Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 5. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «ПРАВА ЛЮДИНИ В РЕВОЛЮЦІЙНІЙ ФРАНЦІЇ»

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: як змінювалася позиція влади щодо принципу «рівності можливостей» у Франції наприкінці XVIII — на початку XIX ст.; як змінювався обсяг гарантій прав людини і громадянина з боку держави;

• розуміти: причини виникнення правової держави та громадянського суспільства у Франції; важливість принципу громадянського рівноправ'я для розвитку суспільного життя.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ПРАКТИЧНА РОБОТА

Робота з таблицею

♦ Опрацювавши текст підручника та інші джерела інформации, скласти таблицю «Законодавчі збори Франції».

Орієнтовний вигляд таблиці

«Ліві»

«Центр»

«Праві»

Якобінці Кордельєри

«Болото»

Фельяни

Конституційні монархісти

Жирондисти

Монтаньяри — група якобінців, що сиділи на верхніх лавах — «гора»

Промислова буржуазія.

Бріссо

Виступали як захисники інтересів народу. Робесп’єр, Марат, Дантон

Приєднувалися до тих, хто був сильнішим

Прихильники конституційної монархії вважали, що революція завершилася

Виступали за продовження революції

Робота з історичною інформацією

♦ Поміркуйте, чому, на ваш погляд, так швидко змінювалася риторика французької преси.

Французькі газети про повернення Наполеона до Парижа.

9 березня 1815 р. Дракон виліз зі свого лігва.

10 березня. Корсиканський людожер висадився на мисі Жуан.

11 березня. Тигр прибув до Канн.

12 березня. Страховисько ночувало в Греноблі.

13 березня. Тиран пройшов через Ліон.

14 березня. Узурпатор просувається до Діжона.

19 березня. Бонапарт швидко наближається, але він ніколи не увійде до Парижа.

20 березня. Завтра Наполеон буде в стінах нашого міста.

21 березня. Імператор перебуває у Фонтенбло.

22 березня. Його імператорська і королівська величність прибув учора ввечері в Тюїльрі та був зустрінутий радісними вигуками вірних підданих.

Робота з історичними джерелами

• Створивши групи, опрацювати історичні джерела і дати відповіді на запитання.

1-ша група. Із «Декларації прав людини і громадянина». 26 серпня 1789 р.

I. Представники французького народу... прийняли рішення викласти в цій урочистій декларації природні, невід’ємні та священні права людини...

II. Люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах...

III. Метою кожного державного союзу є забезпечення природних і невід’ємних прав людини. Такими є свобода, власність, безпека та опір гнобленню.

IV. Джерело всієї верховної влади завжди перебуває в нації...

V. Свобода полягає в праві робити все, що не шкодить іншому...

VI. Закон може забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. Усе, що не заборонено законом, дозволено...

VII. Закон є виразом загальної волі. Усі громадяни мають право особисто або через представників брати участь у виданні законів. Закон має бути рівним для всіх.

VIII. Ніхто не може бути обвинувачений, затриманий або заарештований інакше, ніж у випадках, визначених законом...

IX. ...Людина вважається невинною доти, доки її не оголосять винною...

X. Ніхто не має відчувати утисків у висловлюванні власних думок...

XVI. Оскільки власність є непорушним і священним правом, то ніхто не може бути позбавлений її інакше, ніж у випадку встановленої законом незаперечної суспільної необхідності...

Запитання

1. Кого за документом вважали джерелом верховної влади?

2. Які невід’ємні природні права людини проголошували в документі?

3. Чи можна вважати, що Декларація закладала у Франції основи правової держави? Чому?

2-га група. Конституція Франції. 3 вересня 1791 р.

Конституція забезпечує такі громадянські права:

• усі громадяни мають вільний доступ до місць і посад незалежно від будь-яких відмінностей, окрім тих, що постають з їхніх чеснот та можливостей;

• усі податки належним чином розподіляються поміж усіх громадян відповідно до їхніх статків;

• однакові правопорушення матимуть однакове покарання незалежно від особистісних відмінностей;

• з власної волі пересуватися, залишатися на місці або покидати його без остраху бути затриманим або ув’язненим інакше, як за законом, передбаченим Конституцією;

• з власної волі висловлюватись в усній та письмовій формі, друкувати, а також іншим чином поширювати свої думки, що не буде піддано жодній попередній цензурі або перевірці до їх публікації, а також проведення обрядів того віросповідання, до якого людина належить;

• вільно збиратися в громадських місцях, зберігаючи спокій та без зброї, дотримуючись поліцейських законів;

• вільно звертатись до усталених органів влади з петиціями, підписаними окремими громадянами.

