Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 33. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ НА ПОЧАТКУ XX СТ.»

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• вміти: охарактеризувати зміни у світогляді й повсякденному житті.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Становлення індустріального суспільства в європейських країнах і США спричинило значні зміни в умовах житті людини: у повсякденність впроваджують різноманітні науково-технічні досягнення і винаходи, більшість яких використовують і нині. Значних змін зазнали також умови життя і побут людини.

III. ПРАКТИЧНА РОБОТА

Демографічні зміни наприкінці XIX ст.

Учитель. У зв’язку з модернізацією життя з’являються нові класи суспільства, а старі намагаються пристосуватися до нових умов. У цей час швидкими темпами йде урбанізація розвинутих держав світу. Відповідно, збільшується кількість людей, що проживали або переїжджали до великих промислових міст.

Основними суспільними верствами залишаються виробники (буржуазія) і наймані робітники (пролетаріат). Серед городян більшу частину становили робітники. На кінець XIX ст. їхня чисельність перевищувала 40 млн осіб. Основну частину робітничого класу становили фабрично-заводські робітники. їхнє становище було важким, особливо в молодих капіталістичних країнах з великою кількістю безробітних — Росії і Німеччині. Домагатися підвищення зарплатні й обмеження тривалості робочого дня доводилось зазвичай у жорстоких зіткненнях з підприємцями, що неухильно посилювало напруження в суспільстві. Заробітна плата не забезпечувала необхідних умов для життя. Здебільшого вони не мали можливості здобути освіту, отримати кваліфіковану медичну допомогу, мати нормальні умови життя. Мінімальною була їхня участь у політичному і суспільному житті своїх країн.

Багато робітників бачили можливість покращення свого становища через перерозподіл власності багатих людей на свою користь, зокрема й насильницькими методами. Для захисту своїх інтересів вони створювали профспілки й організації.

Робота зі статичними відомостями

♦ Опрацювати інформацію «Населення Європи та США у XIX ст.» і зробити висновки.

Країна

1800 р.

1900 р.

Німеччина

24,5

56,4

Велика Британія

10,5

37,0

Франція

26,9

39,0

Італія

17,2

32,5

Росія

37,0

125,6

США

5,3

76,2

Орієнтовна відповідь

Зростання кількості міського населення у XIX ст. спричинило таке:

• промислова революція і розвиток фабрично-заводської промисловості;

• покращення землекористування і запровадження нових методів ведення сільського господарства, внаслідок чого велика кількість сільського населення опинилася без роботи і вимушена була шукати її у містах;

• демографічний вибух: значне зростання чисельності населення у країнах Європи;

• ознакою нової доби стали значні міграції.

Робота з візуальним джерелом

• Розгляньте карикатуру і виконайте завдання.

1. Яке явище в житті суспільства зобразив автор?

2. Яким є його ставлення до цього явища? Чому?

3. Якими були наслідки поширення цього явища в житті суспільства?

Господарі конгресу. Американська карикатура 1889 р. [1]

Напис зверху: «Сенат монополій, обраний монополістами, і службовець монополій». Напис на фігурках: «цукровий трест», «залізний трест», «нафтовий трест», «мідний трест»

Виступ учнів

Захист презентації «Повсякденне життя людей на початку XX ст.»

Прес-конференція

♦ Визначте негативні і позитивні зміни в житті людей на межі століть.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготуватися до уроку узагальнення та тематичного оцінювання.

Використані джерела

1. http://2i.su/history/text/2520.html