Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Уроки 27-28. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ.»

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• розуміти: поняття «геополітика», «військово-політичний союз», «мілітаризація», «метрополія»;

• вміти: показувати на карті колоніальні володіння і сфери впливу великих держав (метрополій); характеризувати основні тенденції міжнародних відносин на початку XX ст.; пояснювати причини міжнародних криз і збройних конфліктів на початку XX ст.; визначати наслідки боротьби європейських держав, США та Японії за перерозподіл світу; пояснити місце України в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ-ХХ ст.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Співвіднесіть терміни та їх визначення.

А Гонка озброєнь;

Б геополітика;

В союз трьох імператорів;

Г військово-політичний блок.

1) Це одна з галузей зовнішньої політики, цілеспрямована діяльність, яка дає змогу здійснювати контроль над простором і метою реалізації власних життєво важливих інтересів;

2) союз Німеччини, Австро-Угорщини та Росії, який існував протягом 1873-1887 рр.;

3) воєнний і політичний союз декількох держав, спрямований на встановлення їхнього панування в регіоні або світі;

4) вид агресії, насильницьке приєднання (захоплення) всієї або частини території іншої держави;

5) це організація державою масового виробництва військової продукції, нагромадження зброї, використання наукових досліджень та винаходів для створення нових зразків зброї.

Відповідь: А 5; Б 1; В 2; Г 3.

Робота з візуальними джерелами

♦ Розгляньте малюнки та назвіть:

1) військово-політичні союзи, про які йдеться;

2) держави, які входили до цих військово-політичних союзів;

3) мету утворення військово-політичних союзів;

4) встановіть хронологічну послідовність подій, відтворених у малюнках.

Створення Антанти [1]

Німеччина, Австро-Угорщина та Італія курять на бочці з порохом [2]

Бісмарк грає зі своїми князями [3]

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мозковий штурм

1. Який характер і чому мали міжнародні відносини на межі століть?

2. Чи існувала можливість уникнути військових зіткнень?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

♦ Слухаючи розповідь учителя та використовуючи інформаційні ресурси, складіть таблицю «Війни і військові конфлікти на межі століть». Орієнтовний вигляд таблиці

Дати

Військові дії

Результат

1894-1895 рр.

Японо-китайська війна

Японія захопила китайські території: острів Тайвань і Пескадорські острови

1898 р.

Американо-іспанська війна

США , які перемогли в цій війні, відійшли колишні іспанські володіння — острови Пуерто-Ріко та Гуам. Куба була проголошена «незалежною», але фактично потрапила під протекторат США

1899-1902 рр.

Англо-бурська війна

Великобританія захопила дві бурські республіки в Південній Африці — Трансвааль та Оранжеву

1904-1905 рр.

Російсько-японська війна

Японія отримала південну частину російського острова Сахалін, а також території, орендовані Росією в Північно-Східному Китаї

1905-1906, 1911 рр.

Марокканська криза

Марокко потрапило під контроль Франції і частково Іспанії

1908-1909 рр.

Боснійська криза

Австро-Угорщина приєднала до окуповані нею Боснію і Герцеговину

1911 р.

Італо-турецька

Італія захопила останні турецькі володіння в Північній Африці — Триполітанію і Кіренаїку, які Італія перетворила на свою колонію Лівію

Робота з картою

♦ Розглянути історичну карту атласу «Міжнародні відносини наприкінці XIX ст.» та «Європа. Політична ситуація наприкінці XIX ст.» та назвати:

1) найбільші метрополії;

2) метрополію, яка мала найбільші територіальні володіння;

3) військо-політичні блоки, які утворилися у світі;

4) пояснити мету їх створення.

Робота з підручником

♦ Опрацювати текст підручника і назвати заходи, які проводили пацифісти заради збереження миру.

Робота з таблицею

♦ Слухаючи розповідь учителя про місце України в геополітичних стратегіях Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ-ХХ ст., складіть таблицю.

Робота з історичними джерелами

♦ Опрацювати джерела і відповісти на запитання.

1. Порівняйте плани Антанти та Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни. Зробіть висновки.

2. Чому німці називали Україну «серцем Великої Росії»?

3. Деякі політики і вчені, наприклад, В. Вернадський та відомий англійський славіст Р. Сетон-Вотсон, уважали, що саме українське питання було однією з головних причин, що призвела до війни. Чи згодні ви з цією думкою? Свою відповідь аргументуйте.

Із висловлювання найвпливовішого німецького промисловця Августа Тіссена «Росія повинна віддати нам прибалтійські провінції... частину Польщі і Донецький басейн з Одесою, Кримом та Призов’ям...»

Із записів німецького публіциста Пауля Рорбаха «Хто володіє Києвом, той має ключ від Росії».

Із таємних документів німецького Генерального штабу (1 грудня 1915 р.)

«Кожен, хто насправді знається і розуміється на географічному та економічному становищі, у якому перебуває Росія, є свідомим того, що Велика Росія може існувати лише через посідання багатої України. Якщо ми зуміємо змінити стан України на незалежну державу й утримати незалежну Україну при житті, то з певністю завдамо смертельного удару Великій Росії. Тому Україну слід уважати серцем Великої Росії. В опінії всіх експертів це посідання України робить Росію великою європейською потугою. Україна, відокремлена від Росії, створить мур між Росією, Центральними державами та Балканами, закриваючи доступ Росії до Чорного моря».

Практична робота. Робота з візуальними джерелами

♦ Розгляньте візуальні джерела та дайте відповіді на запитання.

1. Визначте, які події (чи поняття) ілюструють ці карикатури.

2. Як ви вважаєте, чому у світі почастішали політичні кризи?

Марокко розривають на частини європейські держави. Карикатура з французького журналу «Асьєт-о-Бер» [4]

Дредноутна лихоманка в Англії і Німеччині. Карикатура з німецького журналу «Дер варі Якоб». 1909 р. [5]

3. Що було спільним у зовнішнішній політиці Японії та Російської імперії? [6, 7]

4. Визначте, яких змін зазнав зовнішньополітичний курс США [8, 9].

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

♦ Написати есе «Розвиток міжнародних відносин у другій половині XIX — на початку XX ст.».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготуватися до уроку узагальнення та тематичного оцінювання.

Використані джерела

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0#/media/File:Triple_Entente.jpg

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7

3. http://propagandahistory.ru/2092/Karikatury-na-Bismarka-v-evropeyskoy-presse

4. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st028.shtml

5. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st028.shtml

6. http://www.meijishowa.com/illustrations/3194/110804-0007-russo-japanese-war

7. https://lexloiz.wordpress.com/2011/12/15/the-boxer-uprising-and-china-inland-mission

8. http://belinka-club.livejournal.com/139657.html

9. https://www.pinterest.co.uk/pin/28991991326748105/