Запитання

1. Які зміни передбачала Конституція?

2. Як, на вашу думку, яка з цих змін найважливіша?

3-тя група. Конституція 1795 року [1]

1. Французька Республіка єдина і нероздільна.

2. Носієм суверенітету є французький народ загалом.

3. Франція розділена на 87 департаментів...

8. Кожна людина, що народилась і живе у Франції, якій виповнився двадцять один рік, записана в цивільний реєстр, проживає на території Республіки і сплачує прямий, земельний або професійний податок, є французьким громадянином.

Законодавча влада. Загальні положення

44. Законодавчий корпус складається з Ради старійшин і з Ради п’ятисот...

74. Щоб бути членом Ради п’ятисот, необхідно досягти тридцятирічного віку і проживати на території Республіки протягом попередніх десяти років.

Рада старійшин

82. Рада старійшин складається з двохсот п’ятдесяти членів.

83. Ніхто не може бути обраний членом Ради старійшин, якщо він не досяг сорока років; якщо він не проживав на території Республіки протягом п’ятнадцяти років, які передують виборам.

Виконавча влада

132. Виконавча влада здійснюється Директорією з п’яти членів, призначених Законодавчим корпусом, виконуючим функції з’їзду вибірників, від імені нації.

133. Рада п’ятисот складає шляхом таємного голосування збільшений список членів Директорії, який передає Раді старійшин, яка обирає членів на його основі шляхом таємного голосування.

134. Члени Директорії повинні мати вік не менше сорока років.

135. Вони можуть бути обрані лише з числа громадян, колишніх членів Законодавчого корпусу або міністрів.

Запитання

1. Назвіть форму державного устрою Франції.

2. Чи існували обмеження для вільного доступу громадян до влади?

3. Які обмеження передбачала Конституція 1795 року порівняно з Конституцією 1791 р.?

4-та група. Уривок з Цивільного кодексу Наполеона 1804 року [2]

Стаття 1. Керівництво республікою надається імператору, який приймає титул імператора французів...

Стаття 7. Здійснення цивільних прав не залежить від якості громадянина, ця якість отримується і зберігається лише згідно з конституційним законом.

Стаття 8. Будь-який француз користується цивільними правами...

Стаття 22. Присудження до покарань, дія яких полягає в позбавленні засудженого будь-якої участі в цивільних правах, має своїм наслідком цивільну смерть...

Стаття 544. Право власності передбачає право користуватися та розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином...

Стаття 545. Нікого не можна примусити поступитися своєю власністю, якщо це не робиться для суспільної користі та за справедливу і попередню винагороду. Власність набувається й передається шляхом успадкування, дарування за життя або за заповітом...

Запитання

1. Наполеон дуже пишався «Цивільним кодексом». Як ви вважаєте, чому?

2. Які зміни відбулися у Франції у сфері державного правління та громадянського рівноправ’я?

Виступ учнів

Презентація випереджального завдання «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я у Франції: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона».

Робота з таблицею

♦ Користуючись матеріалом підручника, складіть таблицю «Конституції Франції».

Орієнтовний вигляд таблиці

Напрямки

Декларація прав людини та громадянина

Конституція 1791 р.

Конституція 1793 р.

Конституція 1795 р.

Конституція 1799 р.

Цивільний кодекс Наполеона

Форма державного правління

Конституційна монархія

Конституційна монархія

Республіка

Республіка

Республіка. Надзвичайні повноваження Першого консулу

Імперія

Система виборів органів влади

Нація — джерело верховної влади

Двоступеневі вибори.

Майновий ценз

Прями вибори.

Загальне виборче право

Двоступеневі вибори.

Майновий ценз

Багатоступеневі вибори. Загальне виборче право для чоловіків

Громадянські права

Рівність у правах

Політична нерівність

Рівність, свобода та безпека громадян, свобода совісті, необмежена свобода преси, зборів

Політична нерівність

Рівність у правах

Рівність усіх перед законом

Ставлення до власності

Гарантувалося право власності

Гарантувалося право власності

Гарантувалося право власності

Гарантувалося право власності

Гарантувалося право власності

Гарантувалося право власності

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відповідні параграфи.

2. Підготуватися до уроку узагальнення та тематичного оцінювання. Використані джерела

1. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1795.htm

2. http://pidruchniki.com/1965032358684/pravo/tsivilniy_kodeks_kodeks_napoleona_1804