Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 32. ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА СУСПІЛЬСТВО

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• розуміти: зміни в житті та світогляді людей упродовж «довгого» XIX ст.; поняття «масове виробництво»;

• вміти: зміни у світогляді й повсякденному житті.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Метод «Займи позицію»

♦ Як ви вважаєте, поява масової культури сприяла більше розвитку культури чи повсякденному життю людини?

Завдання

♦ Установити логічні зв’язки.

Відповідь: 1, 2), в; 2, 3) б; 3,1), а.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Швидкий індустріальний розвиток країн Європи та Північної Америки позначився не тільки на умовах праці людей, а й на місці їх існування. Наукові та технічні досягнення дедалі помітніше відбивалися на повсякденному житті сотень тисяч людей — їхніх заняттях, побутових умовах, освіті, дозвіллі... Як це відбувалося, ми спробуємо з’ясувати на уроці.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Коло ідей»

♦ Сформулюйте проміжні висновків про суть і наслідки НТР.

Орієнтовна відповідь

Застосування наукових відкриттів у виробництві:

1) активне використання машин і механізмів: парові машини, водяні і парові турбіни, двигун внутрішнього згоряння, верстати тощо;

2) розвиток мережі залізниць;

3) винайдення нових засобів зв’язку — радіо, телеграфу, телефону;

4) створення автомобіля та літака та ін.

Індустріальне суспільство

Робота з таблицею

♦ Слухаючи розповідь учителя про формування індустріального суспільства, скласти таблицю «Ознаки індустріального суспільства».

Монополізація економіки

Робота з поняттям

Монополії — це великі капіталістичні підприємства або об’єднання підприємств, що зосередили в своїх руках значну частку виробництва певної продукції.

Робота з таблицею

♦ Опрацювати відкриті джерели інформації та узагальнити здобуті знання у таблиці «Основні форми монополістичних об’єднань».

Орієнтовний вигляд таблиці

1 Картель

2 Синдикат

3 Трест

4 Концерн (холдинг)

Нетривкі союзи — легко створювались і швидко розпадалися

Поширені в Росії та Німеччині

Найбільш поширені у США

Виникають з появою антимонопольного законодавства і юридичною забороною трестів

Об’єднання підприємств однієї галузі. Учасники об’єднання укладають угоди щодо цін і розподілу ринків збуту, зберігаючи свою власність і комерційну самостійність

Об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію. Учасники синдикату зберігають власність на засоби виробництва і виробничу самостійність, але втрачають комерційну. Вироблена продукція реалізується як власність синдикату через створену для цього контору

Об’єднання підприємств, які втрачають будь-яку самостійність. Власники підприємств отримують акції (цінні папери) на суму внесеного паю (частки)

Об’єднання підприємств різних галузей господарювання: торговельних фірм, банків, транспортних компаній, що перебувають під єдиним фінансовим контролем одного чи кількох підприємців

Масове виробництво

Виступ учнів

Повідомлення про Генрі Форда.

Робота з візуальними джерелами

♦ Розгляньте фото [1, 2, 3] та виконайте завдання.

1. Що об’єднує ці фото?

2. Яких змін зазнало виробництво на великих підприємствах?

3. Якими, на ваш розсуд, були наслідки запровадження масового виробництва?

Робота з поняттям

Емансипація — звільнення будь-якої залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у правах.

Виступ учнів

Повідомлення за темою «Боротьба за права жінок».

Робота з візуальними джерелами

♦ Розгляньте малюнки і визначте, яких змін зазнало становище жіноцтва на межі століть.

Розподіл праці [4]

День виборів [5]

Коли жінки мають свої права [5]

Виступ учнів

Захист учнівських проектів «Перші хмарочоси» та «Мода на межі століть».

Робота з візуальними джерелами

♦ Розгляньте візуальні джерела [6, 7, 8, 9] та поясніть, яких змін зазнали зовнішній вигляд великих міст і життя містян.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вправа «Терези історії»

♦ На основі відкритих джерел інформації та знань, здобутих на уроці, визначте позитивні та негативні зміни в суспільстві на межі століть.

Позитивні зміни

Негативні зміни

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку XX ст.».

Використані джерела

1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taylorimo.JPG

2. http://permanentcrisis.blogspot.com/2013/06/what-is-institutional-crisis-of.html

3. https://frodian.livejournal.com/

4. http://victorianengland.rolka.su/viewtopic.php?id=60

5. http://falyosa.livejournal.com/4850931.html

8. http://fishki.net/auto/1499751-amerikanskaja-tehnika-nachala-20-veka.html

9. http://traffic.od.ua/news/eltransua/1196014

6. https://blog.mcny.org/2011/09/06/23-skidoo-2/

7. http://flatiron.narod.ru/buildings/Flatiron/index.html