Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 26. РОЗВИТОК ІНДІЇ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати курс Д. Неру та І. Ганді у внутрішній та зовнішній політиці;

• давати характеристику діяльності політичних діячів: Д. Неру та І. Ганді;

• тлумачити та застосовувати поняття і терміни: «Рух неприєднання», деколонізація, модернізація.

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з історичним джерелом

• Прочитайте текст джерела та дайте відповідь на запитання.

Китайський дипломат про специфіку реформ у КНР

«Якщо характеризувати теперішню ситуацію в Китаї, то можна виділити такі моменти: у політичному плані це система багатопартійного співробітництва під керівництвом КПК; в економічній сфері — ринковий механізм, який загалом вже відіграє чільну роль, з елементами багатоукладності... яка є стрижневою, з суспільною власністю; в ідеології та культурі — система різноманітних ідей з марксизмом як головною доктриною.

В усьому цьому вбачається китайська специфіка, яку важко сприймають навіть деякі китаїсти: один із них насмілився назвати унікальну соціально-економічну систему в Китаї «соціалістичною формою з капіталістичним змістом».

Запитання

• Чому, на вашу думку, економічні реформи китайських комуністів дали позитивні наслідки, а радянських — економічний занепад і розпад СРСР?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Охарактеризуйте партію, що очолювала національно-визвольний рух в Індії в міжвоєнний період.

2. Назвіть форми антиколоніальної боротьби в Індії.

3. Розкажіть про англійське домінування в Індії до 1945 р.

Робота з картою

• Яке значення має географічне розташування Індії в сучасній геополітиці та економіці?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність

Повідомлення учнів

Виступ учнів з презентацією дослідження про життя і діяльність Д. Неру.

Розвиток Індії у другій половині XX — на початку XXI ст.

Робота з таблицею

Частина учнів шукає в підручнику та визначає складові внутрішньої політики І. Ганді, інша частина — зовнішньої. Після завершення групи обмінюються інформацією та складають таблицю «Внутрішня та зовнішня політика Індіри Ганді», а також виконують завдання.

Внутрішня політика

Проведення радикальних соціально-економічних реформ:

• націоналізація банків і системи загального страхування;

• передання до рук держави експортної та імпортної торгівлі;

• організація кооперативної торгівлі товарами широкого вжитку в містах і сільській місцевості;

• обмеження діяльності монополій;

• продовження аграрної реформи;

• зменшення податку на невеликі ділянки землі, введення земельного максимуму;

• скасування пенсій та привілеїв для князів.

Але паралельно із цим:

• запровадження надзвичайного стану (1975), заборона страйків;

• порушення громадянських прав і свобод;

• антигуманні методи розв’язання демографічної проблеми (через примусову стерилізацію)

Зовнішня політика

Активізується співробітництво із СРСР, особливо у військовій сфері.

У грудні 1971 р. Індія розпочинає чергову війну проти Пакистану і доводить її до успішного кінця.

Після цього авторитет Індії на міжнародній арені зростає.

Але за умов енергетичної кризи 1973 р. ця війна гальмує здійснення економічних і соціальних програм.

Економічна ситуація в країні погіршується, формується опозиція уряду І. Ганді

Запитання та завдання

1. Визначте спільні ознаки внутрішньої політики Д. Неру та І. Ганді. У чому полягали особливості внутрішньополітичного курсу І. Ганді?

2. Визначте основні напрями зовнішньої політики Індії в повоєнний період.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Вправа «Уявний мікрофон»

1. Назвіть основні труднощі політичного та економічного розвитку Індії у 1980-1990-ті роки.

2. Які політичні, економічні, національні і зовнішньополітичні проблеми розв’язує Індія на початку XXI ст.?

3. Як ви вважаєте, чому, маючи великі поклади корисних копалин, Індія не потрапила до числа найбільш розвинених країн світу?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 158-164 і відповісти на запитання.