Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 15. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 2

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: час розгортання чартистського руху; дати Липневої революції у Франції, «Весни народів». Східної (Кримської! війни; Громадянської війни в США, здобуття незалежності країнами Латинської Америки;

• розуміти: поняття «індустріальне суспільство», «ідеологія», «консерватизм», «лібералізм», «соціалізм», «нація», «націоналізм», «соціалізм», «парламентська демократія, «парламентська демократія», «чартистський рух», «професійна спілка», «реставрація», ««Весна народів», «західники», «слов'янофіли», «аболіціонізм»;

• вміти: пояснити вплив індустріальної революції на суспільний розвиток країн Західної Європи; характеризувати соціальну структуру європейських суспільств; аналізувати процес становлення парламентської демократії в Європі; визначати причини формування національно-визвольних рухів у країнах Європи; пояснювати, як індустріальна революція в Західній Європі вплинула на суспільний розвиток світу; характеризувати політичний та соціально-економічний розвиток, соціальну структуру, зміни в повсякденному житті в першій половині XIX ст.; аналізувати процес становлення парламентської демократії в Європі; визначати передумови і наслідки «Весни народів»; визначити причини формування національно-визвольних рухів у країнах Європи, національні особливості й наслідки революцій 1848-1849 рр.; визначати передумови і наслідки Громадянської війни та Реконструкції в США; висловлювати обґрунтоване судження про історичне значення діяльності Авраама Лінкольна, Сімона Болівара.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усна вікторина «Незакінчені речення»

1. Трафальгарська битва відбулася у ... (1805 р.).

2. На Віденському конгресі Росію представляв ... (Олександр І).

3. Підписана 21 листопада 1806 р. у Берліні Континентальна блокада забороняла ... (торгувати з Англією).

4. Проголошення Наполеона імператором відбулося ... (2 грудня 1804 р.).

5. Під час Бородінської битви головнокомандувачем російських військ був ... (Михайло Кутузов).

6. За рішенням Віденського конгресу Бельгія ... (була приєднана до Люксембурга і Голландії).

7. Монархію у формі імперії у Франції було відновлено ... (у 1804 р.).

8. Глибокі зміни у техніці, активне застосування у виробництві машин, отримало назву ... (промислової революції).

9. Битва, яка увійшла в історію, як «битва народів», відбулася ... (16- 18 жовтня 1813 р.).

10. Італійська революція закінчилася 22 серпня 1849 р. капітуляцією ... (Венеції).

11. Парламентська реформа відбулася у 1832 р. в ... (Англії)

12. Напрям політичної думки, що обґрунтовує необхідність надання широких політичних та економічних свобод, — це ... (лібералізм).

III. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1 варіант

Завдання

1. Заповніть таблицю, поставивши у відповідний стовпчик порядковий номер події.

Велика Британія

Франція

Німеччина

Російська імперія

1) виникнення Митного союзу;

2) Липнева революція;

3) «Манчестерська бійня»;

4) початок Другої реставрації Бурбонів;

5) виникнення «Союзу порятунку»;

6) парламентська реформа 1832 р.;

7) розпуск Національної гвардії та вибори до Національних зборів;

8) прийняття конституцій Баварії, Вюртемберга і Бадена;

9) повстання в Петербурзі;

10) Карлсбадські постанови.

Відповідь

Велика Британія

Франція

Німеччина

Російська імперія

3, 6

2, 4, 7

1, 8, 10

5, 9

2. Співвіднесіть терміни і визначення.

1) Промислова революція;

2) парламентаризм;

3) лібералізм;

4) чартизм.

А Напрям політичної думки, яка обґрунтовує необхідність надання громадянам широких політичних та економічних свобод;

Б рух за виборчу реформу;

В суттєві зміни в промисловості внаслідок переходу до застосуванням машиного виробництва, а також їхні економічні та соціальні наслідки;

Г звичаї і правила взаємодії виконавчої і законодавчої влади, включаючи відповідальність уряду перед парламентом, формування уряду на основі парламентської більшості.

Відповідь: 1 В; 2 Г; 3 А; 4 Б.

3. У наведеному переліку діячів визначте загальну закономірність і вилучіть зайве.

• А. Сен-Сімон, Л. Пастер, Р. Оуен, Ш. Фур’є, П. Ж. Прудон, О. фон Бісмарк, Л. О. Бланкі, В. Вейтлінг.

Відповідь. Це представники утопічного соціалізму; зайвими в переліку є Л. Пастер та О. фон Бісмарк.

Робота з історичним джерелом

♦ Опрацювати текст джерела та надати відповіді на запитання.

1. Чому чартисти вимагали запровадження оплати роботи парламентаріїв?

