеми мав і тогочасний Київ. Побудована в ньому наприкінці ХІХ ст. система каналізації була однією з кращих у Європі.

Поясніть, чому автор карикатури зобразив саме ці хвороби - дифтерію, золотуху, холеру?

Рис. 96. Внесок різних чинників у формування здоров'я та забезпечення довголіття людини

  • 1. Висловіть судження стосовно значення відкриття антибіотиків у розвитку медицини.
  • 2. Доведіть або спростуйте твердження: «Стан здоров'я людини зумовлений переважно її генами».
  • 3. Індивідуальна гігієна є важливою для збереження здоров'я. Чи має значення для вашого здоров'я дотримання правил гігієни?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.