Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

Тема 6. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (1945 р. — ПОЧАТОК XXI ст.). (2 години)

УРОКИ 33-34. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (1945 р. — ПОЧАТОК XXI ст.)

Очікувані результати

Після цих уроків учні зможуть:

• характеризувати основні напрямки НТР у другій половині XX ст. та їхній вплив на життя пересічного громадянина;

• описувати наукові відкриття, нові галузі науки, високі технології, інтеграцію науки та виробництва;

• аналізувати зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються;

• пояснювати причини становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства;

• характеризувати основні тенденції і течії світової літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту;

• тлумачити та застосовувати поняття і терміни:

• науково-технічна революція (НТР);

• постіндустріальне суспільство;

• інформаційне суспільство;

• соціалістичний реалізм;

• неореалізм, «поп-арт»;

• функціоналізм;

• постмодернізм.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Три речення»

• По черзі висловити трьома реченнями власну думку про особливості міжнародних відносин на межі ХХ-ХХІ ст.

Метод «Мозковий штурм»

• Чи вдасться Росії зламати систему міжнародних відносин, що склалася після «холодної війни»?

Бесіда

1. Як ви розумієте поняття «культура»?

2. Яка роль належить народу та окремим особам у створенні культурних надбань?

3. Які фактори сприяють розвиткові культури?

4. Що таке наука?

5. Назвіть найбільші досягнення науки першої половини XX ст.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Основні напрями науково-технічної революції в другій половині XX ст. та їхній вплив на життя пересічного громадянина

Робота зі схемою

• Ознайомтесь зі схемою.

Робота з таблицею

• Опрацювати таблицю «НТР у світі» і відповісти на запитання.

4 жовтня 1957 р.

Запуск СРСР першого в історії штучного супутника Землі

1 лютого 1958 р.

Запуск на орбіту Землі першого американського супутника

12 квітня 1961 р.

Перший орбітальний політ навколо Землі радянського космонавта Ю. Гагаріна на космічному кораблі «Восток-1»

5 травня 1961 р.

Перший політ у космос американського астронавта А. Шепарда

Березень 1965 р.

Перший вихід людини у відкритий космос, здійснений радянським космонавтом О. Леоновим

1969 р.

Висадження на поверхню Місяця американських астронавтів Н. Армстронга та Е. Олдріна

1973 р.

Запуск США першого космічного апарата, що вийшов за межі Сонячної системи

Липень 1975 р.

Перше в історії стикування в космосі кораблів «Аполлон» (США) і «Союз» (СРСР), запущених з територій обох держав

70-80-ті рр.

Запуск космічних апаратів для вивчення Венери, Юпітера, Марса

Запитання

1. Як НТР вплинула на масштаби освоєння космосу?

2. Які країни стояли в авангарді дослідження космосу? Чому саме вони?

Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються

Робота в парах

• Визначити позитивні (1-й учень) та негативні (2-й учень) наслідки в розвитку суспільства в другій половині XX — на початку XXI ст.

Робота з таблицею

• Скласти таблицю «Зміни в якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються».

Орієнтовний вигляд таблиці

Сфера, в якій відбулися зміни

Зміст змін

У промисловості

Перехід до масового виробництва продукції, нових технологій, автоматизація і роботизація виробництва, зростання його обсягу більш ніж у 30 разів

У сільському господарстві

Механізація обробляння землі, меліорація, хімізація, запровадження біотехнологій і методів генної інженерії

У науці

Швидкість створення нових знань збільшилась у 10 разів; розширення галузей науки і виробництва

У медицині

Подвоєння середньої тривалості життя людей, зростання чисельності населення у 3,5 раза, поява нових невиліковних хвороб, модифікація старих, їх стійкість до традиційних ліків

У побуті

Урбанізація, частка міського населення зросла з 10% до 50% . Більша частина населення зайнята у сфері обслуговування і промисловості, насиченість побуту людини технічними засобами

У засобах комунікацій

Розвиток транспорту, освоєння повітряного простору. Створення глобальних мереж передання інформації (радіо, телебачення, Інтернет)

У воєнно-технічній сфері

Створення зброї масового знищення (хімічна, ядерна, біологічна та ін.)

Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства

Робота з підручником

• Опрацювати текст підручника на С. 194-195 і відповісти на запитання.

Основні тенденції й течії розвитку літератури та мистецтва

Робота з поняттями

Інформатизація культури — надання духовному виробництву інформативного характеру.

Технізація культури — залежність передавання і виробництва культурної інформації від рівня й характеру машинних технічних засобів.

Тенденція до космізації — розуміння загальної (космічної) єдності людства і навколишнього природного середовища.

«Масова культура» — це спрощення, створення певних стереотипів, зведення всього художнього досвіду до якоїсь певної однієї норми.

Робота з таблицею

• Ознайомитися з таблицею «Основні жанри сучасної культури».

Жанри

Представники

Характерні ознаки

Реалізм

У. Фолкнер, Е. Базен, Л. Арагон

Зображення актуальних соціально-політичних та морально-психологічних проблем

«Соціалістичний реалізм»

М. Шолохов, О. Толстой, О.Фадєєв

Відсутність багатобарвності. Прикрашання історії

Антисоціалістичний реалізм

О. Солженіцин, Б. Пастернак, А. Платонов

Викриття вад тоталітаризму та пошуки літературних і художніх засобів боротьби проти нього

Жанри

Представники

Характерні ознаки

«Міфологічний реалізм»

Габріель Гарсія Маркес

Міфологічне зображення реальності. Зображення у творах реальних диктаторських режимів останніх десятиліть Латинської Америки

Екзистенціалізм

А. Камю, А. Мердок

Пошук абсолютної свободи. Проповідування абсурдності життя

«Драма абсурду»

С. Беккет

Фатальна самітність, песимізм, безглуздість слів та вчинків

«Антироман»

Ф. Саган, Н. Саррот

Відмова від логічної та психологічної послідовності у розвитку сюжету

Масова культура

Детектив

А. Крісті, Ж. Сіменон

 

Наукова фантастика

А. Азимов, Р. Д. Бредбері

Протест проти «машинізації» людини. Захист свободи вияву «природних почуттів»

Особливості розвитку архітектури і музики, театру та кіно

Робота з таблицею

• Об’єднавшись у групи, здійснити пошук інформації про діячів музичного і театрального мистецтва з різних інформаційних ресурсів і заповнити таблицю.

Діяч

Країна

Твори

Галузь

Особливості

         
         

Повідомлення учнів

Виступ учнів з презентацією дослідження про сучасний кінематограф.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

1. Назвіть основні тенденції розвитку освіти другої половини XX ст.

2. Які проблеми розвитку освіти існують сьогодні в світі?

3. Поясніть взаємозв’язок між освітою і розвитком науки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати конспект і текст підручника на с. 193-196, 207 і відповісти на запитання.

• Підготуватись до уроку узагальнення й тематичного оцінювання.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.