Історія України. 7 клас

§ 2. Сусіди східних слов’‎ян

Назвіть сусідів східних слов'ян. За потреби скористайтеся картою. Історію яких держав або племен ви вже вивчали?

В умовах Великого переселення народів залишатися осторонь процесів міграції було неможливо. Тому слов’‎яни боролися за кращі землі, об’‎єднувалися у союзи — вели активну зовнішню політику

Візантійська імперія

Як складалися відносини між візантійцями та давніми слов'янами?

Східнослов’‎янські племена підтримували і розвивали зв’‎язки з ромеями — так називали себе жителі Візантії, літописи ж називають їх греками, а ми називатимемо візантійцями. Обидві сторони мали значну вигоду від взаємної торгівлі. Адже володіння візантійських імператорів із VI ст. поширювалися і на Крим. Вони прагнули контролювати Північне Причорномор’‎я, бо тут пролягав вигідний торговельний шлях «із варяг у греки».

Знайдіть землі варягів на карті на с. 4. Прокладіть на відповідній сторінці контурної карти шлях від їхніх земель до Візантії.

Східнослов’‎янські племена контролювали середню частину шляху і намагалися поширити свій вплив на Чорне море. Візантія прагнула зберегти свій вплив на поселення на території сучасного Кримського півострова. Тому між могутньою імперією та східними слов’‎янами тривала боротьба за території.

Що слугувало становленню тісних зв'язків між східними слов'янами і візантійцями? Поміркуйте, якими товарами обмінювалися східні слов'яни і ромеї.

Розгляньте зображення. Які предмети побуту візантійської знаті могли цікавити руських купців?

Знатні візантійці

Скандинавія

Візантія була кінцевим пунктом шляху «із варяг у греки». А розпочинався він на півночі — там, де жили предки сучасних данців, шведів, норвежців.

Вікінги, варяги, нормани — їх називали по-різному. У Східній та Західній Європі вони стали відомими завдяки своїй військовій звитязі. Нині вікінги — герої художніх книг, фільмів, серіалів, коміксів. Образ північного воїна оповитий легендами, тож приваблює і читачів, і глядачів. Розгляньте зображення. Які популярні риси варягів (вікінгів) передав художник?

Вікінг

Складні кліматичні умови Скандинавії змусили тамтешніх воїнів організовувати військові походи до сусідніх земель. Іноді вони обкладали даниною підкорені народи. Так сталося із східнослов’‎янськими племенами словен та кривичів.

Знайдіть на карті на с. 4 території, які у VII ст. були під контролем булгар.

Ще один спосіб заробітку скандинавів — військова служба у впливових та багатих правителів. Відомо, що цих воїнів наймали і візантійські імператори, і східнослов’‎янські князі. Візантійці називали найманців варантами. Імовірно, звідси пішло і слов’‎янське слово «варяги». Літописці представників північних народів називали саме так.

Завдяки торгівлі, військовій силі та службі у князівських дружинах варяги з кінця VIII ст. впливали на політичне життя східних слов’‎ян.

Авари. Булгари та Хозарський каганат

Пригадайте, як складалися відносини давніх слов'ян та аварів.

У другій половині VI ст. на території сучасної України вперше з’‎явилися кочові племена аварів. Вони спустошили землі слов’‎ян-антів, досягли Центральної Європи і заснували свою войовничу державу Аварський каганат на чолі з ханом Баяном. Після розгрому аварів у VIII ст. до земель слов’‎ян підійшли франки.

У VII ст., коли авари відійшли на захід, у Північному Причорномор’‎ї з’‎явилися тюркомовні булгари. Булгарський хан Орхан мав гарні відносини з ромеями завдяки спільній боротьбі з аварами. Тож відрядив свого племінника хана Кубрата до Константинополя здобувати освіту й політичний досвід. Згодом Кубрат об’‎єднав одноплемінників у Велику Булгарію. Завдяки союзу з Візантією він за тридцять років розширив сферу впливу булгар від Волги до Дунаю.

Поміркуйте, чому Візантія підтримувала Велику Булгарію.

По смерті Кубрата його спадкоємці не зберегли цілісності держави. Один із його синів зі своєю ордою перейшов Дунай і у 681 р., розбивши війська візантійського імператора Константина IV, завоював

Добруджу, де заснував Перше Болгарське Царство. Інший син узяв під контроль землі в середній течії Волги і вздовж Ками серед угро-фінських племен. Там у VIII ст. у межах Хозарського каганату було засновано Волзьку Булгарію. Оскільки її землями проходили важливі торговельні шляхи, слов’‎яни підтримували з булгарами економічні зв’‎язки. Проте згодом слов’‎янські князі стали військовою загрозою Волзькій Булгарії.

Які товари могли пропонувати слов'янські купці на східних ринках?

Одночасно з Великою Булгарією на схід від неї, між Доном і Волгою та у Прикаспії, виникло ще одне об’‎єднання тюркомовних племен — Хозарський каганат. У VII—VIII ст. хозари обклали даниною мешканців Криму, слов’‎ян лісостепу Подніпров’‎я і Подоння (полян, сіверян, радимичів і в’‎ятичів), частину угро-фінських народів Середнього Поволжя.

Данина — у давні часи назва натурального (сільськогосподарські продукти, мисливська здобич, ремісничі вироби) або грошового податку, який підкорені племена сплачували на користь переможця.

Розгляньте зображення хозарських воїнів. Чи схожі вони на представників інших племен, які контролювали Північне Причорномор'я? Порівняйте політику Хозарського каганату з політикою інших кочовиків.

О. Федоров. Хозари

До початку IX ст. хозари воювали з арабами на Північному Кавказі та Закавказзі, зберігаючи союзні відносини з Візантією. А із середини IX ст. розпочалося протистояння з Руссю-Україною, Візантією, печенігами та іншими народами.

Як можна охарактеризувати відносини між полянами і хозарами на основі літопису? Чому, на вашу думку, літописець включив цей переказ до свого твору? Чим відрізнялися відносини східних слов'ян із хозарами від їхніх відносин з іншими сусідами?

«І знайшли полян хозари, коли вони сиділи в лісах на горах, і сказали хозари: “Платіте нам данину”. Поляни тоді, порадившись, дали їм од диму по мечу І понесли це хозари князеві своєму і старійшинам своїм, і сказали їм: “Ось, знайшли ми данину нову”. А ті запитали їх: “Звідки?” І вони сказали їм: “В лісі на горах, над рікою Дніпровською”. А ті запитали: “Що вони дали?” І вони показали меч, і мовили старці хозарські: “Недобра се данина, княже. Ми здобули її однобічним оружжям, себто шаблями, а сих оружжя обоюдогостре, себто мечі. Сі будуть брати данину і з нас, і з інших земель”» (із «Повісті минулих літ»).

  • 1. Визначте основні риси відносин східних слов'ян з їхніми сусідами.
  • 2. Виконайте онлайн-вправу.
  • 3. Розв'яжіть кросворд.

Домашнє завдання

1. Охарактеризуйте вплив сусідів на життя східних слов’‎ян. Висновки запишіть у зошит.

2. Підготуйте повідомлення про одного із сусідів східних слов’‎ян (індивідуально чи у групах).