Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 13. США І ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: дати Громадянської війни в США, здобуття незалежності країнами Латинської Америки;

• розуміти: поняття «аболіціонізм»;

• вміти: характеризувати політичний і соціально-економічний розвиток, соціальну структуру суспільства, зміни в повсякденному житті; визначати передумови і наслідки Громадянської війни та Реконструкції у США; обґрунтовувати судження про історичне значення діяльності Авраама Лінкольна та Сімона Болівара.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання

♦ Занесіть до відповідних колонок таблиці «Напрямки суспільного руху Російської імперії в першій половині XIX ст.» прізвища історичних діячів.

Декабристи

Слов’янофіли

Західники

Охоронці

Національно-визвольний рух

1) Т. Грановський;

3) М. Муравйов;

5) О. Хом’яков;

7) П. Пестель;

9) С. Соловйов; Відповідь

2) М. Костомаров;

4) М. Погодін;

6) Ю. Самарій;

8) Т. Шевченко;

10) С. Уваров.

Декабристи

Слов’янофіли

Західники

Охоронці

Національно-визвольний рух

3, 7

5, 6

1, 9

4, 10

2, 8

Завдання

♦ Дайте стислу характеристику основним напрямкам суспільного руху в Російській імперії в першій половині XIX ст.».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Перемога США у війні з Англією та створення незалежної держави створили умови для швидкого розвитку капіталізму. Відмінності в поглядах між Північчю та Півднем щодо подальшого економічного розвитку США зрештою призвели до громадянської війни.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з поняттями

Федерація — назва союзної держави, що складається з кількох державних утворень, кожне з яких, зберігаючи власні органи влади, підпорядковується загальнофедеральним органам влади.

Аболіціонізм — суспільний рух у США наприкінці XVIII-XIX ст. за скасування рабства.

Реконструкція Півдня — перетворення, які здійснював федеральний уряд США в південних штатах протягом 1865-1877 рр., що супроводжувалися скасуванням їхні конституцій і запровадженням військового стану.

Робота з візуальними джерелами

♦ Розгляньте малюнки [1, 2] і дайте відповіді на запитання.

1. Яке суспільне явище ілюструють малюнки?

2. Яким було ставлення до рабів в американському суспільстві?

3. Як впливало рабство на економічний розвиток США?

Територіальна експансія США

Робота з картою

♦ За допомогою історичної карти атласу «Зростання території США» заповніть таблицю.

Назва території

Якій державі належала

Рік приєднання до США

Робота з історичним джерелом

♦ Опрацюйте документ «Із послання Конгресу президента Дж. Монро (1823 р.)» і дайте відповіді на запитання.

1. У чому полягала суть промови президента?

2. Визначте зміст «доктрини Монро» одним реченнням.

Виступ учнів

Повідомлення учнів про А. Лінкольна.

Робота з таблицею

♦ Слухаючи розповідь учителя, складіть хронологічну таблицю «Громадянська війна в Америці» і дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть етапи військових дій.

2. Хто здобув перевагу на першому етапі війни?

3. Хто переміг у Громадянської війні? Обґрунтуйте власну точку зору. Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Події

1860 р.

Авраам Лінкольн був обраний 16-м президентом Сполучених Штатів — привід до війни

Кінець 1860 — весна 1861 рр.

Створення Конфедеративних Штатів Америки у складі 11 штатів зі столицею в Річмонді (40 % усієї території США, 9,1 млн осіб, зокрема понад 3,6 млн негрів).

Прийняття Конституції, обрання президентом Дж. Девіса

12 квітня 1861 р.

Початок війни — напад армії Півдня на форт Самтер у бухті Чарлстон

1861-1862 рр.

Перемоги армії Півдня в битвах під Манассасом, Боллс-Блафф, блокада морського узбережжя Конфедерації, битва при Шайло, захоплення Нового Орлеану

Травень 1862 р.

Прийняття «Закону про гомстеди» (сімейні ферми) — надання землі всім охочим

Грудень 1862 р.

Проголошення «Прокламації про звільнення» — звільнення рабів та їхній масовий вступ до армії Півночі (янкі). У тилу конфедератів розпочалося повстання рабів

1863 р.

Перелом у війні. Нищівна поразка під Геттісбергом (Пенсильванія). Наступ армій Півночі — «похід до моря» армії Шермана, наступ армії Гранта

1864 р.

Облога столиці Конфедерації м. Річмонд та «марш до моря» військ федератів на чолі з генералом В. Шерманом

3-9 квітня 1865 р.

Падіння Річмонду та капітуляція військ Півдня

Робота з картою

♦ Знайти в атласі та позначити на контурній карті:

1) штати, у яких було скасовано рабства і де воно збереглося;

2) територію Конфедерації та штати, що приєдналися 1861 року;

3) рабовласницькі штати, що зберегли відданість Союзу;

4) дії військ Союзу та Конфедерації;

5) місце капітуляції основних сил Конфедерації.

Робота з поняттям

«Реконструкція» Півдня — перетворення в південних штатах, що відбувались протягом 1867-1877 рр. федеральним урядом США , що супроводжувалися скасуванням конституції південних штатів та запровадженням військового стану.

Самостійна робота з підручником

♦ У групах опрацювати матеріал підручника й дати відповідь на проблемне питання: «Як Реконструкція Півдня сприяла модернізації США ? ». Презентація роботи груп.

Учитель (робить висновок). У результаті Реконструкції південні штати були реорганізовані за зразком північних, тобто модернізованих; зокрема там запанувало фермерське господарство, тобто відбулася аграрна революція.

Виступ учнів

Повідомлення про С. Болівара.

Робота з картою

♦ Опрацюйте карту атласу «Утворення незалежних держав у Латинській Америці» та назвіть:

1) держави, які мали колоніальні володіння в Латинській Америці;

2) лідерів національно-визвольних рухів у Латинській Америці.

Робота з таблицею

♦ Опрацювавши текст підручника, скласти хронологічну таблицю «Утворення незалежних держав у Латинській Америці».

Орієнтовний вигляд таблиці

У Латинській Америці були утворені незалежні держави:

Велика Колумбія

• 1804 р. — Гаїті;

1819-1830 рр. — конфедерація іспаномовних держав Західної півкулі — Велика Колумбія у складі:

• Венесуели;

• Колумбії;

• Панами;

• Еквадору

• 1811 р . — Парагвай;

• 1816 р. — Аргентина;

• 1818 р. — Чилі;

• 1819 р. — Велика Колумбія;

• 1821 р. — Перу;

• 1821 р. — Мексика;

• 1821 р. — Федерація республік Центральної Америки;

• 1825 р. — Болівія;

• 1830 р. — Уругвай

Проголошення незалежності Бразилії

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вправа «Десять тез»

• Записати десять опорних тез-висновків за матеріалом уроку.

Робота з інформаційними ресурсами

• Використовуючи інформаційні ресурси, проаналізуйте наслідки та значення Громадянської війни й запишіть їх у вигляді тез.

Орієнтовна вигляд тез

• Заборона рабства закріплена 13-ю поправкою до Конституції США ;

• перемога капіталістичного способу господарства;

• виникнення фінансових груп на Півдні, які починають контролювати країну;

• перемога американського фермерського шляху розвитку;

• встановлення рівних прав для темношкірих та білих американців;

• зміни у військовій справі — тактиці та стратегії війни;

• закріплення провідної ролі північно-східних штатів;

• руйнування основ плантаторського господарства;

• процес формування американської нації.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.

Використані джерела

1. http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-4CAA5D518716D/list-22AE31EDF27

2. http://bledso.livejournal.com/265786.htmlПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.