Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 35. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ І ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ № 4-6 «РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ», «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.» ТА «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (1945 р. — ПОЧАТОК XXI ст.)»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті нові незалежні держави в Азії та Африці; регіони, у яких відбувалися чи тривають регіональні збройні конфлікти; місця міжнародних військових конфліктів, які відбувалися у 40-80-х рр. XX ст.;

• визначати причини виникнення, перебіг та наслідки «холодної війни»; основні глобальні процеси та проблеми сучасності, причини їх появи;

• характеризувати процес здобуття незалежності народами Азії та Африки; японське «економічне диво»; соціально-економічні експерименти китайських комуністів; курс Д. Неру та І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці; особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинської Америки в повоєнний час; рух за мир та безпеку, спроби обмежити «гонку озброєнь», внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки; основні тенденції і течії світової літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту;

• описувати наукові відкриття, нові галузі науки, високі технології, інтеграцію науки і виробництва;

• пояснювати суть японського «економічного дива»; культу особи Мао Цзедуна; причини виникнення близькосхідної проблеми та шляхи її врегулювання; нового політичного мислення, причини переходу від конфронтації до співробітництва;

• аналізувати зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються;

• давати характеристику діяльності політичних діячів: Ден Сяопіна, Н. Мандели, Аятоли Хомейні, Ф. Кастро, А. Піночета;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: японське «економічне диво», «Великий стрибок», «культурна революція», «Рух неприєднання», деколонізація, модернізація, апартеїд, шлях «соціалістичної орієнтації», хунта, фундаменталізм, сіонізм; «холодна війна», НАТО, Берлінська криза, Карибська криза, розряджання, нове політичне мислення, міжнародний тероризм, Гельсінська угода, глобальні процеси та проблеми, екологічна криза, демографічна криза, ЮНЕСКО, науково-технічна революція (НТР), постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, соціалістичний реалізм, неореалізм, «поп-арт», функціоналізм, постмодернізм.

Тип уроку; урок узагальнення й систематизації знань, навичок і умінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК І УМІНЬ

Робота з картою

• Покажіть на карті:

1) місця міжнародних воєнних конфліктів, які відбувалися у світі протягом 40-80-х рр. XX ст.;

2) нові незалежні держави в Азії та Африці, становлення яких припало на 50-ті рр. XX ст.

Робота з персоналіями

• Складіть порівняльну характеристику діяльності політичних діячів:

• Mao Цзедуна та Ден Сяопіна;

• Д. Неру та І. Ганді;

• Н. Мандели та Ф. де Клерка;

• Ф. Кастро та А. Піночета.

Бесіда

• Назвіть основні наукові відкриття, що були зроблені в другій половині XX — на початку XXI ст.

• Як вони вплинули на розвиток людства?

• Які нові галузі науки та високі технології виникли в цей період?

• Розкажіть, як на сучасному етапі відбувається інтеграція науки і виробництва.

• Охарактеризуйте етапи деколонізації, процес здобуття незалежності народами Азії та Африки.

• Якими були результати повоєнного реформування Японії?

• Чим завершились соціально-економічні експерименти китайських комуністів?

• Охарактеризуйте курс Д. Неру та І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці.

• Якими були особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинської Америки у повоєнний час?

• Охарактеризуйте рух за мир і безпеку, спроби обмежити гонку озброєнь у другій половині XX ст.

• Назвіть основні напрями НТР у другій половині XX ст. та їхній вплив на життя людства.

• Які основні тенденції й напрями світової літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту є характерними для другої половини XX ст.?

• Поясніть суть японського «економічного дива».

• Що собою являв культ особи Мао Цзедуна?

• У чому полягає суть близькосхідної проблеми? Назвіть шляхи її врегулювання.

• У чому полягає суть нового політичного мислення, що виникло у 80-х роках XX ст.?

• Якими були причини переходу від конфронтації до співробітництва між найбільшими державами світу у 80-ті роки XX ст.?

• У чому полягає суть постіндустріального (інформаційного) суспільства?

• Проаналізуйте шляхи розвитку незалежних держав азійського та африканського регіонів.

• Що визначало процес реформування економіки Китаю наприкінці XX — на початку XXI ст.?

• Яким був розвиток Індії наприкінці XX — на початку XXI ст.?

• Охарактеризуйте процес утворення держави Ізраїль.

• Проаналізуйте варіанти революційного процесу в Латинській Америці. Яким є становище українців у країнах регіону?

• Проаналізуйте причини виникнення, хід та наслідки «холодної війни».

• Які зміни відбулись в соціальній структурі суспільства? Як вони вплинули на життя населення провідних країн світу та країн, що розвиваються?

• Запропонуйте оптимальні шляхи для розв’язання глобальних проблем людства.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Здійснити пошук інформації за допомоги різних інформаційних ресурсів про найвпливовіших сучасних суспільних, політичних, культурних діячів.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст