Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 28. ІСТОРІЯ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинської Америки у повоєнний час;

• давати характеристику діяльності політичних діячів: X. Перона, Ж. Варгаса, Ф. Кастро, А. Піночета;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: Організація американських держав, Кубинська революція, уряд «Народної Єдності», Українська центральна репрезентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання та завдання

1. За яких умов було проголошено Ізраїльську державу?

2. Перерахуйте арабсько-ізраїльські війни, назвіть їхні наслідки.

3. Яких домовленостей було досягнуто між Ізраїлем і палестинцями у 90-ті рр.?

4. Яку роль в антишахській ісламській революції в Ірані відіграв Аятола Хомейні?

7. Які події стались у квітні 1978 р. в Афганістані?

8. Розкажіть про участь СРСР в афганському конфлікті.

9. Хто такі таліби та яку роль вони відіграють у сучасному Афганістані?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Історичне фехтування»

• Працюючи в парах, учні ставляють одне одному запитання, підготовлені удома.

Бесіда

1. Які країни Латинської Америки досягли найбільшого економічного розвитку напередодні Другої світової війни?

2. Які фактори сприяли встановленню диктаторських режимів у країнах Латинської Америки?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинська Америки в повоєнний час

Робота зі схемою

• Опрацювати схему «Особливості соціально-економічного та політичного розвитку в повоєнний час (50-ті рр. XX ст.)» (див. с. 68) і відповісти на запитання.

Запитання

1. Які чинники сприяли прискоренню економічного розвитку країн Латинської Америки під час Другої світової війни та після неї?

2. Що ви дізналися про вплив США на латиноамериканський регіон?

Після Другої світової війни розпочинається модернізація економічної сфери:

• проводяться аграрні реформи (в одних країнах більш радикальні, в інших — більш помірковані, які послабили позиції латифундистів і дозволили покращити становище частини селян);

• здійснювалася імпортозамінна індустріалізація (для цього латиноамериканські країни накопичили золотовалютні резерви за рахунок продажу на світовому ринку кави, какао (Бразилія), цукру (Куба), зерна, м’яса, вовни (Аргентина), міді і селітри (Чилі), нафти (Венесуела і Мексика));

• наприкінці 50-х — на поч. 60-х рр. внутрішні ресурси для проведення імпортозамінної індустріалізації були вичерпані. Не останню роль у цьому відіграли амбіційні проекти окремих країн, які поглинали величезні кошти (будівництво в Бразилії нової столиці Бразиліа за проектом всесвітньо відомого архітектора О. Німейєра, проведення в Мексиці Олімпійських ігор 1968 р.).

Як наслідок — перенавантаження державних бюджетів, інфляція, безробіття, зростання соціального напруження

 
 
 
 
 
 
 

 

США, щоб обмежити поширення впливу СРСР в цьому регіоні, нав’язують латиноамериканським країнам військово-політичне співробітництво:

1948 року між ними був підписаний договір про колективну безпеку і створено Організацію американських держав (ОАД). За цим договором американці переозброїли місцеві армії, створили практично нову військову еліту, яка пройшла підготовку в США.

Через це у низці латиноамериканських країн в 60-70-х рр. відбувається перегляд стратегії розвитку.

На Кубі 1959 р., у Чилі — 1970-1973 рр., у Нікарагуа з 1979 р. в умовах масового невдоволення до влади приходять ліві сили і розпочинають соціалістичні перетворення.

У Чилі упродовж 1973-1990 рр., Аргентині, Бразилії, Гватемалі, Еквадорі та Гондурасі до влади приходять військові хунти — офіцерські комітети, які проводять репресії проти лівих і робітничого руху, здійснюють низку заходів щодо лібералізації економічного життя і залучення іноземного капіталу. Це сприяло піднесенню економіки цих країн

 
 

Революції і диктаторські режими

Робота з підручником

• Опрацювати текст підручника на с. 177-178 і розповісти про особливості розвитку країн Латинської Америки на сучасному етапі.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

1. У чому полягали причини нестабільності економічного й політичного розвитку країн Латинської Америки у 60-80-ті рр. XX ст.?

2. Висловіть судження про актуальність розвитку відносин між Україною і країнами Латинської Америки на сучасному етапі.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 175-179 і відповісти на запитання.