Історія України. 7 клас

Узагальнення і тематичний контроль. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.

1. Порівняйте зовнішню чи внутрішню політику Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Накресліть у зошиті діаграму Вена, де до різних площин запишіть те, що відрізняло правління князів, а до площини посередині на перетині кіл внесіть спільні риси.

Діаграма Вена

2. Виконайте тестові завдання. Відповіді запишіть у зошит.

1. Подія, відображена на мініатюрі з літопису, пов’‎язана з діяльністю великого київського князя

Мініатюра з Радзивіллівського літопису. XV ст.

 • А Ігоря Рюриковича.
 • Б Володимира Святославича.
 • В Мстислава Володимировича.
 • Г Ярослава Володимировича.

2. У 1036 р. князь Ярослав Володимирович

 • А змінив систему престолонаслідування.
 • Б захопив землі ятвягів.
 • В провів переможний похід проти Візантії.
 • Г остаточно розгромив печенігів під Києвом.

3. За правління якого князя відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «І за цим священним правилом — єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської...»?

 • А Ігоря
 • Б Святослава
 • В Володимира Великого
 • Г Ярослава Мудрого

4. «Руська правда» — історичне джерело доби Русі-України, що є

 • А збірником норм давньоруського права.
 • Б твором, де за роками викладено події давньоруської історії.
 • В розпорядчою грамотою великого київського князя.
 • Г збіркою церковно-релігійних текстів.

5. Зображення або візерунок, зроблений з окремих, щільно припасованих один до одного і закріплених на спеціальному розчині різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців,— це

 • А фреска.
 • Б графіті.
 • В мозаїка.
 • Г книжкова мініатюра.

6. Установіть хронологічну послідовність подій.

 • А взяття Володимиром Корсуня
 • Б будівництво Софійського собору
 • В висвячення на митрополита Іларіона, автора «Слова про закон і благодать»
 • Г зведення Десятинної церкви

7. Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, та іменем князя, який був до неї причетний.

 • 1 «І мовив... Аскольдові та Дірові: “Ви оба не є князі. Ні роду княжого. Я є роду княжого... А се — син Рюриків...”»
 • 2 «Із города Іскоростеня вийшли проти нього деревляни й убили [його] і дружину його, бо було їх мало...»
 • 3 «...любив книжки й, багато їх переписавши, поклав у церкві Святої Софії».
 • 4 «...віддав Корсунь грекам як викуп за царицю, а сам повернувся в Київ...»
 • А Олег
 • Б Ігор
 • В Святослав
 • Г Володимир Великий
 • Д Ярослав Мудрий

8. Які поняття і терміни доречно застосовувати у характеристиці правління Ярослава Мудрого?

 • 1 уроки
 • 2 збірник права
 • 3 златники і срібники
 • 4 бібліотека
 • 5 монастирі
 • 6 Хозарський каганат
 • 7 язичництво

3. Визначте, якого князя характеризують літописні цитати.

«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав — ту. І перестала усобиця в землі Руській...»

«І повелів він поскидати кумирів — тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’‎язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай...»

4. Визначте найважливіші наслідки запровадження християнства як державної релігії.