Історія України. 7 клас

Узагальнення і тематичний контроль. Виникнення та становлення Русі-України

1. Порівняйте (на вибір) правління Аскольда й Олега або Ігоря та Святослава. Накресліть у зошиті діаграму Вена, де до різних площин запишіть те, що відрізняло правліннях князів, а до площини посередині на перетині кіл внесіть спільні риси.

Діаграма Вена

2. Виконайте тестові завдання. Правильні відповіді запишіть у зошит.

1. Якою цифрою на картосхемі позначено територію східнослов’‎янського племінного союзу полян?

2. Східнослов’‎янські племінні союзи у IX ст. платили данину

 • А Золотій Орді.
 • Б Великій Скіфії.
 • В Аварському каганату.
 • Г Хозарському каганату.

3. На картосхемі жирною лінією позначено кордони Русі-України за часів князювання

 • А Кия.
 • Б Аскольда.
 • В Рюрика.
 • Г Олега.

Мініатюра з Радзивіллівського літопису. XV ст.

4. Які події зображено на фрагменті малюнка з літопису?

 • А заснування Києва Києм, Щеком та Хоривом
 • Б утвердження династії Рюриковичів на київському столі
 • В похід Олега на Царгород — столицю Візантії
 • Г збирання князем Ігорем данини з деревлян

5. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з літопису?

«Ольга з сином Святославом зібрала воїв і пішла на Деревлянську землю. І кинув списом Святослав на деревлян, а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги коневі, бо був Святослав зовсім малим».

 • А 946 р.
 • Б 951 р.
 • В 964 р.
 • Г 968 р.

6. Розставте події у хронологічній послідовності.

 • А русько-візантійська війна. Облога Доростола
 • Б подорож княгині Ольги до Візантії
 • В укладення князем Ігорем договору з Візантією
 • Г розгром Хозарського каганату

7. Установіть відповідність між іменами князів і характеристиками їхньої діяльності.

 • 1 Кий
 • 2 Аскольд
 • 3 Олег
 • 4 Ігор
 • А уклав у 944 р. торговельну угоду з Царгородом, але з більшими обмеженнями для Русі-України
 • Б захопив владу у Києві у 882 р.
 • В розгромив Хозарський каганат
 • Г засновник столиці полянського князівства
 • Д його вважають першим християнином серед київських князів

8. Які три із зазначених понять та термінів доречні в описі зображеної реконструкції святилища давніх слов’‎ян?

Б. Ольшанський. Клятва сварожича. 2003

 • 1) християнство
 • 2) городище
 • 3) капище
 • 4) ідол
 • 5) храм
 • 6) волхви
 • 7) монотеїзм

3. Визначте, кого із князів характеризують літописні цитати.

«І почули деревляни, що йде знову, і тримали раду з князем своїм Малом, і сказали: “Якщо вовк увадиться по вівці, по одній все виносить він стадо, коли не уб’‎ють його. Так і цей: як не вб’‎ємо його, то нас усіх погубить”».

«В літо 6393 [885 р.]. Послав до радимичів питаючи: “Кому дань даєте?” Вони ж відповіли: “Хозарам”. І рече їм князь: “Не давайте хозарам, а мені давайте”».

4. Визначте, які умови договорів Києва і Царгорода були найвигіднішими для київського князя. Із якою метою київські князі вступали у конфлікт із могутньою Візантійською імперією?