Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 8. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: час розгортання чартистського руху;

• розуміти: поняття «парламентська демократія», «чартистський рух», «професійна спілка»;

• вміти: пояснити вплив індустріальної революції в Західній Європі на суспільний розвиток світу; охарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток у першій половині XIX ст., соціальну структуру, зміни в повсякденному житті; простежити становлення парламентської демократії в Європі;

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання

1. Заповніть таблицю «Ідеологи основних суспільно-політичних течій», указавши у відповідному стовпчику порядковий номер.

Консерватизм

Лібералізм

Націоналізм

Утопічний соціалізм

1) Томас Картель;

2) Йоганн Фіхте;

3) Роберт Оуен;

4) Ієремія Бейтам;

5) Бенджамен Констан;

6) Жан Шарль Сисмонді;

7) Георг Вільгельм Фрідріх Гегель;

8) П’єр Леру.

Відповідь:

Консерватизм

Лібералізм

Націоналізм

Утопічний соціалізм

1, 6

4, 5

2, 7

3, 8

2. Співвіднесіть терміни та поняття.

А Лібералізм;

Б націоналізм;

В консерватизм;

Г утопічний соціалізм.

1) Ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі;

2) вчення про ідеальне суспільство, що ґрунтується на спільності майна, обов’язковій праці та справедливому розподілі її результатів;

3) ідейна течія, що спирається на ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті;

4) ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні свободи людини є правовою основою суспільства та економічного ладу.

Відповідь: А 4, Б 1, В 3, Г 2.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

1. Слухаючи розповідь учителя, складіть таблицю «Двопартійна система Великій Британії».

2. Опрацюйте текст підручника та у вигляді таблиці покажіть суть системи парламентської монархії у Великій Британії.

Метод «Навчаючи — вчуся»

♦ Об’єднавшись у пари, опрацюйте текст підручника «Політика англійських урядів у 1815-1847 рр.» і назвіть спільне і відмінне у внутрішній політиці торі і вігів, визначте переваги і недоліки двопартійної системи.

Метод «Мозковий штурм»

♦ За допомогою підручника та інших інформаційних джерел дайте відповідь на запитання: «Як боротьба ліберальної та консервативної партій у Великій Британії зумовила проведення демократичних реформ?»

Виступ учнів

Повідомлення учнів про рух чартистів у Великої Британії.

Робота з картою

1. За допомогою карти історичного атласу «Країни Європи у 1815-1847 рр.» та «Робітничий та національно-визвольний рух у Європі» назвіть:

1) центри чартистського руху;

2) міста, де відбулись найбільші страйки робітників.

2. За допомогою карти історичного атласу «Карта світу наприкінці XVIII ст.» та «Європа у другій половині XIX ст.» назвіть:

1) колонії європейських держав;

2) основні промислові райони Великої Британії, Франції та німецьких держав. Виступ учнів

Повідомлення учнів про завершення промислового перевороту, зміни в економіці Великої Британії та найважливіші винаходи наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вправа«Коло ідей»

Чартисти — це реформатори чи революціонери?

Вправа «Хронологічний ланцюжок»

♦ Установіть хронологію подій.

1. «Хлібні закони»;

2. Перший Чартистський з’їзд (конвент);

3. Закон про бідних;

4. «Манчестерська бійня»;

5. Перша парламентська реформа;

6. Скасування закону про заборону профспілок (тред-юніонів);

7. Перша чартистська хартія.

Відповідь: 1, 4, 6, 5, 3, 7, 2.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготували повідомлення про причини та особливості прийняття Конституції Франції («Хартія 1830 року»).

3. Підготували повідомлення про політичний курс канцлеру Австрійської імперії К. фон Міттерніха.