Біологія. 9 клас. Андерсон

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Транскрипція. Основні типи РНК

Згадаємо!

  • Що таке принцип комплементарності?
  • Які відмінності в будові молекул ДНК та РНК?

Для формування ознак організму потрібно, щоб його спадкова інформація була використана, тобто реалізована в правильний спосіб.

Реалізація спадкової інформації складається з низки послідовних процесів (рис. 70). Як бачимо, вона починається з процесу, який називається транскрипцією.

Транскрипція - синтез молекули РНК з використанням молекули ДНК як матриці.

В еукаріотичних клітинах транскрипція відбувається в ядрі, де зберігається ДНК, і забезпечується ферментами. Основним ферментом транскрипції є РНК-полімераза, яка «працює» на всіх її етапах.

Етапи транскрипції. Зв'язування із промотором гена є першим етапом (схема 6). Для цього РНК-полімераза має бути зв'язаною з одним або кількома іншими важливими білками - транскрипційними факторами. Вони визначають, з яким саме геном зв'язуватиметься зазначений фермент, а отже, впливають на активність генів, що має важливе значення для регуляції росту та розвитку організму. Транскрипційні фактори кодуються регуляторними генами. Синтез молекули РНК є наступним етапом (див. схему 6). РНК-полімераза роз'єднує дві нитки ДНК і рухається вздовж лише однієї з них. Вона розпізнає нуклеотиди ДНК і включає в молекулу РНК комплементарні до них РНК-нуклеотиди.

Рис. 70. Процеси реалізації спадкової інформації: 1 - транскрипція, 2 - трансляція; 3 - функціонування білків

Поясніть, чому спадкова інформація є інформацією про будову білкової молекули.

Схема 6

МЕХАНІЗМ ТРАНСКРИПЦІЇ

Слід пам'ятати, що замість тимідилового (Т) нуклеотиду молекул ДНК до молекули РНК входить урациловий (У) (рис. 71). Цей процес триває, доки РНК-полімераза не досягне термінатора гена. Тоді синтез завершується: РНК-полімераза вивільняє синтезовану молекулу РНК та від'єднується від ДНК.

Типи РНК. За функціями виокремлюють кілька типів молекул РНК. Рибосомні РНК (рРНК) входять до складу рибосом та забезпечують їхнє функціонування. Транспортні РНК (тРНК) приєднують амінокислоти й транспортують їх до місця синтезу білка. Матричні, або інформаційні, РНК (мРНК, іРНК) містять інформацію про амінокислотну структуру білків. Вони слугують матрицею для біосинтезу білка. Усі РНК беруть участь у біосинтезі білка або його регуляції. Переважна більшість генів кодує послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі («білкові гени»), решта генів кодує РНК інших типів.

Дозрівання РНК. Утворені в процесі транскрипції молекули РНК ще не можуть виконувати свої функції. В еукаріотів вони зазнають певних змін, однією з яких є сплайсинг. Більшість генів еукаріотів містить некодувальні ділянки, що «вирізаються» під час зазначеного процесу. Такі ділянки називаються інтронами, а ті, що залишаються в молекулі РНК, - екзонами. Отже, сплайсинг (від англ. splice - зрощувати, склеювати кінці чогось) - це процес «вирізання» інтронів та «зшивання» екзонів. Зрозуміло, що інформацію про структуру білків містять лише екзони. На інтрони припадає від 0 до 99 % довжини гена. У багатьох генів екзони, що залишаються, можуть зшиватися в різний спосіб. Як наслідок з одного гена можуть утворюватися різні мРНК, за якими будуть синтезовані різні білки (рис. 72). Уважається, що саме це є причиною описаної мозаїчної (екзонно-інтронної) структури генів. Зрілі молекули РНК експортуються з ядра в цитоплазму, де починають виконувати свої функції.

Рис. 71. Принцип комплементарності під час транскрипції

Змоделюйте послідовність нуклеотидів у молекулі мРНК, що синтезується на такому фрагменті молекули ДНК: А А Т Г Ц Г Ц А Т Ц Г.

Рис. 72. Дозрівання молекули РНК. Сплайсинг

Зеленим кольором позначено інтрони, жовтим - екзони. З одного гена можуть утворитися білки різної будови: два екзони в мРНК, що їх кодує, є спільними, а один - відмінний.

Визначте, за яким екзоном у будові гена білок А відрізняється від білка Б.

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ

  • 1. Що таке транскрипція?
  • 2. Опишіть етапи транскрипції.
  • 3. Які ви знаєте типи молекул РНК?
  • 4. Як відбувається дозрівання синтезованої молекули РНК?
  • 5. Поясніть, як використовується принцип комплементарності під час трансляції.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.