Біологія. Повторне видання. 9 клас. Андерсон

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Проєкт. Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості

Орієнтовні теми досліджень учнів і учениць у межах проєкту

1. Екосистеми вашої місцевості.

2. Забруднення водойм у межах населеного пункту.

3. Негативний вплив промислових підприємств на атмосферу.

4. Вплив сільськогосподарських підприємств на екосистему вашої місцевості.

5. Вплив на біорізноманіття в екосистемах вашої місцевості.

Мета: виявити рівень антропогенного впливу в екосистемах вашої місцевості

Джерела інформації: література, інтернет-ресурси.

Етапи реалізації проєкту

1. Ознайомлення з літературою з наведеної теми.

2. Опис екосистем вашої місцевості.

3. Визначення причин впливу на екосистеми вашої місцевості.

4. Виявлення рівня антропогенного впливу в різних екосистемах.

5. Прогнозування можливих шляхів послаблення негативного антропогенного впливу на екосистеми.