Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 14. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ»

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• вміти: характеризувати зміни в повсякденному житті та побуті різних верств населення в XIX ст.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Капіталізм вніс суттєві зміни в життя суспільства: змінив соціальний склад і духовний світ населення, його побут, умови життя, сприяв росту культурних потреб. Суттєвих змін зазнала сфера освіти, особливо вища технічна, зріс інтерес до книги.

III. ПРАКТИЧНА РОБОТА

Робота з понятиями

Демографічний вибух — стрімке зростання населення.

Урбанізація — зростання значення міст в життя суспільства, яке було супроводжено ростом і розвитком міських поселень, чисельності міського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

Робота з графічними джерелами та інфографікою

♦ Розглянувши запропоновану інформацію, виконайте завдання.

1. Зробіть висновок щодо змін у кількості населення Землі.

2. Поясніть, що спричинило ці зміни.

3. До яких наслідків призводило зростання населення?

4. Назвіть найбільші та найменші міста світу.

5. У яких країнах процес урбанізації відбувався найбільш швидкими темпами?

Графік «Зростання світового населення між 1750 і 2000 роками» [1]

Учитель. Лише 1820 року населення Землі досягло 1 млрд осіб. Це було початком стрімкого зростання кількості населення — «демографічного вибуху».

У зв’язку з модернізацією життя з’являються нові класи суспільства буржуазія і пролетаріат. На кінець XIX ст. чисельність найманих робітників зросла до 40 млн осіб. їхнє становище було важким, щоб домогтися підвищення зарплатні їм доводилось вести постійну боротьбу.

Робота з візуальними джерелами

♦ Розгляньте візуальні джерела і виконайте завдання.

1. Назвіть суспільні стани, зображені на картинах видатних художників.

2. Назвіть суспільні стани, чисельність яких істотно збільшилась.

3. Які знаряддя використовують робітники в процесі виробництва?

4. Як називається процес переходу від ручної праці до використання приладів?

5. Чому, на вашу думку, поширюється використання дитячої праці?

Худ. Гюстав Кайботт. На мосту Європи

Худ. В. Первунинський. Бал [2]

Худ. Адольф Менцель. Залізопрокатний завод, 1872-1875 рр.

Худ. Гюстав Курбе. Бідна селянка взимку

Діти-робітники в Англії [3]

Діти у Франції [4]

Робота з таблицею

Учитель пояснює матеріал учням, користуючись таблицею.

Наслідки промислового перевороту для життя людей

Технічний

прогрес

Промислова революція, розпочавшись у Великій Британії у XVIII ст., охопила у XIX ст. більшість європейських країн і США , але до 60-х років завершилася лише у Великій Британії, яка перетворилася на «промислову майстерню світу».

Індустріальний характер суспільства зумовив прискорений розвиток науки та освіти.

Відбувався бурхливий економічний розвиток на основі науково-технічного прогресу.

Досягнення науки та техніки впроваджуються в промислове та сільськогосподарське виробництво.

Бурхливо розвивається мережа залізниць, яка зросла в 602 рази: з 332 км — 1830 р. до 200 тис. км — 1870 р.

Розвивається океанське мореплавство.

Було винайдено радіо, телефон, телеграф.

Створено паровий двигун, автомобіль і літак.

Успішно розвивалася електроенергетика й електротехніка.

Залізо і сталь стають основними матеріалами для виготовлення інструментів і машин.

Головний вид палива — кам’яне вугілля, а з середини XIX ст. — нафта. Промислова революція сприяла зростанню міст і чисельності міського населення в розвинених країнах світу, що вело до зменшення сільськогосподарського населення. Це вимагало збільшувати виробництво сільськогосподарської продукції за меншої чисельності працівників сільського господарства

Побут та світосприйняття

Зростала площа міст, а також територій, зайнятих під промислові потреби, що зумовило скорочення орних земель.

З розвитком фабричної промисловості швидко зростали міста, які стали центрами фабрично-заводської промисловості, а також політичними і культурними центрами держави.

Збільшувалася чисельність міського населення внаслідок:

• зростання фабрично-заводської промисловості, яка розміщувалася в містах;

• аграрної революції, яка призвела до переселення значної частини сільського населення в міста;

• значного зростання чисельності населення в країнах Європи. Розвиток торгівлі і транспорту, будівництво каналів, шосейних шляхів допомагало долати замкнутість окремих районів, давало змогу пом’якшувати наслідки неврожаїв.

У життя людей входять різноманітні технічні досягнення і винаходи: залізниця; парові двигуни на флоті; автомобіль, велосипед. Удосконалення старих і будівництво нових доріг.

Поширення набули швейні машини.

З 1839 р. почали використовувати мистецтво фотографії.

З’являється ручна стрілецька зброя, яку вдосконалив американський зброяр С. Кольт (револьвер Кольта).

У будівництві міст почали використовувати нове планування вулиць. Використовують нові будівельні матеріали — метал, скло, бетон. З’явилися нові меблі — дивани, крісла тощо.

Змінювався і побут:

• у багатьох містах почали брукувати вулиці;

• з кінця XVIII ст. вулиці освітлювали олійними лампами;

• з’явилися гасові лампи, стеаринові свічки;

• з’явилася електрика;

• широкого використання набули паперові шпалери;

• почали будувати будинки з водопроводом;

• винайдено радіо;

• з’явилися перші автомобілі та літаки

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Займи позицію»

♦ Обговорити питання «Як вплинула промислова революція на життя людини?».

Робота з картою

1. Назвіть держави, у яких у XIX ст. розпочався промисловий переворот.

2. Покажіть держави, у яких були зроблені винаходи, що суттєво вплинули на побут людини у XIX ст.

Робота зі схемою

♦ За допомогою тексту підручника і додаткових джерел інформації складіть схему про винаходи XIX ст. Поміркуйте, як вплинули ці винаходи на повсякденне життя людей.

Орієнтовний вигляд схеми

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал теми, підготуватися до уроку узагальнення та тематичного оцінювання.

Використані джерела

1. http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0173/analit01.php

2. http://www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque/post75242085/

3. http://svistanet.com/eto-interesno/moda-xix-veka-i-zhivopis.html