Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Андерсон - Нова програма

Цей підручник є учасником Конкурсного відбору проектів підручників для 10-11 класів закладів загальної освіти. Він продовжує серію підручників з курсу «Біологія».

Щоб підручником було зручно користуватися, кожен параграф розпочинається на непарній сторінці, а закінчується - на парній. Рисунки, фотографії, схеми, таблиці розміщено в нижній частині тієї самої сторінки, де на них є посилання в тексті параграфа. Там само до них запропоновано завдання – це дасть змогу ретельно опрацьовувати частину змісту параграфа відразу під час його вивчення.

Дана структура дає можливість покроково сприймати інформацію, аналізувати її, узагальнювати щойно набуті знання, а значить, краще підготуватися до подальшої роботи над новим навчальним матеріалом.

Вступ

§ 1. Біологія та екологія як науки

§ 2. Фундаментальні властивості живого

§ 3. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Тема 1. Біорізноманіття

§ 4. Систематика — наука про різноманітність організмів

§ 5. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції

§ 6. Віруси та їхня біологічна роль

§ 7. Пріони та віроїди

§ 8. Прокаріоти — найдавніші організми на планеті

§ 9. Різноманітність прокаріотичних організмів

§ 10. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

§ 11. Одноклітинні еукаріоти

§ 12. Біорізноманіття рослин

§ 13. Біорізноманіття тварин

§ 14. Біорізноманіття грибів

Лабораторна робота. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя або вчительки)

Проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями

Індивідуальні завдання. «Відкриття нових видів в Індокитаї», «Ліси України»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Вступ. Біорізноманіття»

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

§ 15. Обмін речовин та енергії — основа функціонування біологічних систем

§ 16. Особливості обміну речовин та перетворення енергії в автотрофних і гетеротрофних організмів

§ 17. Вуглеводи та ліпіди

§ 18. Білки, їхня біологічна роль

§ 19. Ферменти та їхня біологічна роль

§ 20. Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. АТФ

§ 21. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин

§ 22. Структури клітини та метаболізм

§ 23. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

§ 24. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин

Практична робота. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків в організмі людини

§ 25. Надходження в організм хімічних елементів і якість питної води: вплив на здоров’я людини

§ 26. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини

§ 27. Нейрогуморальна регуляція функціонування організму людини

Індивідуальні завдання. «Еритроцити та АТФ-аза», «Кисень і висота»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Обмін речовин та перетворення енергії»

Тема 3. Спадковість і мінливість

§ 28. Генетика як наука

§ 29. Зберігання генетичної інформації в клітинах

§ 30. Передавання генетичної інформації з покоління в покоління

§ 31. Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК

§ 32. Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак

§ 33. Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем

§ 34. Неменделівське успадкування ознак

§ 35. Зчеплене успадкування ознак

§ 36. Цитоплазматична спадковість

§ 37. Поняття про мінливість. Спадкова мінливість

§ 38. Модифікаційна мінливість

Лабораторна робота. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості

§ 39. Регуляція активності генів

§ 40. Популяційна генетика

§ 41. Генетична варіабельність людини

§ 42. Еволюція геному людини

§ 43. Медична генетика

Практична робота. Розв'язування генетичних задач

Індивідуальні завдання. «Хвороба Дауна», «Аутофагія»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Спадковість та мінливість»

Тема 4. Репродукція та розвиток

§ 44. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

§ 45. Клітинний цикл. Ріст і розвиток клітин

§ 46. Статеві клітини й запліднення

Лабораторна робота. Будова статевих клітин

§ 47. Особливості репродукції людини

§ 48. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини

§ 49. Ембріогенез людини. Явище ембріональної індукції

Лабораторна робота. Вивчення етапів ембріогенезу

§ 50. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів

§ 51. Онкогенні фактори та онкологічні захворювання

§ 52. Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини

Індивідуальні завдання. «Теломери», «Фактори росту»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Репродукція та розвиток»Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.