Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 6. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 1

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: хронологічні межі й періодизацію Французької революції; час існування імперії Наполеона І та напрямки його походів, дату Віденського конгресу й утворення Священного союзу;

• розуміти: причиновий зв'язок між ідеями епохи Просвітництва, кризою «старого порядку» і революцією у Франції; Французьку революцію як поштовх до модернізації в соціальній та культурній сферах життя Європи; поняття «конституційна монархія»;

• вміти: розкрити передумови і сутність Французької революції; обґрунтувати судження про історичне значення Декларації прав людини і громадянина, діяльності Дантона, Робесп'єра; показати на карті територіальні зміни внаслідок рішень Віденського конгресу; визначати вплив політики Наполеона на розвиток європейських країн; пояснювати причини краху наполеонівської імперії, наслідки рішень Віденського конгресу; висловлюватися щодо історичного значення Цивільного кодексу Наполеона та його діяльності загалом.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Завдання 1

♦ Розв’язати кросворд [1].

По вертикалі:

1. Назвіть автора вислову «Власність! Свобода! Рівність».

2. Англійський флотоводець, що здобув перемогу у Трафальгарській битві.

7. Втручання однієї або кількох держав у внутрішні справи іншої держави.

По горизонталі:

3. Автор твердження: «Якби бога не було, то його слід було вигадати».

4. «Непідкупний».

5. «Друг народу».

6. Докорінні зміни в розвитку будь-яких явищ природи, суспільства, або пізнання світу.

8. Автор вислову: «Я запропонував заснувати цей Революційний трибунал. Тепер я прошу пробачення за це в Бога і людей».

9. Зневажливе прізвисько бідноти.

10. Нічим не обмежена влада.

Відповідь:

По вертикалі: 1 Наполеон; 2 Нельсон; 7 інтервенція.

По горизонталі: 3 Вольтер; 4 Робесп’єр; 5 Марат; 6 революція; 8 Дантон; 9 санкюлоти; 10 диктатура.

Завдання 2

♦ Укажіть головні причини революції у Франції. (Три правильні відповіді)

1. Пригноблене становище найбільш численного третього стану Франції.

2. Вплив подій 1765-1783 рр. у Сполучених Штатів Америки.

3. Боротьба католицької церкви за поліпшення становища населення.

4. Воєнні та зовнішньополітичні невдачі Франції.

5. Поширення ідей Просвітництва.

6. Криза францзького абсолютизму.

7. Тривалі неврожаї другої половини XVIII ст.

Відповідь: 1, 4, 6.

Завдання З

♦ Укажіть основні положення «Декларації прав людини й громадянина (Три правильні відповіді)

1. Право на участь у Раді П’ятисот.

2. Право приватної власності.

3. Розподіл громадян на активних та пасивних.

4. Установлення республіки.

5. Рівність людей у правах.

6. Право на повстання проти влади.

7. Джерелом суверенної влади є нація.

Відповідь: 2, 5, 7.

Завдання 4

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

Наполеон та англійський прем'єр ділять світ [2]

Зеніт французької слави — вершина свободи [3]

Пробудження третього стану [4]

Наполеон на Ельбі [5]

• Австрійська кампанія. Трафальгарська битва (4)

• Друга австрійська кампанія (7)

• Битва народів (9)

• Єгипетська кампанія (2)

• Російська кампанія (8)

• Звільнення Італії від австрійців (3)

• Італійська кампанія (1)

• Португальські та Іспанські кампанії (6)

• Битва під Ватерлоо (10)

• Прусська кампанія (5)

Робота з історичною картою

1. За допомогою карти «Французька революція» назвати:

1) подію, яку вважають початком Французької революції. Укажіть місце, де це відбулося. (Взяття Бастили, Париж)

2) провінцію, де відбувся роялістський заколот. (Вандея)

3) держави, які надали притулок контрреволюційній еміграції.

4) території, захоплені Францією протягом 1793-1794 рр.

2. За допомогою карти «Європа в період Наполеонівських війн. 1794- 1815 рр.» назвіть:

1) держави, куди були спрямовані походи революційних військ;

2) держави, куди були спрямовані походи наполеонівських військ;

3) місця та дати основних битв;

4) острів, куди спочатку заслали Наполеона;

5) державу, на територіії якої відбулась битва при Ватерлоо. Яку назву дістав період відновлення Наполеона при владі?

3. За допомогою карти «Країни Європи. 1815-1847 рр.» назвіть:

1) території, які отримала за рішенням Віденського конгресу:

а) Австрія;

б) Пруссія;

в) Росія;

г) Швейцарія;

д) Нідерланди;

2) держави, які утворили Священний союз;

3) держави та землі, що утворили Німецький союз.

«Блеф-клуб»

• Чи вірите ви, що...

1. Хоч після битви під Ватерлоо Наполеон знову був змушений зректися престолу і здатися англійцям, проте оптимізму він не втратив. За згодою з урядом Англії він сформував нову армію, яка розбила війська союзників і повернула собі Париж.

2. Члени Антифранцузької коаліції вважали Наполеона «Робесп’єром на коні», проте Наполеон взяв участь у створенні Священного союзу та припинив усі війни в Європі.

«Хмара слів»

1. Розгляньте «хмару слів» [6].

2. Оберіть декілька термінів і складіть з ними речення за темою:

а) початок Французької революції;

б) диктатура якобінців.

Завдання

• До наведених дат доберіть відповідні події.

5 травня 1789 р., 26 червня 1789 р., 14 липня 1789 р., 3 вересня 1791 р., 21 вересня 1792 р., 21 січня 1793 р., 27 липня 1794 р.

Орієнтовна відповідь

• 5 травня 1789 р. — скликання Генеральних штатів;

• 26 червня 1789 р. — прийняття Декларації прав людини і громадянина;

• 14 липня 1789 р. — штурм Бастилії, початок революції;

• 3 вересня 1791 р. — прийняття першої Конституції Франції;

• 21 вересня 1792 р. — проголошення Франції республікою;

• 21 січня 1793 р. — страта Людовіка XVI;

• 27 липня 1794 р. — переворот 9 термідора.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал теми.

2. За допомогою різних джерел інформації виписати в зошит визначення понять: «індустріальне суспільство», «ідеологія», «консерватизм», «лібералізм», «соціалізм», «нація», «націоналізм», «соціалізм», «парламентська демократія».

Використані джерела

1. https://learningapps.org/watch?v=p6s3d3hpa17

2. http://art-links.livejournal.com/955520.html

3. http://ukrmap.su/uk-wh9/347.html

4. https://gazeta-ds.livejournal.com/119634.html

5. http://upbyte.net/news/oblako/2015-04-23-151Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.