Біологія. 9 клас. Андерсон

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми «Надорганізмові біологічні системи»

ВАРІАНТ І

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Яка видозміна листків є пристосуванням рослини до життя в посушливих умовах?

 • А вуса полуниці
 • Б вусики гороху
 • В колючки кактуса
 • Г ловчі листки росички

2. Укажіть біотичний фактор середовища.

 • А вологість повітря
 • Б температура повітря
 • В виділення фітонцидів у повітря
 • Г забруднення повітря викидами підприємств

3. Укажіть сукупність організмів, які пов'язані між собою трофічними зв'язками.

 • А вид
 • Б зграя
 • В популяція
 • Г ланцюг живлення

4. До трофічної групи продуцентів належить

 • А Ялина зелена
 • Б Коник зелений
 • В Жаба зелена
 • Г Чапля біла

5. Укажіть природодослідника, який є основоположником учення про біосферу.

 • А Г. Мендель
 • Б Т. Морган
 • В В. І. Вернадський
 • Г І. І. Мечников

6. Унаслідок якого процесу кисень повертається в атмосферу?

 • А транспірації
 • Б гліколізу
 • В хемосинтезу
 • Г фотосинтезу

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Укажіть правильне продовження опису: «На рисунку наведено приклад...»

 • А мутуалізму
 • Б паразитизму
 • В квартирантства
 • Г хижацтва

8. Укажіть правильну послідовність ланок ланцюга живлення, який становлять наведені організми.

 • А 1 - 2 - 3 - 4
 • Б 2 - 3 - 4 - 1
 • В 2 - 4 - 1 - 3
 • Г 3 - 1 - 4 - 2

9. На уроці біології для обговорення трофічних зв'язків між організмами клас поділили на дві групи. Перша група зазначила, що на другому трофічному рівні перебувають рослиноїдні тварини. Друга група вважала, що на першому трофічному рівні - хижаки. Яка група висловила правильне судження?

 • А лише перша
 • Б лише друга
 • В обидві групи
 • Г жодна з груп

Тестове завдання на відповідність (3 бали)

10. Установіть відповідність між організмом (1 - 4) та його місцем у трофічній структурі екосистеми (А - Д).

 • 1 Шуліка звичайний
 • 2 Синиця велика
 • 3 гусінь махаона
 • 4 бактерія гниття
 • А консумент ІІ порядку
 • Б консумент ІІІ порядку
 • В консумент І порядку
 • Г продуцент
 • Д редуцент

Дайте відповідь на вибране вами завдання (3 бали)

1. Спрогнозуйте наслідки впливу людини на екосистему в такій ситуації: для отримання електроенергії побудовано гідроелектростанцію на річці, яка протікає в степовій зоні.

2. Складіть правила поведінки людини в навколишньому середовищі в сучасних умовах.

ВАРІАНТ ІІ

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)

1. Яке середовище існування характеризується високою щільністю та відсутністю кисню?

 • А наземне
 • Б водне
 • В напівводне
 • Г усередині організму

2. Популяція зайців зменшилася внаслідок безпосереднього впливу біотичного фактора. Укажіть можливу причину.

 • А зменшення кількості опадів
 • Б зниження температури повітря
 • В збільшення популяції вовків
 • Г знищення лісу людиною

3. До трофічної групи продуцентів належать

 • А Білка звичайна
 • Б Синиця велика
 • В Малина лісова
 • Г Жук-гробарик

4. На початку ланцюгів живлення в екосистемах перебувають

 • А редуценти
 • Б продуценти
 • В консументи І порядку
 • Г консументи ІІ порядку

5. З яких складових починається детритний ланцюг живлення?

 • А з опалого листя
 • Б з черв'яків і бактерій
 • В з листків і плодів на дереві
 • Г з рослиноїдних тварин

6. Укажіть організми, які забезпечують засвоєння атмосферного азоту.

 • А азотобактерії
 • Б нітрифікуючі бактерії
 • В денітрифікуючі бактерії
 • Г бактерії гниття

Тестові завдання з однією правильною відповіддю (1 бал)

7. Укажіть пару організмів, що перебувають у мутуалістичних відносинах.

 • А ціп'як бичачий - людина
 • Б ховрах степовий - миша польова
 • В підберезник твердуватий - береза
 • Г павук-хрестовик - бджола медоносна

8. Зображені організми утворюють ланцюг живлення. Укажіть правильну послідовність ланок у ньому.

 • А 1 - 4 - 2 - 3
 • Б 3 - 2 - 1 - 4
 • В 2 - 4 - 1 - 3
 • Г 3 - 2 - 4 - 1

9. Проаналізуйте твердження щодо загальних рис пристосованості зображених тварин до водного середовища.

І. Органами дихання є зябра.

ІІ. Обтічна форма тіла.

Яке поміж них правильне?

 • А лише І
 • Б лише ІІ
 • В обидва правильні
 • Г обидва неправильні

Тестове завдання на відповідність (3 бали)

10. Установіть відповідність між парою організмів (1 - 4) та типом взаємовідносин між ними (А - Д).

 • 1 гусінь та синиця
 • 2 дуб та гриб боровик
 • 3 акула та риба-прилипала
 • 4 рись та лисиця
 • А конкуренція
 • Б коменсалізм
 • В мутуалізм
 • Г хижацтво
 • Д паразитизм

Дайте відповідь на вибране вами завдання (3 бали)

1. Обґрунтуйте заходи щодо охорони природи вашого місця проживання на основі набутих знань.

2. Які чинники ви будете враховувати, визначаючи свою поведінку в навколишньому середовищі виходячи із його сучасного стану?

ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.