2. Чому постало питання проведення таємного (закритого) голосування?

3. Чому серед вимог прописаний режим роботи парламенту?

4. Чому пропонували щорічні вибори?

Уривок з Народної Хартії (1838 р.)

Рівне представництво. Сполучене королівство має розділитися на 200 виборчих округів із приблизно однаковою кількістю жителів у кожному, кожен округ делегує до парламенту одного представника.

Загальне виборче право. Кожна особа, що відрекомендувалася клерку приходу, у якому вона прожила шість місяців, докази того, що їй 21 рік і більше, має право на внесення її імені до списків виборців.

Щорічно, 24 липня, мають відбуватися загальні вибори, а коли місце в палаті громад виявилося би вакантним усередині року, то його необхідно було б замістити не пізніше як за два тижні після того, як воно звільнилося...

Скасування майнового цензу. Для кандидатів до палати громад не повинно бути жодних майнових цензів, за рекомендацією 200 виборців клерка приходу, у якому вони живуть, письмової заяви на користь будь-якого кандидата останній офіційно зізнається в цій перевазі...

Надання голосів шляхом закритого балотування. Кожен обранець має подати голос у тому приході, де він має постійну осілість...

Сесії та винагорода депутатів. Депутати посідають свої місця в перший понеділок жовтня, найближчого після їх обрання, продовжуючи засідання щоденно (за винятком неділі), доки всі справи сесії не буде закінчено, але в будь-якому разі не пізніше 1 вересня наступного року... Кожному члену палати громад має виплачуватися винагорода з державної скарбниці в розмірі 400 фунтів стерлінгів на рік (по чверті щороку).

Усі посадові особи, які керують виборами, обираються шляхом загального голосування.

2 варіант

Завдання

1. Заповніть таблицю, поставивши у відповідний стовпчик порядковий номер події.

Велика Британія

Франція

Німеччина

Російська імперія

1) «хлібні закони»;

2) конституційна Хартія Липневої монархії;

3) чартистський рух;

4) виникнення Німецького союзу;

5) діяльність Південного та Північного товариств;

6) початок правління короля Карла X;

7) утворення «Союзу благоденства»;

8) Закон про бідних;

9) конституційна Хартія Людовіка XVIII;

10) скасування закону про заборону створювати профспілки (тред-юніони). Відповідь

Велика Британія

Франція

Німеччина

Російська імперія

1, 3, 8, 10

2, 6, 9

4

5, 7

2. Співвіднесіть терміни і визначення.

1) «Гниле містечко»;

2) «Манчестерська бійня»;

3) «Хлібні закони»;

4) «Акти для затикання рота».

А Шість законів, які були спрямовані на обмеження прав та свобод;

Б білль, який узаконював виборчу реформу;

В придушення військами мітингу біля Манчестера;

Г закони, які штучним чином підвищували ціни на хліб через високе мито;

Д старі міста або території, де практично не було людей, але які обирали парламентаря.

Відповідь: 1 Д, 2 В, 3 Г, 4 А.

3. Дайте визначення наведеним поняттям і вилучіть зайве.

♦ Консерватори. Ліберали. Радикали. Слов’янофіли. Преторіанці. Західники.

Відповідь. Йдеться про представників суспільного руху в Російській імперії в 30-40-х рр. XIX ст. Зайве — преторіанці.

Робота з історичним джерелом

♦ Опрацювати історичне джерело і надати відповіді на запитання.

1. Чому цей документ має такий емоційний вступ?

2. Чому «Маніфест» був оголошений декількома мовами? Чому саме цими?

3. Чому автори вважають, що проти комунізму об’єдналися «всі сили старої Європи»?

Уривок з Маніфесту Комуністичної партії (1848 р.)

Привид бродить по Європі — привид комунізму. Усі сили старої Європи об’єдналися для священного цькування цього привида: папа і цар, Меттерніх і Гізо, французькі радикали і німецькі поліцаї.

Де та опозиційна партія, яку не ославили б комуністичною її противники, що стоять при владі, де та опозиційна партія, яка не кидала б назад плямуючого докору в комунізмі як провідним представникам опозиції, так і своїм реакційним противникам?

Із цього факту випливають два висновки.

Комунізм уже визнаний за силу всіма європейськими властями.

Час уже, щоб комуністи перед усім світом відкрито виклали свій світогляд, свої цілі, свої прагнення і байкам про привид комунізму протиставили маніфест самої партії.

Із цією метою зібралися в Лондоні комуністи різних національностей і склали оцей маніфест, який оголошується англійською, французькою, німецькою, італійською, фламандською і данською мовами.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення «К. Маркс та його комуністична теорія».